homepage > SAD A 100 LET SLOVENSKÉHO DIVADLA > ZE SLOVENSKÝCH INSCENACÍ REFLEKTOVANÝCH SADEM V LETECH 1990-2019 - A-M

ZE SLOVENSKÝCH INSCENACÍ REFLEKTOVANÝCH SADEM V LETECH 1990-2019 - A-M

AGDA BAVI PAIN: Ján Ošík a pomstiteľ s fujarú, režie Gejza Dezorz, Dezorzovo lútkové divadlo, 2015.
(Marina /Krénová/ Ulmanová: Slovenské mýty – 2019/1/104)
AHLFORS, Bengt: Divadelná komédia, režie Emil Horváth, Slovenské národně divadlo, 1993.
(Marie Reslová: Není bulvár jako bulvár - 1997/6/195)
ALBEE, Edward: Koza, aneb Kdo je Sylvie?, režie Martin Čičvák, Divadlo Aréna, 2004.
(Milan Lukeš: Kauza Koza – 2004/4/63)
ALBEE, E.: Tri velké ženy, režie Marián Pecko, Divadlo Andreja Bagara Nitra, 1999.
(Jan Kerbr: Slovenské novinky v Praze – 2000/2/86)
ALLEN, Woody: Sex noci svatojánské, režie Juraj Nvota, Činohra Slovenského národného divadla, 1993.
(Martina Krénová: Allen po radošínsku – 1994/5/25)
ALLEN, W.: Zahraj to ešte raz, Sam, režie Jozef Gombár, Divadlo SNP Martin, 2001.
(Zdeněk A. Tichý: Slovenská komediální nadílka – 2002/2/103)
AMERICKÝ CISÁR, podle stejnojmenné knihy Martina Pollacka, divadelní adaptace Michal Ditte, režie Iveta Ditte Jurčová, Štúdio 12 v koprodukci s Divadlem Pôtoň, 2018.
(Eliška Raiterová: Ulice dlouhé tak, že není vidět konce – 2019/4/108)
Amsler, Marián: Strachopudi, režie M.Amsler, Divadlo Petra Mankoveckého (Slovensko), 2018.)
(Lucie Lejková: Bedeker troch sezón – 2018/6/46)
ANOUILH, Jean: Orchestr, režie Martin Huba, VŠMU Bratislava, 1998.
(J.Kerbr: Jak se bude hrát divadlo po roce dva tisíce – 1998/3/86)
ANOUILH, J.: Tanec toreadorov, režie Ľubomír Vajdička, Slovenské národné divadlo, 2009.
(M.Ulmanová: Národní, rekordní – část druhá – 2011/6/62)
ARCAND, Denys: Úpadok amerického impéria, Invázia barbarov, režie Michal Vajdička, Slovenské národné divadlo, 2015.
(Milo Juráni: Impérium s barbarmi zmierené – 2016/1/78)
BALLEK, Rastislav: HOLLYROTH anebo Robert Roth spívá Jana Hollého mrzkoti a pomerkáváňá, režie R. Ballek, Slovenské národné divadlo, 2009.
(Miro Zwiefelhofer: Vysoká kultúra po slovensky - 2010/4/86)
BALLEK, R.: Tiso, režie R.Ballek, Divadlo Aréna, 2005.
(Mária /Fekar/ Jenčíková: DNXIV05 – 2005/6/113
M.Lukeš: Špílmachři – 2006/6/72
Martin Porubjak: Génius priemernosti – 2005/5/80)
BALLEK, R.: Tiso, režie R.Ballek, Divadlo Aréna, 2017.
(M.Ulmanová: Slovenské mýty – 2019/1/104)
BARČ–IVAN, Július.: Neznámy, režie Pavol Haspra, Slovenské národně divadlo, 1995.
(M.Krénová: Slovensko, národ a divadlo – 1995/6/38)
BARČ-IVAN, J.: Matka, režie Marián Amsler, Divadlo Andreja Bagara Nitra, 2007.
(M.Fekar Jenčíková: Národ v hlavnej úlohe – 2008/6/80)
BAUERSIMA, Igor: norway.today, režie Vladislava Fekete, Divadlo Andreja Bagara Nitra, 2004.
(M.Jenčíková: DNXIV05 – 2005/6/113)
BEAN, Richard: Sluha dvoch šéfov, režie Svetozár Sprušanský, Nová scéna, 2015.
(M.Ulmanová: Herci – 2015/6/92)
BECKETT, Samuel: Koniec hry, režie Rastislav Ballek, Slovenské národné divadlo, 2011.
(M.Ulmanová: Národní, rekordní – část druhá – 2011/6/62)
BELLINI, Vincenzo: Puritáni, režie Pavol Smolík, hudební nastudování Heiko Mathias Förster, Slovenské národné divadlo, 2010.
(Michaela Mojžišová: Flauta, Faust a Puritáni - 2010/6/62)
BENKA, M.: Mäkké sny, scénář a režie Miroslav Benka, Městské divadlo Žilina, 1994.
(Karel Král: Kýč a umění – 1996/1/28)
BERGMAN, Ingmar: Scény z manželského života, režie Vladimír Strnisko, Slovenské národné divadlo, 2001.
(J. Kerbr: Tři slavní autoři ve slovenském balení – 2002/2/107)
BERGMAN, I.: Šepoty a výkriky, režie Iveta Jurčová, VŠMU Bratislava, 2005.
(J.Kerbr: Setkání – 2006/4/162)
BERNHARD, Thomas: Ignorant a šialenec, režie Jan Antonín Pitínský, Slovenské národne divadlo, 2005.
(K.Král: Drama z anatomie – 2005/4/46)
BERNHARD, T.: Pred odchodom na odpočinok, režie Juraj Nvota, Divadlo Astorka–Korzo’90, 2006.
(M.Jenčíková: DN 2006: slovo jako zbraň – 2006/6/93
Peter Scherhaufer: Šesť divov sezóny – 2006/6/84)
BONDY, Egon: Návštěva expertů, režie Ingrid Timková, Štúdio 12, 2014.
(M.Ulmanová: Herci – 2015/6/92)
BORUŠOVIČOVÁ, Eva: Štefánik – slnko v zatmení, režie E.Borušovičová, Divadlo Andreja Bagara Nitra, 2017.
(M.Ulmanová: Slovenské mýty – 2019/1/104)
BRAJERČÍK, Peter: Moral insanity, na motívy románu Umberta Eca Pražský cintorín, režie Júlia Rázusová, Prešovské národné divadlo, 2018.
