volné články > volné články ročníku 2021 > Taktilní souvislosti - haptické ponory (PYL: ČBRŠK a Reality Surfing)
Barbora Etlíková

Taktilní souvislosti - haptické ponory (PYL: ČBRŠK a Reality Surfing)

Mezinárodní uskupení PYL vzniklo v roce 2018 v prostředí Katedry alternativního a loutkového divadla na DAMU. Dvě jeho zakladatelky Maria Komarova a Svetlana Silič jsou běloruského původu, Anna Romanova pochází z Ruska a Theresa Schrezenmeir z Německa. Letos na podzim mohli pražští diváci navštívit v prostorách pražského Alfreda ve dvoře dva jejich projekty. Prvním z nich je starší, ještě studentská klauzurní inscenace ČBRŠK na motivy první pohádky z cyklu příběhů o krokodýlu Geňovi od ruského spisovatele Eduarda Uspenského, nazvané Krokodýl Geňa a jeho přátelé. Při jiné příležitosti mohli diváci navštívit nejnovější premiéru PYLu s názvem Reality Surfing. V tomto projektu autorky překročily hranice divadla směrem k výtvarné instalaci či zvukové performanci. Dílo má také interaktivní verzi upravenou pro galerie, která předpokládá, že si především mladší diváci budou chtít s rekvizitami sami hrát. /…/
Na klauzuře ČBRŠK se podílely ty členky PYLu, které vyrůstaly v postsovětských zemích. Pohádku, již si vybraly za námět, pravděpodobně znaly z dětství. Postavy krokodýla Geni a jeho nejlepšího kamaráda Čeburašky se proslavily především díky filmové animované tetralogii v režii Romana Kačanova, kterou natočil mezi lety 1969 a 1983. Postavy, které zde vystupují, si žijí i svým vlastním lidovým životem nezávisle na vůli autorů. Scény z Kačanovova filmu lze nalézt na YouTube v původní podobě i jako remake, a to mimo jiné japonský. Obzvlášť slavnou se stala roztomilá postava Čeburaška, podobná plyšáku-mončičákovi. Tu si přivlastnili i ruští politici, když z ní vytvořili národního maskota. Čeburaška je univerzálně sympatické zvíře, které nelze druhově zařadit. Bezprizorně bloudí světem a doufá, že ho lidé mezi sebe přijmou navzdory tomu, že si není jisté svou identitou. To z něj také činí bytost náchylnou k tomu, aby si s ní různé společenské skupiny nakládaly, jak se jim zrovna hodí./…/
Při jiné příležitosti se mohli diváci v Alfredu ve dvoře (a poté v listopadu v rámci brněnské produkce platformy Terén) seznámit s nejnovějším projektem PYLu Reality Surfing/, který se oproti ČBRŠK v některých ohledech vzdálil divadelnímu médiu a nabral podobu výtvarné instalace a zvukové performance. Oba počiny se co do výběru výrazových prostředků různí a pozorovatel či pozorovatelka by možná na první pohled netipovali, že se jedná o dílo stejných autorek. Zatímco ČBRŠK se odehrává v klasickém prostoru kukátkového divadla, Reality Surfing stojí na postupném exponování předmětů na otevřené, celou dobu plně nasvícené scéně, připomínající výstavní prostor. Při bližším pohledu se ukazuje, že díla spojuje schopnost komplexně zasáhnout divákovy smysly a hrát si s haptickou kvalitou předmětů. V obou případech vyniká také osobní charisma hereček/ Světlany Silič a Marie Komarové, jejichž jevištní přítomnost se podobá soustředěné dětské hře s hračkami. U Reality Surfing je to očividné: herečky spolu na jevišti nijak přímo nekomunikují, každá se soustředí na manipulaci s předmětem, který se zrovna ocitl v centru jejího zájmu. V případě ČBRŠK mi redaktor tohoto článku řekl, že herečky vnímal jako malé holky, které si spolu někde v protileteckém krytu hrají na Čeburašku, krokodýla a stařenu. Přestože jsem tak inscenaci nevnímala, ten výklad dával i v kontextu dalšího vývoje PYLu smysl. /…/celý text ke stažení

PYL: ČBRŠK, režie a scénografie Maria Komarova, PYL, 2018
PYL:
Reality Surfing, připravily Světlana Silič, Maria Komarova, PYL, 2021