archiv II. > Archiv III. > Kto si, Peter Grimmes (v Brne a vo Viedni)
Michaela Mojžišová

Kto si, Peter Grimmes (v Brne a vo Viedni)

Dej brnianskeho Petra Grimesa sa odohráva na scéne, ktorá bez masívneho mobiliáru či prvoplánových znakov priznáva prostredie anglického prímorského mestečka. Úvodný výsluch Grimesa, podozrivého z toho, že zapríčinil smrť mladého učňa (chlapec umrel pre nedostatok pitnej vody počas nepriaznivej situácie na mori), je situovaný do prednej časti javiska vydelenej plachtou, kde obyvatelia sedia ako zvedaví diváci v súdnej sieni. Sudca Swallow si alibisticky umýva ruky – jeho verdikt znie, že išlo o nehodu, no Grimesa napomína, aby si už nehľadal malých pomocníkov. Obhajoba neprebehla, vina nebola vyvrátená a, ako zatrpknuto konštatuje Grimes, prípad pokračuje ľuďom v hlavách. Po tomto prológu plachta padne a obnaží sa voľné priestranstvo ukončené zadným prospektom s fotoprojekciou mora. Peter kráča k pobrežiu, zatiaľ čo zbor meravo prechádza okolo neho i cez neho, akoby bol vzduch. Choreografická metafora je jasná, Grimes sem nepatrí. 
Psychológia postáv zhmotnená v disciplinovanej, minucióznej mimike a pohybovo-priestorových pointách – to je mimoriadne silný, neilustratívny, a predsa čitateľný výrazový prostriedok Radokovho rukopisu. V brnianskej inscenácii ho najintenzívnejšie využil pri drobnokresbe titulného hrdinu a jeho vzťahu s učiteľkou Ellen Orfordovou, ktorá Petra miluje a verí, že si ju raz vezme za manželku. Podľa textu libreta k nej aj on prechováva ústretový cit, no najprv si potrebuje získať rešpekt a sociálne zázemie, až potom riešiť súkromný život. /…/
Jednou z dôležitých „postáv“ Brittenovej opery je more. Nevyspytateľný živel skladateľ miloval, v jeho blízkosti prežil väčšinu života. Ako v analytickej štúdii v bulletine k brnianskej inscenácii upozorňuje dramaturgička Patrícia Částková, vo chvíľach clivoty za domovom počas pobytu v Spojených štátoch „byla právě báseň (Georga Crabba) z těchto míst o lidech a moři, které ve své velkolepé kráse dáva i nemilosrdně bere, tím, co ho přivedlo k myšlence napsat operu o rybáři Peteru Grimesovi.“/ No kým Radokova inscenácia je v scénografickej i režijnej zložke preniknutá atmosférou mora, Christoph Loy na túto líniu Brittenovej opery rezignoval. 
Viedenská inscenácia je situovaná na prázdnej scéne, ktorá je z troch strán hermeticky uzavretá medzi stenami siahajúcimi od šikmej podlahy až po strop. Jedinou kulisou je Grimesova posteľ, prednou nohou labilne prevísajúca z proscénia do orchestriska. Na nej či okolo nej sa odohrá značná časť deja, počnúc úvodným výsluchom, ktorý vedú obyvatelia mestečka, svietiac baterkami na sotva zobudeného Petra. Aj ten sa od toho Radokovho diametrálne líši. /…/

celý text najdete v čísle

Benjamin Britten: Peter Grimes, dirigent Marko Ivanović, režie David Radok, Národní divadlo Brno, 2021
Benjamin Britten:
Peter Grimes, dirigent Thomas Giggeis, režie Christof Loy, Theater an der Wien, 2021