Cena Ferdinanda Vaňka 2017 > Program zasedání
Kathrin Röggla

Program zasedání

Kathrin Röggla
PROGRAM ZASEDÁNÍ

(Tagesordnung)

přeložila Barbora Schnelle

4m, 3ž


SYNOPSE
Celá hra se odehrává během zasedání blíže nespecifikované firmy. Je patrné, že jde o poradu v čase nouze, protože podniku hrozí neurčité, ale závažné ohrožení ze strany osoby, kterou všichni označují jen jako „on“. Kdyby promluvil a realizoval své sliby, mohlo by to mít fatální důsledky. Navzdory závažnosti krize však zasedání probíhá značně chaoticky. Nikdo nehovoří k věci, v centru zájmu jsou místo řešení situace spory o titulní „program zasedání“. A tak vlastně není divu, že hlavní slovo má čím dál častěji zapisovatelka Niemöllerová, která svými zápisy nezřídka předchází realitu a vlastně tak určuje, co kdo má říct, či kdo má zasedání opustit. V řečovém balastu se postupně ztrácí původní důvod schůze a jednání se cyklí a uzavírá do sebe. Zdá se, že takto by mohli jeho účastníci sedět ještě dlouho a dlouho. Vše se odehrává v přesné nápodobě úředních řečí a bezobsažných frází. Jedinou výjimkou jsou dva dlouhé monology paní Niemöllerové, v nichž popisuje situaci v okolí budovy a z nichž lze vytušit stav jakési hromadné katastrofy, či snad válečného konfliktu. V těchto místech také Röggla opouští úřednický jazyk a je výrazně poetičtější.