archiv II. > Archiv III. > Zámerom bola čo najautentickejšia výpoveď
odpovídá Júlia Rázusová

Zámerom bola čo najautentickejšia výpoveď

Jak zapadá inscenace typu Moral Insanity do dramaturgie vašeho Prešovského národného divadla?
Nie je to žiaden plánovaný a premyslený dramaturgický krok. Moral Insanity dokazuje, že Prešovské národné divadlo je slobodná platforma, kde tvoríme bez kompromisov to, čo chceme. Vnímam to ako nejaké prirodzené prehĺbenie réžijno-hereckej spolupráce. Mojím cieľom je rozšíriť autorskú líniu PND o réžijno-herecký výskum, kde bude priestor a čas pre projekty typu Moral Insanity.

Jak vznikl nápad na společnou inscenaci s Peterem Bajerčíkem? Čí to byla iniciativa?
Peter ma už dávnejšie oslovil na spoluprácu na jeho monodráme. Priznám sa, že som k tomuto žánru nemala nijaký vzťah a spájal sa mi skôr s nejakým druhom exhibície a sebaprezentácie. Bolo pre mňa dôležité, či je za tým niečo iné, či má potrebu niečo povedať. Následne navrhol predlohu v podobe Pražského cintorína, tam to začalo byť zaujímavé. Spolupracovali sme už na viacerých projektoch. Napríklad intenzívne v rámci medzinárodného projektu Platforma 11+, kde bol širší priestor pre vzájomnú spoluprácu, kedže predstavenie Mňa kedys som režírovala vždy priamo na konkrétny priestor ako site specific. Tento projekt vyžadoval veľký herecký potenciál v podobe improvizácie, fyzickej pripravenosti, muzikálnosti a dôvery. /.../

celý rozhovor najdete v čísle