Cena Ferdinanda Vaňka 2017

Již potřetí oslovil časopis Svět a divadlo ve spolupráci se svými partnery přední evropské dramatiky s výzvou k napsání krátké politické hry.
Zvolené motto „hry na politiku“ má charakterizovat dobu, v níž se z politiky vytrácí obsah, narůstá povrchnost a neúcta k pravdě a faktům. Zdá se nám také, jakoby si mocní na politiku a s politikou jen hráli, jakoby nešlo o souboje idejí, ale jen nabubřelých eg.
V zadání nicméně platí, že politiku chápeme v co nejširším slova smyslu, tedy – zhruba řečeno – jako vše „dotýkající se polis“.

Jako v předešlých ročnících rozhodně i tentokrát o držiteli Ceny Ferdinanda Vaňka mezinárodní porota a všechny zúčastněné texty budou v českém překladu vydány v tradiční antologii.

Slavnostní večer za účasti autorů proběhne 26. listopadu 2017 v Divadle v Celetné.

Svou účast zatím přislíbili tito autoři:
Csaba Mikó /HU/
Csaba Székely /HU/
Michal Walczak /PL/
Weronika Murek /PL/
Przemysław Pilarski /PL/
Fredrik Brattberg /NO/
Kathrin Röggla /D/
Mehdi Moradpour /D/
Michail Durněnkov /RUS/
Varvara Fajer /RUS/
Milan Lasica /SK/
Viliam Klimáček /SK/
Anton Medowitz /SK/
S.d.Ch /CZ/
Tomáš Dianiška /CZ/

Jakmile všechny texty shromáždíme, objeví se na těchto stránkách jejich detailní synopse, krátké ukázky a portréty všech zúčastněných autorů.

můžete nás též sledovat na https://www.facebook.com/cenaferdvanka


 

Projekt  je realizován díky podpoře těchto institucí:

International Visegrad Fund


Česko-Polské ForumNadace český literární fond