SAD 4/2014

Svět a divadlo 4/2014 vyšel 1. září.

více zde

e-přílohy Světa a divadla

tematické výbory článků uvěřejněných v časpise Svět a divadlo
ke stažení ve formátech
.pdf, .epub a .mobi
 

Ceny Alfréda Radoka

Správní rada Nadačního fondu Cen Alfréda Radoka (NFCAR) se rozhodla po dvaadvaceti letech skončit s jejich udílením.


článek Jany Machalické "Prchající význam ceny? (Ceny Alfréda Radoka)"

rozhovor s Karlem Králem na stránkách DVTV - "Zrušení Ceny Alfréda Radoka: Šlo o mocenské rozhodnutí"

komentář Vladimíra Mikulky na blogu NaDivadlo "Radoci letos nebudou, díl 2."

audiozáznamy z besed a kulatých stolů

Činoherní studio a závislost nezávislých
záznam z pracovního kulatého stolu na téma vztah zakladatele a o.p.s., správní rada - její vytváření, zodpovědnost a práva, vícezdrojové financování atd. konaného dne 19.2.2014 v Divadelním ústavu

Záznam z diskuse o koncepci Národního divadla
kterou uspořádalo České centrum AICT/IATC a Sdružení českých divadelních kritiků ve spolupráci Institutem umění – Divadelním ústavem 19.3.2014 v Divadelním ústavu