volné články > volné články ročníku 2020 > Elegantní nepatřičnost (Oči v sloup)
Tomáš Procházka

Elegantní nepatřičnost (Oči v sloup)

Režisér Jiří Adámek uvedl v pražském Studiu Hrdinů premiéru inscenace Oči v sloup jako třetí v řadě tzv. Trilogie smyslů. Její první částí byla inscenace Skončí to ústa, nastudovaná s hereckým ročníkem na Adámkově domovské Katedře Alternativního a loutkového divadla při pražské DAMU už v roce 2016. Druhou částí trilogie pak je radioartová kompozice Hra na uši, kterou premiérově uvedl ČRo Vltava v září roku 2018 v cyklu Současná hra a za kterou obdržel Adámek i druhý hlavní tvůrce Ladislav Železný prestižní německou Karl-Sczuka-Preis 2019 a také českou cenu Prix Bohemia Radio 2019.
Hra na uši působí svou radikalitou a bohatým zvukovým světem v kontextu současných rozhlasových her až nepatřičně a snadněji by zapadla spíše do experimentálnější edice Radioateliér. Místo vytváření sofistikovaného narativu přináší autoreferenční dílo, které v první řadě ohledává samotné médium rozhlasové kompozice. Jakými prostředky se tu operuje, nejlépe napoví jedna, několikrát opakovaná věta: „Toto rozhlasové dílo si klade za cíl žádným zvukem obsaženým v tomto rozhlasovém díle nevyvolat v posluchači obrazovou představu.“ Zde nalézáme mnohé styčné body s inscenací Oči v sloup. Tu s Hrou na uši spojuje také osoba Jiřího Valocha, jehož práce byly inspirací jak pro rozhlasovou kompozici (zde šlo především o jeho texty), tak i pro divadelní inscenaci, kde byly jedním z hlavních tematických východisek Valochovy výtvarné práce a pokus o jejich přeložení do divadelního jazyka. Celou trilogii pak spojuje nahrazování a zaměňování pojmů a slov, nenápadná, ale o to důkladnější dekonstrukce jazyka a precizně vystavěné nelineární kompozice. V závěrečném díle trilogie se k tomu přidává i pečlivá a rafinovaná práce s objekty a samotným prostorem.
V Očích v sloup se vrací část inscenačního týmu z projektu Skončí to ústa: dramaturgyně Klára Hutečková a výtvarnice Zuzana Sceranková, které doplňuje již zmíněný Adámkův dlouhodobý spolupracovník, hudebník a zvukový designér Ladislav Železný. Změnou částečně prošel herecký soubor, kromě tradičních Adámkových herců ze skupiny Boca Loca Lab Venduly Holičkové a Dana Švába, je tu ještě Ondřej Bauer, známý především účinkováním v kolektivu Vosto5, který se ale také podílel na rozhlasové kompozici Hra na uši, členka souboru Pomezí Kateřina Neznalová a student DAMU Fedir Kis. /…/

celý text ke stažení

Jiří Adámek a kol.: Oči v sloup, režie J.Adámek, Studio Hrdinů, 2019