other publications > SHAKESPEARE A OKOLÍ
Milan Lukeš

SHAKESPEARE A OKOLÍ

- navazuje na knihu Mezi karnevalem a snem (Shakespearovské souvislosti I).

Jde o druhý svazek esejů předního shakespearologa profesora PhDr. Milana Lukeše, které v polistopadové době napsal na téma Shakespeare a alžbětinská i naše doba. O tom všem píše s typickým, suchým humorem.
Knihu, jejíž koncept autor zanechal ve své pozůstalosti, vydává časopis Svět a divadlo ve spolupráci s pražským Divadelním ústavem.

Cena 220 Kč

ISBN 978-80-904474-1-7