other projects > Smaragdový drak
Jiří Pokorný

Smaragdový drak

NEOPAKOVATELNÁ PŘÍLEŽITOST

POŘÁDÁ SVĚT A DIVADLO A DIVADLO NA ZÁBRADLÍ

- V koncepci EDITY SADOVÉ a pod režijním vedením DAVIDA NOVOTNÉHO (Dejvické divadlo) budou hru poprvé číst PETRA ŠPALKOVÁ (Národní divadlo) s LADISLAVEM HAMPLEM (Divadlo Na zábradlí). Překvapení v podobě dalších účinkujících nejsou vyloučena. -

- VSTUP JEN PRO ZVANÉ, PRO NĚ VŠAK VOLNÝ –

– tato výjimečná divadelní akce vznikla za finanční podpory NADACE ČESKÝ LITERÁRNÍ FOND –


VEŘEJNÁ PRVNÍ ČTENÁ 20. 12. 2006 – 17.00 – PŮDNÍ ZKUŠEBNA DIVADLA NA ZÁBRADLÍ


 

- Petr Žantovský: Kdo si užije? (9. 3. 2006, Česká média): „Ptal jsem se na ministerstvu, co tomu říkají, že jejich úřad financuje onen krásný a věru dramatický kus. /.../ Dověděl jsem se, že o tom, že taková hra za peníze ministerstva vyšla, nikdo z důležitých funkcionářů není obeznámen, natož aby toto někdo považoval za program, jímž se má naše kulturní politika, z veřejných prostředků podporovaná, v budoucnu ubírat. Což mě trochu uklidnilo. Představa, že z mých daní jsou placeny výrony literárního (či jakéhokoli takového) semene, mi nedělala dobře.“ (autor, v březnu tohoto roku žurnalista, je nyní mediální poradce ministra kultury)