other projects > Zmizelé Československo (Polská hra)
Małgorzata Sikorska-Miszczuk

Zmizelé Československo (Polská hra)

MALÝ NÁČRTEK VELKÉ SHOW S MUČENÍM, ZPĚVY A ZÁZRAKY

 

hrají, čtou, zpívají:
IVANA LOKAJOVÁ
ANDREA MAREČKOVÁ
PAVEL TESAŘ
LENKA VELIKÁ
MAGDALENA ZIMOVÁ

překlad Roman Sikora
úprava, režie a výběr populárních melodií Karel Král
výprava a výtvarná instalace Silvia Gajdošíková

ČESKÁ PREMIÉRA 22.10.2010Autorka (ročník 1964) je v současnosti nejuznávanější a nejčastěji oceňovaná polská dramatička. Ke Zmizelému Československu ji inspiroval Gottland Mariusze Szczygiel, specielně kapitola o Martě Kubišové. V této holčičí hře kromě Hrdinky a Vyšetřovatelky vystupují i paní Krtečková (průvodkyně po obvodní expozici mučidel), Křemílek a Vochomůrka (dva čeští teplouši) či např. Jens R. (dánský pornoherec).

Text hry vyšel v SAD 1/2010

 

FOTO IRENA VODÁKOVÁ