other projects > Velikáni
Wolfgang Bauer

Velikáni

hrají a čtou:
Marie Horáčková
Vladimír Javorský
Klára Sedláčková
Tomáš Turek
Magdalena Zimová

 

režijní výhled: Karel Král

scénografický přehled: Miloň Kališ

hudební nadhled: Vendulka Kafková
 

zvláštní poděkování: Martině Musilové (za ježečky a účast) a Jakubu Škorpilovi (za účast a ježečky)

premiéra  - pátek 16. ledna  2004, 19.00 hodin
 

Mikrodramata Wolfganga Bauera (též: Franz Xaver Gabelsberger - vynálezce těsnopisu, Haydn, Toulouse-Lautrec), a to spolu s článkem překladatele Evžena Turnovského o autorovi, vydal časopis SVĚT A DIVADLO (SAD) v čísle 5/2001.