(Matúš Marcinčin: Len nenávisť hreje pri srdci – 2019/1/100
Moral insanity je v podstate debut /na otázky odpovídá Peter Brajerčík/ – 2019/4/112
Zámerom bola čo najautentickejšia výpoveď /na otázky odpovídá Júlia Rázusová/ – 2019/4/118)
BRAXATORIS, Pavol – DUSÍK, Gejza: Modrá ruža, režie J.B.Box, Divadlo Andreja Bagara Nitra, 2008.
(M.Fekar-Jenčíková: Národ v hlavnej úlohe – 2008/6/80)
BRECHT, Bertolt: Baal, režie Rroman Polák, DSNP Martin, 1989.
(Věra Ptáčková: Baal – 1990/2/140) 
BRECHT, B.: Malomešťákova svatba, režie Diego de Brea, Slovenské národné divadlo, 2013.
(Martina Mašlárová: Taká podarená svadba – 2013/3/85)
BRECHT, B.: Opera za tri groše, režie Peter Mikulík, Slovenské národné divadlo, 1999.
(M.Ulmanová: Provoz především – 1999/6/45)
BRONTËOVÁ, Charlotte: Jana Eyrová, režie Marián Amsler, Slovenské národné divadlo, 2014.
(M.Ulmanová: Herečky – 2014/6/68)
BUFFINI, Moira: Večera, režie Peter Mikulík, Slovenské národné divadlo, 2008.
(M.Ulmanová: Národní, rekordní – část druhá – 2011/6/62)
BULGAKOV, Michail: Majster a Margaríta, adaptace a režie Ondrej Spišák, Teatro Tatro, 2014.
(Jakub Škorpil: Drámy javiskových podôb – 2015/4/46)
BURGR, Ľubo – ČERTEZNI, Monika – PIUSSI, Lucia – PIUSSI, Zuzana – UHLÁR, Blaho: Dno (Óda na McWorld), režie B.Uhlár, Divadlo Stoka, 1998.
(Juraj Šebesta: Na Dne Stoky – 1999/5/54)
BURGR, Ľ. – GUDABOVÁ, Daniela – FRIČOVÁ, Lucia – HRUBANIČOVÁ, Inge – BARCZIOVÁ, Lucia A. – CHALMOVSKÝ, Milan – ZBOROŇ, Vlado: Projekt Onegin, režie I.Hrubaničová a Ľ.Burgr, Divadlo SkRAT, 2017.
(L.Lejková: Nekonvenčný sen o Oneginovi – 2017/4/85)
BURGR, Ľ. a kol.: Smutný život Ivana T. (Zápis z mimoriadneho zasadnutia Rady č.8/7/2005.), réžia Ľ.Burgr, Divadlo SkRAT, 2006.
(M. Ulmanová: Stoky Stoky V. – 2009/1/26)
BURGR, Ľ. – VICEN, Dušan: Vnútro vnútra (vetranie v archívoch tajnej polície v dvoch samostatných častiach s prestávkou), režie Ľ.Burgr a D.Vicen, Divadlo SkRAT, 2013.
(K.Král: Grantová past – 2013/6/114)
BURGR, Ľ. a STOKA: Koncert, předvedeno spolu s Anály avantgardy dokořán I v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Brno 97 - Expozice nové hudby.
(J.Herman: Koncert o banalitě a možnostech hudebního divadla - 1997/6/105)
BURGR, Ľ.: Smrť v kuchyni, režie Ľ.Burgr, Združenie pre súčasnú operu, 2000.
(J.Šebesta: Stoky Stoky – časť tretia – 2006/3/94)
BURLAS, Martin: Údel, režie M.Burlas, Združenie pre súčasnú operu, 2000.
(J.Šebesta: Stoky Stoky – časť tretia – 2006/3/94)
CANETTI, Ellias: Svatba, režie Vladimír Strnisko, Slovenské národně divadlo, 1993.
(Soňa Šimková: Vladimír Strnisko: divadlo situácií a v situácii – 1993/5/70)
CARR, Marina: Portia Coughlanová, režie Michal Vajdička, Divadlo Andreja Bagara Nitra, 2007.
(V.Ptáčková: Scénografie 08: rozlišování v jednotě – 2008/5/32)
CIKKER, Ján: Mister Scrooge, hudební nastudování Dušan Štefánek, režie Andrea Hlinková, Slovenské národné divadlo, 2011.
(Rudo Leška: Cikkerovo vzkriesenie? – 2012/1/105)
CIKKER, J.: Coriolanus, hudební nastudování Marián Vach, režie Roman Polák, Štátna opera Banská Bystrica, 2011.
(R. Leška: Cikkerovo vzkriesenie? – 2012/1/105)
CONFORTÈS, Claude: Maratón, režie P.Mikulík, Korzo'90, 1986.
(J.Kerbr: Výsosti, herci přijeli! – 1991/1/43)
CYRANO, scénář podle hry E.Rostanda Cyrano z Bergeracu napsali Roman Polák, Martin Porubjak, Milan Lasica a Boris Farkaš, režie R.Polák, Divadlo Astorka a Štúdio S, 1993.
(Nadežda Lindovská: Tragédia na ostří frašky – 1994/2/194)
ČAJKOVSKIJ, Petr Iljič: Eugen Oněgin, režie Pavel Smolík, Opera Slovenského národného divadla, 1993.
(Ivan Hronec: Región a metropola (bratislavská a bystřička opera) – 1993/5/128)
ČAJKOVSKIJ, P.I.: Eugen Onegin, režie Peter Konwitschny, nastudování Verena Graubner, hudební nastudování Martin Mázik a Pavol Selecký, Opera Slovenského národného divadla, 2005.
(M.Mojžišová: Inscenácia, ktorú žijete – 2006/1/37)
ČECHOV, Anton Pavlovič: Čajka, režie David Drábek, Slovenské národné divadlo, 2012.
(M.Ulmanová: Syndrom bílých břízek – 2013/5/48)
ČECHOV, A.P.: Čajka, režie Ľubomír Vajdička, Slovenské národné divadlo, 1999.
(M.Ulmanová: Provoz především – 1999/6/45)
ČECHOV, A.P.: Čajka, režie Svetozár Sprušanský, Divadlo Andreja Bagara Nitra, 1999.
(J.Škorpil: And Jean should not be bald! – 2000/6/112
M.Ulmanová: Žít? Hrát? Žít? Hrát? – 2000/2/99)
ČECHOV, A.P.: Ivanov, režie József Czajlik, Slovenské národné divadlo, 2010.
(M.Ulmanová: Národní, rekordní – část druhá – 2011/6/62)
ČECHOV, A.P.: Ivanov, režie Marián Amsler, VŠMU Bratislava, 2006.
