volné články > volné články ročníku 2020 > Ve vleku osudu (Valná hromada Pavla Kohouta)
Petr Fischer

Ve vleku osudu (Valná hromada Pavla Kohouta)

Každé odcházení je svého druhu inscenace. Proto mají dramatické osobnosti tak rády, když si své odcházení ze scény mohou zrežírovat samy. Nemusíme hned myslet na temný osud Petra Lébla, spojený navždy s děsivou představou, jak oběšený visí nad jevištěm Divadla Na zábradlí (nemluvě o jeho pečlivé dramaturgii a režii vlastního pohřbu). Stačí toliko připomenout efektní odchod Václava Havla, který si pro poslední poklonu divákům, pro poslední potlesk napsal divadelní hru Odcházení a posléze z ní vytvořil film, po čemž vždy „bytostně toužil“.
I spisovatel a dramatik Pavel Kohout se ve svých 91 letech loučil s jevištěm po svém a vcelku originálně: četbou své nejnovější dílo Valná hromada, neboli Operace ovulace, čili Akce Davi, aneb Tři ségry. Ani forma ani obsah tu však nebyly dány spisovatelovým výběrem, svobodnou volbou. Určila je nemoc, Covid-19, tedy nutnost, osud, jak sám autor neustále připomínal i při přímém přenosu z Divadla na Vinohradech, vyprázdněného karanténou do posledního místa. Osudovost inscenace pečetila historka o bezprostředním vzniku hry, která se spisovateli sama přihlásila ve čtyři ráno 2. dubna, aby byla dokončena v horečném psaní během dvou dní. „Byla“ – podobně jako jiné kusy, kterých měl Pavel Kohout na Vinohradech hned sedmnáct – „ještě cítit potem“, čímž Kohout jistě nemyslel zjevnou upocenost konstrukce této videofrašky, nýbrž její dobovou čerstvost.
O hře mnohé napovídá už její název, vrstvící všelijaká jména, což jistě nebyl odkaz na barokní propletenost a kudrnatost světa, odehrávajícího se v přepestrých záhybech, ani na možnost různočtení, jež dobrá díla vždy otevírají. Kohout asociativně vrství na vcelku konvenčně připravenou konstrukci, která je prefabrikovaná z jeho dramatické zkušenosti, neboť, jak rád vysvětluje, dobře ví, jak věci na divadle fungují, přesněji, jak mají fungovat, aby na diváky zabraly. Na Valné hromadě je tato autorsko-marketingová rutina patrná na první pohled, nic se neobjevuje, není třeba, už se vše tak nějak ví, protože autor rozumí publiku a publikum autorovi. /…/

celý text ke stažení

Pavel Kohout: Valná hromada, neboli Operace ovulace, čili Akce Davi, aneb Tři ségry, přímý přenos autorova čtení z Divadla na Vinohradech, 2020