archiv II. > Archiv III. > První sezóna nových MDP (od záměru k provedení)
Josef Rubeš

První sezóna nových MDP (od záměru k provedení)

Požaduji dramaturgii nepředpojatou, ofenzivní, umanutou zkoumáním současného světa,“ napsal Daniel Přibyl do Koncepce rozvoje Městských divadel pražských pro období 2018-2025. V roce 2017 s ní zvítězil ve výběrovém řízení na post ředitele instituce, jejíž historie má za sebou období hodná respektu, stejně jako rozpačitá.
Když se stal Přibyl v lednu 2018 novým ředitelem MDP a začal připravovat svou první sezonu, bylo jasné, že se pokusí co nejvíce odlišit od uplynulé dvanáctileté éry Petra Svojtky a Ondřeje Zajíce. Poněkud nabubřelá tisková zpráva z 27. srpna 2018 hovořila o tom, že „v Městských divadlech pražských je všechno nové“, že přijdou „velké změny“, představí se „jeden z nejvyhledávanějších mladých slovenských režisérů“ (Ján Luterán), svou hru uvede „jeden z nejoriginálnějších tvůrců českého divadla uplynulého dvacetiletí“ (David Drábek) a chybět nebude česká premiéra „monumentálního dramatického díla“(Andělé v Americe). První sezona ukázala, že od záměru k provedení vede nelehká cesta, během níž se jedna z ohlášených premiér (Honzlová podle románu Zdeny Salivarové) může záhadně vytratit, druhá být přesunuta na začátek nadcházející sezony (Sláva a pád krále Otakara)./
Úvodní sezonu tak na jedné straně provázelo několik úkolů splněných takříkajíc bokem, jako je připojení Komedie, kde se konají i v Přibylově koncepci avizované koncerty, čtení nebo výstavy, příchod nových členů hereckého souboru, nebo pět čísel časopisu Moderní divadlo. Samotné inscenace však zůstaly daleko za očekáváním a obměna repertoáru postupuje pomalu. Přehled programu na květen a červen 2019 v Moderním divadle je výmluvný - otištěné fotografie jsou sice všechny z nových inscenací, repertoár však převážně připomíná éru Zajíce a Svojtky. Smyslem hlubšího pohledu na první Přibylovu sezonu logicky není hodnocení jeho působení v MDP, ale vytyčení některých problémů, s nimiž se nové vedení bude muset do budoucna vyrovnat.. /…/

celý text najdete v čísle