(P.Scherhaufer: Šesť divov sezóny – 2006/6/84) 
ČECHOV, A.P.: Ivanov
, režie Roman Polák, Slovenské komorné divadlo Martin, 2006.
(P.Scherhaufer: Šesť divov sezóny – 2006/6/84
V.Ptáčková: Krvavé koleno – 2007/5/74)
ČECHOV, A.P.: O škodlivosti tabáku a pod., režie Vladimír Strnisko, Štúdio S, 1995.
(K.Král: Veselá analýza – 1996/3/50)
ČECHOV, A.P.: Platonov, režie Marián Amsler, VŠMU, 2003.
(Tomáš Vokáč: Moderní divadelní stavitel – 2005/3/106)
ČECHOV, A.P.: Platonov, režie Roman Polák, Divadlo Astorka Korzo’90, 2013.
(M.Ulmanová: Syndrom bílých břízek – 2013/5/48)
ČECHOV, A.P.: Ťažkí ľudia, režie Ján Štrbák, VŠMU, 1993.
(Ondřej Černý: Setkání 1994/2/117)
ČECHOV, A.P.: Tri sestry, režie Roman Polák, Slovenské národné divadlo, 2008.
(M.Ulmanová: Národní, rekordní – část druhá – 2011/6/62)
ČECHOV, A.P.: Tri sestry, režie Svetozár Sprušanský, Divadlo Andreja Bagara Nitra, 2003.
(Jozef Fabuš: Dvojznačnosť postmodernej interpretácie – 2004/1/20)
ČECHOV, A.P.: Ujo Váňa, režie Roman Polák, Divadlo Astorka-Korzo'90, 1996.
(Ian Herbert: Zvláštní půvab - 1997/1/10
J.Šebesta: Diagnóza: rozklad - 1997/1/17
M.UImanová: Čechov jako televarieté – 1996/5/199)
ČECHOV, A.P.: Ujo Váňa, režie Svetozár Sprušanský, Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov, 2005.
(P.Scherhaufer: Šesť divov sezóny – 2006/6/84)
ČECHOV, A.P.: Višňový sad, režie Martin Huba, Slovenské národně divadlo, 1995.
(M.Krénová: Stíny šlechty – 1996/4/52
I.Herbert: Zvláštní půvab - 1997/1/10
Daniéle Monmarte: Estetika, vitalita, humor a kurtoazie - 1997/1/14
J.Šebesta: Diagnóza: rozklad - 1997/1/17)
ČERTEZNI, Monika – IFIJEN, Debora – PIUSSI, Zuzana: Hrádza, režie Ľubo Burgr, Združenie pre súčasnú operu, 2001.
(J.Šebesta: Stoky Stoky – časť tretia – 2006/3/94)
ČIČVÁK, Martin – DAUBNEROVÁ, Sláva – FELDEK, Ľubomír – MALITI-FRAŇOVÁ, Eva – HVORECKÝ, Michal – KOHOUT, Pavel – LOMNICKÝ, Peter: Povstanie, režie S.Daubnerová, Divadlo Aréna, 2014.
(R.Leška: Ako na ihlách! – 2015/1/104)
ČIČVÁK, Martin: Kukura, režie Rastislav Ballek, Divadlo Aréna, 2011.
(J.Škorpil: U nás je to fajn? – 2012/4/112)
DANADOVÁ, Mária – KOVÁČOVÁ, Monika: Stopy v pamäti, námět, koncept a realizace M.Danadová a M.Kováčová, Odivo, 2017.
(V.Mikulka: Alternativa ze Stanice Zárečie – 2017/5/63)
DAUBNEROVÁ, Sláva: Cely, koncept S. Daubnerová a Eduard Kudláč, 2006.
(Jan Jiřík: Malá inventura v škatulkách - 2010/3/113)
DAUBNEROVÁ, S.: Solo lamentoso, režie S.Daubnerová, 2015.
(Performerka… a obyčejná žena – rozhovor – 2016/5/115)
DAUBNEROVÁ, S.: Spievajúci dom, režie S.Daubnerová, Slovenské národné divadlo, 2017.
(L.Lejková: Kauza Evy N. po druhý raz – 2017/5/59)
DESATORO, autoři textů Anna Petrželková a Petr Maška, Kamil Žiška, Ján Luterán a Miro Dacho, Sláva Daubnerová, Michal Ditte, Lukáš Brutovský a M.Dacho, Anti Korenči a Juraj Bielik, Anna Saavedra, Júlia Rázusová, Daniel Majling, režie A.Petrželková, K.Žiška, J.Luterán, S.Daubnerová, Iva Jurčová, L.Brutovský, A.Korenči a J.Bielik, Marián Amsler, J.Rázusová, Michal Vajdička, Slovenské národné divadlo, 2014.
(J.Škorpil: Drámy javiskových podôb – 2015/4/46)
DEZORZ, Gejza: Gašparkove šibalstvá, alebo erotic dobrodružstvá Bob de Nira, režie G.Dezorz, Dezorzovo lútkové divadlo, 2010.
(J.Škorpil: Čekání na Novou drámu – 2011/4/118)
DITTE, Michal: Psota, režie Iveta Ditte Jurčová, Divadlo Pôtoň, 2012.
(K. Král: Politici zalitují, až když je trefí šlak… – 2012/6/118)
DOHNÁNY, M.: Odchod z Bratislavy, režie Rostislav Ballek, VŠMU, 1995.
(Miroslav Beblavý: Festival ako politikum – 1996/6/82
J.Kerbr: Školní zkušenosti – 1996/3/82)
DOMOV, EROS, VIERA, libreto Andrej Kalinka, Ivan Martinka, Michal Mikuláš a Juraj Poliak, režie I.Martinka a A.Kalinka, Med a prach, 2014.
(J.Škorpil: Drámy javiskových podôb – 2015/4/46)
DONIZETTI, Gaetano: Don Pasquale, režie Miroslav Fischer, Slovenské národné divadlo, 1993.
(I.Hronec: Región a metropola (bratislavská a bystřička opera) – 1993/5/128)
DONIZETTI, G.: Lucrezia Borgia, režie Zuzana Gilhuus, hudební nastudování Alessandro Sangiorgi, Slovenské národné divadlo, 2007.
(R.Leška: Gesamtkunstwerk Zuzany Gilhuus – 2008/2/89)
DORST, Tankred: Fernando Krapp mi napísal list, režie Jozef Gombár, VŠMU, 1995.
(J.Kerbr: Školní zkušenosti – 1996/3/82
Julek Neumann: Tlumočníkem proti své vůli /nad plzeňským festivalem DIVADLO'95/1/12)
DOSTOJEVSKIJ, Fjodor Michajlovič: Bratia Karamazovovci, dramatizace Roman Polák a Daniel Majling, režie R.Polák, Slovenské národné divadlo, 2013.
