archiv II. > Archiv III. > Pavel a úřad
Leon Ospald

Pavel a úřad

Pavel: Volal jsem. Několikrát. 
Úřednice 1: Číslo!? 
Pavel: 31202KH0936873 – už jsem volal.
Úřednice 1: Důvod? 
Pavel: Stěhování. Nemám peníze.
Úřednice 1: Podívejte se kolem sebe. Tak jsou na tom všichni. 
Pavel: Čekám už tři týdny.
Úřednice 1: No jistě, a kde?
Pavel: Většinou na telefonu. 
Úřednice 1: Vaše adresa. Kde bydlíte?
Pavel: Lippmanstraße 34, 20539.
Úřednice 1: To je v Altoně.
Pavel: To jo, ale… 
Úřednice 1: A co teda děláte tady? 
Pavel: No, ty peníze…
Úřednice 1: Altona. Tady je Hamburk-střed. 
Pavel: Už jsem u vás jednou byl. Před tím stěhováním. 
Úřednice 1: Váš spis je v Altoně. Tady je Hamburk-střed.
Pavel: Vím! Proto už jsem vám říkal, že jsem volal. 
Úřednice 1: Telefonní služby jsou samostatné. S těmi nemám nic společného. 
Pavel: Já vím. Proto jsem se tam pořád nemohl nikomu dovolat.
Úřednice 1: Už jsem taky řekla, že váš spis je v Altoně. Tady je Hamburk-střed.
Pavel: Ale právě, že není. Můj spis není v Altoně. 
Úřednice 1: A kde potom tedy je?
Pavel: No proto jsem volal. Není tam. A nevím, kde je. 
Úřednice 1: Vy jste se přece přestěhoval.
Pavel: Ale ne se svým spisem. Ten jsem nechal tady. Nebylo mi jasné, že ho musím osobně donést do Altony. Předpokládal jsem, že to je součástí servisu, který nabízíte – když už mi nic neplatíte. /…/


celou hru v překladu Barbory Schnelle najdete v čísle

Z EVOLUCE REVOLUCE A NAOPAK: PRO SAD PSANÉ MALÉ KOMEDIE 6/2021