Cena Ferdinanda Vaňka 2017 > Cena Ferdinanda Vaňka 2017 - projekt

Cena Ferdinanda Vaňka 2017 - projekt

Již potřetí oslovil časopis Svět a divadlo ve spolupráci se svými partnery přední evropské dramatiky s výzvou k napsání krátké politické hry.
Zvolené motto „hry na politiku“ má charakterizovat dobu, v níž se z politiky vytrácí obsah, narůstá povrchnost a neúcta k pravdě a faktům. Zdá se nám také, jakoby si mocní na politiku a s politikou jen hráli, jakoby nešlo o souboje idejí, ale jen nabubřelých eg.
V zadání nicméně platí, že politiku chápeme v co nejširším slova smyslu, tedy – zhruba řečeno – jako vše „dotýkající se polis“.

Jako v předešlých ročnících rozhodně i tentokrát o držiteli Ceny Ferdinanda Vaňka mezinárodní porota a všechny zúčastněné texty budou v českém překladu vydány v tradiční antologii.

Slavnostní večer za účasti autorů proběhne 26. listopadu 2017 v Divadle v Celetné.