(M.Ulmanová: Syndrom bílých břízek – 2013/5/48)
DOSTOJEVSKIJ, F.M.: Idiot, divadelní adaptace a režie Miroslav Krobot, Divadlo Astorka Korzo‘90, 2013.
(M.Ulmanová: Syndrom bílých břízek – 2013/5/48)
DOSTOJEVSKIJ, F.M.: Večný manžel, dramatizace a režie Štefan Korenči, Divadlo Malá scéna STU, 2013.
(M.Ulmanová: Syndrom bílých břízek – 2013/5/48)
DOSTOJEVSKIJ, F.M.: Zločin a trest, dramatizace Daniel Majling a Zuzana Palenčíková, režie Eduard Kudláč, Mestské divadlo Žilina, 2013.
(M.Ulmanová: Syndrom bílých břízek – 2013/5/48)
DOUBT, Daniel: Vzkriesenie, režie Eduard Kudláč, Mestské divadlo Žilina, 2017.
(L.Lejková: Rozumieme absurdite a nonsensu? – 2017/2/109)
ĎURČEKOVÁ, Mariana – LUTERÁN, Ján: Projekt. Svadba, režie M. Ďurčeková a J. Luterán, Stanica Žilina-Záriečie, – 2009.
(Anna Paľovová: Zmätok v projekte - 2010/4/89)
DÜRRENMATT, Friedrich: Meteor, režie Štefan Korenči, Slovenské komorné divadlo – Martin, 2003.
(Martina /Pecková/ Černá: Dva klasici po slovensku – 2004/3/103)
DVOŘÁK, Antonín: Rusalka, režie Jiří Nekvasil, hudební nastudování Jaroslav Kyzlink, Slovenské národné divadlo, 2005.
(M.Mojžišová: Rusalka dvakrát inak – 2005/6/88)
DVOŘÁK, Antonín: Rusalka, hudební nastudování Pavol Tužinský, režie Karel Drgáč, Štátna opera Banská Bystrica, 2003.
 (M.Mojžišová: Rusalka dvakrát inak – 2005/6/88)
DYP–INAF (Heavy mental), režie Blaho Uhlár, Stoka, 1991.
(J.Šebesta: Stoka – 1994/3/151)
ENGLISH IS EASY, CSABA IS DEAD (SPONTANIJOS SPÍČ), scénář Karol Vosátko, Viliam Klimáček a kol., režie K.Vosátko, GUnaGU, 2000.
(D.Monmarte: Iniciační pouť – 2001/6/25
M.Porubjak: Spontanijos spíč – 2001/1/157
V.Ptáčková: Lehkost plzeňského festivalu – 2001/6/13
S.Šimková: Kedy základné věci pôsobia – 2001/6/32)
ENQUIST, Per Olov: Zo života dážďoviek, režie Martin Huba. Slovenské národně divadlo, 1988.
(Jana Patočková: Čtyři role Emílie Vášáryové – 1994/3/98)
EXTRAKTY A NÁHRADY, autoři a účinkující Ľubo Burgr, Milan Chalmovský, Inge Hrubaničová a Vlado Zboroň, SkRAT, 2016.
(O dildu a jiných alternativách – rozhovor – 2016/5/148)
ESTERHÁZY, Péter: Mercedes Benz, režie Roman Polák, Slovenské národné divadlo, 2017.
(M.Ulmanová: Bez minulosti nejsme nic… – 2017/4/80)
EVANJELIUM O MARII, režie Jozef Bednárik, Nová scéna Bratislava, 1992.
(I. Hronec: Slovenská skúškaevanjeliom – 1992/7/78)
FAUST, scénář a režie Ondřej Spišák, Bábkové divadlo Nitra, 1995.
(K.Král: Kýč a umění – 1996/1/28)
FÉDER, Roman – KRASULA, Jozef: Malé zemiakové blues, režie J. Krasula, Prešporské divadlo, 2003.
(T. Vokáč: Operní a jazzové matiné současné slovenské hry – 2004/3/101)
FELDEK, Ľubomír – JAKUBISKO, Juraj: Perinbaba, režie Anton Šulík, Divadlo Andreja Bagara Nitra, 1995.
(K.Král: Kýč a umění – 1996/1/28)
FEYDEAU, Georges: Chrobák v hlave, režie Ľubomír Vajdička, Slovenské národné divadlo, 1990.
(M.Ulmanová: Národní, rekordní – 2011/5/88)
FEYDEAU, Georges: Tak sa na mňa prilepila, režie Ľubomír Vajdička, Slovenské národné divadlo, 2005.
(M.Ulmanová: Národní, rekordní – 2011/5/88)
Fornayová, Petra a kol.: Hra na budúcnosť_SF (Subjective Future), koncept a režie P.Fornayová, produkce AST, 2017.
(Barbora Etlíková: Festival Kiosk: skrz paprsky kontaktu – 2018/6/64)
FORNAYOVÁ, P.: Hlbinné porušeni epidermy, koncept a tanec P.Fornayová, 2006.
(Jiří Adámek: Jarní svátky tance – 2008/5/55)
GARCÍA LORCA, Federico: Pláňka, režie Marián Pecko, Divadlo Andreje Bagara Nitra, 1996.
(Marie Reslová: Fenomén Hradec – 1998/4/20)
GIESELMANN, David: Pan Kolpert, režie Marián Amsler, Divadlo Aréna, 2003.
(T.Vokáč: Moderní divadelní stavitel – 2005/3/106)
GIESELMANN, D.: Plantáž, režie Marián Amsler, Slovenské národné divadlo, 2009.
(M.Ulmanová: Národní, rekordní – část druhá – 2011/6/62)
GINDL, Eugen: Karpatský thriller, režie Roman Polák, Slovenské národné divadlo, 2013.
(M.Ulmanová: Herci – 2015/6/92)
GŁOWACKI, Janusz: Antigona v New Yorku, režie Emil Horváth, Slovenské národné divadlo, 2013.
(M.Ulmanová: Herci – 2015/6/92)
GLUCK, Christoph Wilibald: Orfeus a Eurydika, režie Marius Treliński, hudební nastudování Jaroslav Kyzlink, Slovenské národné divadlo, 2008.
(M. Mojžišová: Peklo si nesiem v sebe – 2009/1/38)
GOETHE, Johann Wolfgang: Faust I, II, režie Martin Čičvák, Slovenské národné divadlo, 2010.
(M.Ulmanová: Národní, rekordní – část druhá – 2011/6/62)
GOGOL, Nikolaj Vasiljevič: Hráči, režie Ľubomír Vajdička, Slovenské národné divadlo, 2010.
