volné články > volné články ročníku 2020 > O lásce, globalizaci a klimatických změnách (Dvakrát Magnesia Litera na českých jevištích)
Ester Žantovská

O lásce, globalizaci a klimatických změnách (Dvakrát Magnesia Litera na českých jevištích)

V roce 2017 získal cenu Magnesia Litera za knihu roku útlý román Bianky Bellové Jezero, o rok později obdržel Literu za prózu Josef Pánek za svou rozsahem podobnou románovou prvotinu Láska v době globálních klimatických změn.
Obě díla na sebe v rámci současné české prózy upozornila svébytným stylistickým pojetím, účinně korespondujícím s obsahem, i tématikou překračující tuzemské hranice. Hrdiny obou jinak velice odlišných románů spojuje motiv cesty (za poznáním), která je nevyhnutelná, a během níž se musí popasovat s vykořeněností, osamělostí i s tématem domova. Oba autoři předkládají hutné, obrazivé výpovědi o základních existenciálních pocitech – ať už dnešního Středoevropana, ztraceného v globalizovaném světě, či „univerzálnějšího“ chlapce, dospívajícího uprostřed ekonomického, ekologického i sociálního zmaru, v prostředí plném dospělého násilí a lží. Jak vědec Tomáš, tak chlapec Nami zažívají opakované, nelítostné střetávání s realitou, která se vzpírá jejich představám o svobodě, naplněnosti lásky a vlastního potenciálu či porozumění mezi lidmi. /…/
Pánek točí své vyprávění v jakési úvahové spirále věčných návratů, vypráví překotně, zrychleně, jak doba káže (odráží se to i na vzhledu textu, kupříkladu používáním číslovek namísto jejich vypisování slovy), syntax je často vykloubená a objevují se i gramatické hrubky, jako jsou chybná přivlastňovací zájmena, což čtenáře záměrně průběžně „ruší“ a rovněž dokládá, že hlavní hrdina už není tak docela v kontaktu ani se svým rodným jazykem. Styl je tu natolik svázaný s obsahem, že si lze jen těžko představit, jak onen hmatatelný existenciální smutek, jenž z knihy čiší do velké míry zásluhou zvolené stylistiky, a který je její největší devizou, převést na jeviště. Začínající režisér Ondřej Štefaňák se ovšem v MeetFactory s tímhle oříškem popasoval se ctí, respektive se mu podařilo zprostředkovat onen zmíněný základní pocit románu, včetně uvědomování si absurdity vlastních i cizích předsudků a neschopnosti či nemožnosti je finálně překročit. /…/

celý text ke stažení

Josef Pánek: Láska v době globálních klimatických změn, režie Ondřej Štefaňák, MeetFactory, 2019
Bianca Bellová, Lucie Fernzová: Jezero, režie L.Frenzová, Kolonie, A studio Rubín a Divadlo X10, 2019