DISKUSE

   PRAVIDLA DISKUSE
    - podepisujte se celým a pravým jménem; anonymy a evidentní pseudonymy budou mazány
    - zdržte se jakýchkoli vulgarit, osobních útoků a off-topic komentářů. Vyhrazujeme si právo takové příspěvky bez varování mazat a jejich autory blokovat.
    - mějte prosím ohled na ostatní diskutující a snažte se udržet délku svých příspěvků v rozumné míře.


nechcete-li se do disikuse přihlásit prostřednictvím žádné z nabízených plaforem, prosíme, klitněte po napsání příspěvku do kolonky "jméno" a poté za "CHCI ZVEŘEJNIT JAKO HOST", v takovém případě bude vyžadován jen váš email a jméno
 Král: K debatě si dovolím „výkop“.  Hlavou mi jde, zda žadatelé skutečně řešili vlastní Centrum experimentálního divadla. Je až s podivem, nakolik se představy pánů Oščatky s Rychlíkem překrývají: oba např. převzali od Pavla Baďury vizi kurátorů a shodují se i u řady jejich jmen, včetně Kateřiny Šedé. Je pro ně Centrum experimentálního divadla opravdu vrchol té instituce, není to naopak jen jakýsi přívažek? Neplní uchazeči jen formálně zadání, tak říkajíc, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, přičemž v centru jejich zájmů je primárně budoucnost Husy na provázku a HaDivadla a ochrana těchto scén? A proč mluví o CEDu Michal Zetel, když zpochybňuje všechny pojmy v názvu CED a s výjimkou tradice „společenského patosu“ nechce vůbec navazovat na to, čím CED byl či měl být pro jeho zakladatele? 


 

 

comments powered by Disqus