(M.Ulmanová: Národní, rekordní – část druhá – 2011/6/62)
GOGOL, N.V.: Revizor, režie Svetozár Sprušanský, Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov, 2006.
(M.Ulmanová: Sprušanského Revizor – 2007/6/34)
GOGOL, N.V.: Revizor, režie Štefan Korenči, Divadlo Malá scéna STU, 2011.
(M.Ulmanová: Syndrom bílých břízek – 2013/5/48)
GOLDMAN, James: Lev v zime, režie Pavol Haspra, Slovenské národné divadlo, 1998.
(M.Ulmanová: Provoz především – 1999/6/45)
GOLDONI, Carlo: Čertice, režie Peter Mikulík, Slovenské národně divadlo, 1995.
(M.Krénová: Slovensko, národ a divadlo – 1995/6/38)
GOLDONI, C.: Vejár, režie Peter Mikulík, Slovenské národné divadlo, 2010.
(M.Ulmanová: Národní, rekordní – 2011/5/88)
GONČAROV, Ivan Alexandrovič: Oblomov, režie Matúš Oľha, Divadlo Andreja Duchnoviča Prešov, 2000.
(David Drozd: Dramaturgické eldorádo ve Zlíně – 2001/4/74)
GORKIJ, Maxim: Letní hostia, režie Lukáš Brutovský, Divadlo Lab, VŠMU, 2012.
(M.Ulmanová: Syndrom bílých břízek – 2013/5/48)
GORKIJ, M.: Na dně, režie Svetozár Sprušanský, Divadlo Alexandra Duchnoviča, 2008.
(D.Silbiger-Sliuková: Sociálno romantická sonáta – 2008/6/89)
GORKIJ, M.: Scény z domu Bessemenovovcov... meštiaci, režie Roman Polák, Divadlo Astorka–Korzo'90, 1998.
(Ondřej Hučín: Ostrov, spíše však křižovatka – 1998/6/48)
GORKIJ, M.: Vassa, režie Svetozár Sprušanský, Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov, 2012.
(M.Ulmanová: Syndrom bílých břízek – 2013/5/48)
GOUNOD, Charles: Faust, režie Gintaras Varnas, hudební nastudování Rostislav Štúr, Slovenské národné divadlo, 2010.
(M. Mojžišová: Flauta, Faust a Puritáni - 2010/6/62)
GREGOR-TAJOVSKÝ, Jozef: Statky zmätky, režie Ľubomír Vajdička, Divadlo Andreja Bagara Nitra, 2007.
(M.Fekar Jenčíková: Národ v hlavnej úlohe – 2008/6/80)
HALÉVY, Jacques Fromental: Židovka, režie P.Konwitschny, hudební nastudování Robert Jindra, Slovenské národné divadlo, 2017.
(Jotef Červenka: Tri zásahy – 2017/3/55)
HAMPTON, Christopher: Popol a vášeň, režie Roman Polák, Slovenské národné divadlo, 2006.
(V.Ptáčková: Krvavé koleno – 2007/5/74)
HAMPTON, Ch.: Popol a vášeň, režie Roman Polák, Slovenské národné divadlo, 2006.
(M.Ulmanová: Národní, rekordní – 2011/5/88)
HANDKE, Peter: Podzemní blues, režie Eduard Kudláč, Mestské divadlo Žilina, 2010.
(J.Škorpil: Čekání na Novou drámu – 2011/4/118)
HARROWER, David: Nože v sliepkach, režie Silvester Lavrík, Slovenské národné divadlo, 2001.
(D.Drozd: Dramaturgické eldorádo ve Zlíně – 2001/4/74
K.Král: Pochybná moc slova – 2001/6/18)
HARWOOD, Ronald: Garderobiér, režie Roman Polák, Štúdio L+S (Slovensko) a Divadlo Bolka Polívky (Česko), 2005.
(J.Kerbr: Herecká šatna na trase Brno–Bratislava – 2005/2/157)
HAVEL, Václav: Audience, režie Juraj Nvota, Divadlo SNP Martin, 1990.
(Krénová, M.: Václav Havel na Slovensku – 1991/6/30)
HAVEL, V.: Odcházení, režie Peter Mikulík, Slovenské národné divadlo, 2008.
(K. Král: Odejít? Nemožné! – 2009/2/82)
HAVEL, V.: Protest, režie Juraj Nvota, Trnavské divadlo, 1990.
(Krénová, M.: Václav Havel na Slovensku – 1991/6/30)
HAVEL, V.: Vyrozumenie, režie V.Stmisko, Korzo'90, 1990.
(Kerbr, J.: Výsosti, herci přijeli! – 1991/1/43
Krénová, M.: Václav Havel na Slovensku – 1991/6/30)
HAVELKA, Jiří a kol.: Elity (Minulosť je pred nami), režie J.Havelka, Slovenské národné divadlo, 2017.
(M.Ulmanová: Takoví normální donašeči – 2017/5/56)
HORÁK, Karol: Nebo, peklo, Kocúrkovo, režie Roman Polák, Slovenské národně divadlo, 1995.
(M.Krénová: Slovensko, národ a divadlo – 1995/6/38)
HORÁK, K.: Prorok Štúr a jeho tiene alebo Zjavenie, obetovanie a nanebovstúpenie proroka Ľudovíta a jeho učeníkov, režie R.Polák, Slovenské národné divadlo, 2015.
(M.Ulmanová: Raport nadosobního poslání – 2017/2/96)
HORVÁTHOVÁ, Iveta: Fetišistky, režie Soňa Ferancová, Slovenské národné divadlo, 2008.
(M.Ulmanová: Národní, rekordní – část druhá – 2011/6/62)
HRUBANIČOVÁ, Ingrid – BURGER, Ľubomír: Nikto, len čajka si omočí nohy v mojich slzách, režie Blaho Uhlár, Stoka, 1993.
(J.Šebesta: Stoka – 1994/3/151)
HURBAN VAJANSKÝ, S.: Pustokvet, dramatizace a režie Rastislav Ballek, Divadlo SNP Martin, 1997.
 (Anna Grusková: Mladí divadelníci o bídě slovenského intelektuála - 1997/6/57)
HVIEZDOSLAV, Pavol Országh: Herodes a Herodias, režie Roman Polák, Slovenské národné divadlo, 2009.
(M.Ulmanová: Národní, rekordní – 2011/5/88)
CHRISTIE, Agatha: Desať malých černoškov, režie Martin Huba, Slovenské národné divadlo, 1999.
(M.Ulmanová: Provoz především – 1999/6/45)
CHROBÁK, Dobroslav.: Drak sa vracia, režie Martin Pecko, Divadlo SNP Martin, 1996.
