archiv II. > Archiv III. > Pod dohledem strážců
rozhovor s Leonem Ospaldem

Pod dohledem strážců

Ve svých hrách líčíte často setkání člověka s vykolejeným úřednickým aparátem, ať už to je policie nebo úřad práce jako v této hře. Co vás na tom fascinuje?
Podle mě je v tom jistá fatální touha po jistotě. Platí to jak v privátní rovině, v životě každého jednotlivce, tak v rovině obecné, v tom, jak je organizováno soužití lidí ve společnosti. 
Je iluzorní a klamné, když chceme pomocí pojistek a pravidel vymanit život z jeho svévolnosti, chaosu a nahodilosti a udělat z něj něco pevného, co je možné naplánovat a zaručit. 
Zasazením textů do světa úřednic a úředníků, stražců pořádku, se nabízí možnost modelovat pro jeviště konflikty, které odhalují, jak stále větší množství autorit čím dál více mocensky ovládá náš život.

/…/

celý rozhovor najdete v čísle