archiv II. > Archiv III. > Klimatická krize na vlastní kůži (dramatika původních obyvatel Severní Ameriky)
Hana Pavelková

Klimatická krize na vlastní kůži (dramatika původních obyvatel Severní Ameriky)

Dystopické postapokalyptické hry na téma blízkého konce současné civilizace a díla zabývající se důsledky klimatické krize nejsou jen doménou současné britské dramatiky,/ ale představují inspiraci i pro autory v jiných zemích. Zajímavým doplněním pohledu britských autorů jsou díla anglicky píšících severoamerických indiánských či inuitských dramatiků, příslušníků komunit, které environmentální apokalypsu a destrukci životního prostředí velmi intenzivně pociťují na vlastní kůži již po mnoho generací. Na rozdíl od většiny západních děl a médií, která prezentují spektakulární přírodní katastrofy jako tragickou, ale atraktivní senzaci, autoři z minoritních komunit se zabývají spíše dlouhodobými následky klimatické změny. Jak píše Lou Cronum v eseji Radioaktivní intimita, „Zatímco v západních příbězích o apokalypse se katastrofický konec světa odehraje v budoucnosti, v příbězích původních obyvatel konec světa již nastal a důsledky této apokalypsy doznívají v jejich životech dodnes.“/ Podobný názor sdílí i americký akademik a filosof Kyle Powys White (z indiánského kmene Potowatomi z Oklahomy), který takto charakterizoval nejen literární fikci či drama, ale i všemožná západní environmentální hnutí: „Když vidím, jak se ekologická hnutí bílých přistěhovalců snaží předejít dystopické environmentální budoucnosti či planetární apokalypse, a jejich vize překypují obrazy vyhynutí živočišných druhů, nezvratného poškození ekosystémů, a tvrdého přídělového systému… je nutné zdůraznit, že pro mnoho původních obyvatel Severní Ameriky již teď žijeme v době, kterou by jejich předci považovali za dystopickou či postapokalyptickou.“/ 
I když se na rozdíl od dříve popsaného trendu současné britské dramatiky v kontextu amerického či kanadského divadla rozhodně nejedná o nějakou vévodící tendenci, divadelní hry a performance zabývající se klimatickou krizí si v poslední době nacházejí cestu i k severoamerickému publiku. /…/

celý text najdete v čísle