(M.Beblavý: Festival ako politikum – 1996/6/82)
CHURCHILL, Donald: Vtedy na Jamajke (Okamih pravdy), režie Milan Lasica, Štúdio L+S, 2001.
(Z.A. Tichý: Slovenská komediální nadílka – 2002/2/103) 
IBSEN, Henrik: Heda Gablerová
, režie S.Sprušanský, Divadlo Andreja Bagara Nitra, 2007.
(Miroslav Ballay: Heda Gablerová uprostřed médií a divadla – 2007/6/30)
IBSEN, H.: Rosmersholm, režie Rostislav Ballek, Divadlo Aréna, 2013.
(M.Ulmanová: Herečky – 2014/6/68)
IMPASSE, režie Blaho Uhlár, Stoka, 1991.
(K. Král: Hledání nové smlouvy – 1992/1–2/2
J.Šebesta: Stoka – 1994/3/151)
IONESCO, Eugène: Stoličky, režie Ľubomír Vajdička, Slovenské národné divadlo, 1999.
(Emília Vášáryová a Emil Horváth v Židlích–Stoličkách /minianketa: J.Sloupová, V.Mikulka, M.Reslová/ – 2000/2/96
J.Kerbr: Slovenské novinky v Praze – 2000/2/86
Bohdana Sprušanská: Stoličky v SND alebo o troch nohách stability – 2000/2/92
J.Škorpil: And Jean should not be bald! – 2000/6/112)
JABLONSKÁ, Anna: Pohania, režie Marián Amsler, Slovenské národné divadlo, 2012.
(M.Ulmanová: Bůh jako zosobněná nepochopitelnost – 2013/1/72)
JAMA DERAVÁ, námět a režie Michal Vajdička, Divadlo Astorka Korzo’90, 2015.
(M.Ulmanová: Jáma, a ještě k tomu děravá... – 2016/1/73)
JANÁČEK, Leoš: Káťa Kabanová, režie Josef Průdek, dirigent Dušan Štefánek, Slovenské národné divadlo, 2004.
(Radmila Hrdinová: Tři pohledy zvenčí na Janáčka – 2004/3/84)
JANÁČEK, L.: Věc Makropulos, režie Peter Konwitschny, dirigent Ondřej Olos, Slovenské národné divadlo, 2015.
(M.Mojžišová: Slečna Makropulos – 2016/2/91)
JANOUŠKOVÁ, Viki s citacemi Leopolda Laholy a dalších: Všade tá rieka…!, režie Viera Dubačová, TICHO a spol., 2013.
(M.Ulmanová: Raport nadosobního poslání – 2017/2/96)
Jařab, David: Zatmenie, režie D.Jařab, Divadlo Petra Mankoveckého, 2017.
(L.Lejková: Bedeker troch sezón DPM – 2018/6/46)
JOHN KING, hudba Daniel Matej, libreto Ľ.Burgr a Z.Piussi, režie Ľ.Burgr, Združenie pre súčasnú operu, 2001.
(J.Šebesta: Stoky Stoky – časť tretia – 2006/3/94)
JONES, Marie: Kamene vo vreckách, režie Patrik Lančarič, Divadlo Astorka Korzo‘90, 2014.
(M.Ulmanová: Herci – 2015/6/92) 
JURÁŇOVÁ, Jana: Tichý bič
, režie Alena Lelková, Slovenské národné divadlo, 2015.
(M.Ulmanová: Raport nadosobního poslání – 2017/2/96)
JURÁŇOVÁ, J.: Misky strieborné, nádoby výborné, režie Alena Lelková, Štúdio 12, 2015.
(M.Ulmanová: Raport nadosobního poslání – 2017/2/96)
JURÁŇOVÁ, J.: Reality snov, režie Iva Š., Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica, 2011.
(M.Ulmanová: Herečky – 2014/6/68)
KANDER, John – EBB, Fred – MASTEROFF, Joe: Kabaret, režie Juraj Nvota, Divadlo Astorka, 1994.
(I.Hronec: Hit or Miss – 1995/2/182)
KARÁSEK, Miloš: Perón, režie M. Karásek, Divadlo Alexandra Duchnoviča – Prešov, 2003.
(Arnošt Goldflam: Ejhle, dramatický kus! – 2004/5/128)
KARÁSEK, M.: Záverečná (temná klauniáda), režie M. Karásek, Divadlo Astorka Korzo‘90, 2004.
(J. Šebesta: Prienik alternatívy do Astorky – 2004/4/56)
KARVAŠ, Peter: Polnočná omša, režie Lukáš Brutovský, Slovenské národné divadlo, 2014.
(R.Leška: Ako na ihlách! – 2015/1/104)
KARVAŠ, P.: Vlastenci z města Yo čiže Kráfovstvo za vraha, režie Lubomír Vajdička, Slovenské národně divadlo, 1995.
(M.Krénová: Slovensko, národ a divadlo – 1995/6/38)
KERATA, Laco – MUSIL, Dušan – ŠIMOVÁ, Zuzana – STRAUSZOVÁ, Diana: Fosilie, režie L.Kerata, Združenie MED, 2005.
(J.Šebesta: Stoky Stoky – časť štvrtá – 2006/4/106)
KERATA, L.: Ach, architekt, režie L.Kerata, Združenie MED, 2002.
(J.Šebesta: Stoky Stoky – časť štvrtá – 2006/4/106)
KERATA, L.: Mlyny asi nemelú (večer štyroch jednoaktoviek), režie L.Kerata, Združenie MED, 2003.
(J.Šebesta: Stoky Stoky – časť štvrtá – 2006/4/106)
KERATA, L.: Mlyny asi nemelú (večer štyroch jednoaktoviek), režie L. Kerata, Divadelné združenie MED, 2003.
(M. Ulmanová: Slovenské příběhy obyčejného šílenství – 2004/5/36)
KERATA, L.: Večera nad mestom, režie J.A.Pitínský, Divadlo Andreja Bagara Nitra, 1997.
(D.Sliuková: Tajomné rozprávky pre dospělých - 1997/2/58)
KLÍMA, Ladislav: Jsem Absolutní Vůle, koncepce Eduard Kudláč, Martin Kubran, Anabela Žigová, VŠMU Bratislava, 1997.
(A.Grusková: Mladí divadelníci o bídě slovenského intelektuála - 1997/6/57)
KLIMÁČEK, Viliam: #dubček. O človeku a dobe, režie Michal Skočovský, Divadlo Aréna, 2018.
(M.Ulmanová: Slovenské mýty – 2019/1/104)
KLIMÁČEK, V.: Agent Krowiak zasahuje, režie Karol Vosátko, Divadlo Nová scéna, 2007.
 (M.Jenčíková: Klimáčkova divadelná ruleta – 2007/4/129)
KLIMÁČEK, V.: Alica v pekle, Viliam Klimáček.
(V.Ptáčková: Mají medvědi kulaté uši? – 2006/6/157)
KLIMÁČEK, V.: Argentina, režie Karol Vosátko, GUnaGU, 1998.
(M.Beblavý: Predvčerom, včera a dnes – 1998/4/62)
KLIMÁČEK, V.: Čechov–boxer (mámenie carskej televízie), režie Karol Vosátko, GUnaGU, 2001.
(Z.A.Tichý: Slovenská komediální nadílka – 2002/2/103)
KLIMÁČEK, V.: Demokrati, režie Viliam Klimáček a Martin Porubjak, Slovenské národné divadlo, 1997.
(M.UImanová: Ve stínu pterodaktyla - 1997/4/188)
KLIMÁČEK, V.: Dr. Gustáv Husák. Väzeň prezidentov, prezident väzňov, režie Martin Čičvák, Divadlo Aréna, 2006.
(N.Lindovská: Spoveď doktora Husáka – 2006/6/116)
KLIMÁČEK, V.: Eva Tatlin, režie Karol Vosátko, GUnaGU, 1997.
(M.Beblavý: Predvčerom, včera a dnes – 1998/4/62)
KLIMÁČEK, V.: Holokaust, režie Rastislav Ballek, Divadlo Aréna, 2012.
(Jana /Šmatláková/ Wild: Ruža nie je ruža nie je ruža – 2013/3/73)
KLIMÁČEK, V.: Hypermarket, režie Roman Polák, Slovenské národné divadlo, 2005.
(K.Král: Nakup a plav! – 2005/5/62)
KLIMÁČEK, V.: Jawa nostalgická, režie Viliam Klimáček, GUnaGU, 1997.
(M.Beblavý: Predvčerom, včera a dnes – 1998/4/62)
KLIMÁČEK, V.: Je dobré vcítit (Krajina s televizormi), režie Viliam Klimáček, GUnaGU, 2001.
(M.Porubjak: Obrazy vlastnej biedy – 2001/3/126)
KLIMÁČEK, V.: Komiks (Už máte svojho psychiatra?) – 6 mikrodrám o duševnom zdraví Made in Slovakia 2003, režie V. Klimáček, GUnaGU, 2003.
(M. Ulmanová: Slovenské příběhy obyčejného šílenství – 2004/5/36)
KLIMÁČEK, V.: Komunizmus, režie Martin Čičvák, Divadlo Aréna, 2008.
(M.Ulmanová: Komunismus – 2009/3/82)
KLIMÁČEK, V.: Kto sa bojí Beatles, režie Pavol Mikulík, Slovenské národné divadlo, 2007.
(M.Jenčíková: Klimáčkova divadelná ruleta – 2007/4/129)
KLIMÁČEK, V.: Loj, režie A. Votava, GUnaGU Bratislava, 1992.
(K. Král: Svět vzhůru nohama – 1992/4/115)
KLIMÁČEK, V.: Maria Sabina, režie Viliam Klimáček a Karol Vosátko, GUnaGu Bratislava, 1995.
(Josef Mlejnek: Sluneční vůz nad hranicou kosodřeviny – 1996/1/24
J.Neumann: Tlumočníkem proti své vůli /nad plzeňským festivalem DIVADLO'95/1/12)
KLIMÁČEK, V.: Mojmír II. alebo Súmrak ríše, režie Rastislav Ballek, Slovenské národné divadlo, 2015.
(J.Škorpil: Drámy javiskových podôb – 2015/4/46
M.Ulmanová: Herci – 2015/6/92)
KLIMÁČEK, V.: Mutanti (posledný valčík v hoteli Kriváň), režie V. Klimáček, GUnaGU, 2012.
(M. Juráni: Kľukatá cesta na hotel Kriváň – 2012/4/123)
KLIMÁČEK, V.: Sissi. Úteky Alžbety Rakúskej, režie Eszter Novák, Slovenského národné divadlo, 2016.
(M.Ulmanová: Raport nadosobního poslání – 2017/2/96)
KLIMÁČEK, V.: Smrtičky a vražděníčka, režie Karol Vosátko, GUnaGU, 1995.
(M.Krenová: Smrtičky a vražděníčka jednoho literáta – 1995/2/180)
KLIMÁČEK, V.: Díleri, režie V. Klimáček, GUnaGU, 2009.
(Daniela Cádrová: Dvakrát o ilúzii bez ilúzií s GUnaGU – 2009/6/102)
KLIMÁČEK, V.: Som hot dog (True story of my Facebook), režie V. Klimáček, GUnaGU, 2009.
(D. Cádrová: Dvakrát o ilúzii bez ilúzií s GUnaGU – 2009/6/102)
KOLTÉS, Bernard–Marie: Roberto Zucco, režie Roman Polák, Štátne divadlo Košice a Združenie Metamorfózy, 2001.
(J. Kerbr: Tři slavní autoři ve slovenském balení – 2002/2/107)
KOMORA (Posledná cesta do Bee – hra z roku 1911), napsali členové souboru Stoka a J.A.Pitínský, námět a režie J.A.Pitínský, Stoka, 1995.
(I.Hronec: Komora ...aaaaaaaaaaaaa! – 1996/1/54)
KOPECKÝ, Jan: Hra o umučení a slávnom vzkriesení Pána a Spasitela nášho Ježíše Krista, režie Jozef Bednárik, Divadlo Andreja Bagara Nitra, 1990.
(Jan Kopecký: O modernosti starého divadla – 1990/3/69)
KRÁLIK, Štefan: Divný Janko, režie Viktor Kollár, Divadlo Jána Palárika Trnava, 2016.
(M.Ulmanová: Raport nadosobního poslání – 2017/2/96)
KRÁSA A HNUS (NEZASTUPITEĽNOSŤ NEPOJMENOVANÉHO), libreto a režie Andrej Kalinka, Med a prach, 2016.
(V.Mikulka: Tak trochu jiné nádraží – 2016/5/89)
LAVRÍK, Silvester: Alžbeta Báthory, režie S. Lavrík, Divadlo SNP Martin, 1999.
(J.Kerbr: Slovenské novinky v Praze – 2000/2/86)
KUKUČÍN, Martin – PAVLAC, Peter: Dom v stráni, režie Ľubomír Vajdička, Slovenské národné divadlo, 2008.
(M.Ulmanová: Národní, rekordní – 2011/5/88)
LaBUTE, Neil: Bash, režie Jan–Willem van den Bosch, Združenie Metamorfózy a Divadlo Astorka Korzo’90, 2003.
(Romana Maliti: Bash – ešte bližší úder – 2003/5/25
Michal Dočekal: Bis! pro Annu Šiškovou – 2004/4/167)
LEHÁR, Franz: Veselá vdova, režie Marián Chudovský, Opera Divadla J.G.Tajovského Banská Bystrica, 1993.
(I.Hronec: Región a metropola /bratislavská a bystřička opera/ – 1993/5/128)
LETTS, Tracy: August: Stratení v Oklahome, režie Peter Mikulík, Slovenské národné divadlo, 2011.
(M.Ulmanová: Herečky – 2014/6/68)
LOMNICKÝ, Peter: Únos Európy, režie Jozef Vlk, Debris Company, 2017.
(V.Mikulka: Alternativa ze Stanice Zárečie – 2017/5/63)
M.H.L., režie Sláva Daubnerová, PAT a Štúdio 12, 2010.
(Sandra Polovková: Husáková-Lokvencová opäť v divadle - 2010/4/81)
Martin J.Švejda: Hry Václava Havla tak nějak dnes na jevišti – 2001/1/8)
MACMILLAN, Duncan.: Plúca, režie Michal Vyskočani, o.z.PER ART, 2017.
(Radka Kunderová: Jsme slušní lidé? – 2018/4/63)
MACMILLAN, D.: Ľudia, miesta a veci, režie Marián Amsler, Divadlo Andreja Bagara Nitra, 2018.
(R.Kunderová: Jsme slušní lidé? – 2018/4/63)
MAMET, David: November, režie Martin Čičvák, Divadlo Aréna, 2011.
(J. Škorpil: U nás je to fajn? – 2012/4/112)
MAMET, D.: Oleanna, režie Jozef Gombár, Slovenské národné divadlo, 1999.
(M.Lukeš: Trialog textu, režiséra a herce – 2001/2/48
(M.Ulmanová: Provoz především – 1999/6/45)
MANKOVECKÝ, Róbert – HAVELKA, Jiří: Zem pamätá, režie J.Havelka, Slovenské komorné divadlo Martin, 2019.
(K.Král: Zem nepamätá – 2019/6/86
M.Ulmanová: Juchání ve „věku nevinnosti“ – 2019/6/81)
MANN, Thomas: Buddenbrookovci, dramatizace John von Düffel, režie Roman Polák, Slovenské národné divadlo, 2014.
(M.Ulmanová: Herci – 2015/6/92)
MARBER, Patrick: Bližšie od teba, režie Jan–Willem van den Bosch, The British Council, Asociácia súčasného divadla, Združenie metamorfózy a Štátne divadlo Košice, 2002.
(Zita Sündermannová: Avignon pro Hradec – 2003/5/41
M. Ulmanová: Historky ze života lepší společnosti opanovaly DOSKY 2002 – 2003/1/101)
MARX, Karl – LOMNICKÝ, Peter: Kapitál, režie Martin Čičvák, Divadlo Aréna, 2014.
(J.Škorpil: Drámy javiskových podôb – 2015/4/46
M.Ulmanová: V závěji chipsů a pěnových bonbonů – 2015/1/110)
MASŁOWSKÁ, Dorota: Dva chudáci Rumuni, co mluvěj polsky, režie Júlia Rázusová, Divadlo Andreja Bagara Nitra, 2012.
(J. Škorpil: U nás je to fajn? – 2012/4/112)
McNALLY, Terrence: Majstrovská lekcia Marie Callas, režie Jozef Bednárik, Slovenské národné divadlo, 2002.
(V. Ptáčková: Jedenáctá Plzeň – 2003/6/45
M. Ulmanová: Historky ze života lepší společnosti opanovaly DOSKY 2002 – 2003/1/101)
MITANA, Dušan – POLÁK, Roman – MAJLING, Daniel: Koniec hry, režie R.Polák, Divadlo Andreja Bagara Nitra, 2010.
(J.Škorpil: Čekání na Novou drámu – 2011/4/118)
Moc na jednu noc, autor a režie kolektiv, Divadlo Petra Mankoveckého, 2017.
(L.Lejková: Bedeker troch sezón DPM – 2018/6/46)
MÓDNA PREHLIADKA, námět a koncept Z.Piussi, Združenie pre súčasnú operu, 1999.
(J.Šebesta: Stoky Stoky – časť tretia – 2006/3/94)
MOKOŠ, Jozef: Jánošík alebo Pravda je len jedna, režie Peter Palik, Spišské divadlo Spišská Nová Ves, 2015.
(M.Ulmanová: Raport nadosobního poslání – 2017/2/96)
MOLIÈRE: Mizantrop, režie Patrik Lančarič, VŠMU, 2000.
(J.Kerbr: Nizozemská lekce – 2000/4/160)
MOLIÈRE: Mizantrop, režie Roman Polák, Slovenské komorné divadlo Martin, 2010.
(Michal Zahálka: Misantrop v zajetí sexu – 2011/5/84)
MOLNÁR, Ferenc: Liliom, režie Juraj Nvota, Slovenské národné divadlo, 1999.
(M.Ulmanová: Provoz především – 1999/6/45)
MONO, koncept a režie Jozef Vlk, Debris company, 2010.
(J.Škorpil: Čekání na Novou drámu – 2011/4/118)
MONODRÁMY, scénář kolektiv tvůrců, režie Blaho Uhlár, Stoka, 1997.
(M.Porubjak: Monology samoty – 1998/2/84)
MONTEVERDI, C.: Korunovácia Poppey, režie Milan Sládek, Opera Slovenského národného divadla, 1993.
(I.Hronec: Región a metropola (bratislavská a bystřička opera) – 1993/5/128)
MOZART, Wolfgang Amadeus: Čarovná flauta, režie J.Bednárik, Štátne bábkové divadlo Bratislava, 1990.
(Kerbr, J.: Wolfgang Amadeus Superstar – 1991/6/18)
MOZART, W.A.: Čarovná flauta, režie Svetozár Sprušanský, hudební nastudování Friedrich Haider, Slovenské národné divadlo, 2009.
(M. Mojžišová: Flauta, Faust a Puritáni - 2010/6/62)
MÜLLER, Heiner: Kvarteto, režie Soňa Ferancová, Divadlo Astorka Korzo ‘90, 2001.
(J. Kerbr: Tři slavní autoři ve slovenském balení – 2002/2/107)
MURRELL, John: Posledné leto Sarah Bernhardtovej (Memoir), režie Ľubomír Vajdička, Slovenské národné divadlo, 2004.
(Michaela Náhlovská: Jedno nedělní odpoledne – 2004/3/100)

POKRAČOVÁNÍ N-Z