SAD 6/2014

Svět a divadlo 6/2014 vyšel v prosinci

více zde

e-přílohy Světa a divadla

tematické výbory článků uvěřejněných v časpise Svět a divadlo
Pražské komorní divadlo - Ivan Vyskočil - Robert Wilson - Petr Lébl
ke stažení ve formátech .pdf, .epub a .mobi
 

OTEVŘENÁ DISKUSE K CENÁM ALFRÉDA RADOKA A ANKETĚ KRITIKŮ


Správní rada Nadačního fondu Cen Alfréda Radoka (NFCAR) se rozhodla po dvaadvaceti letech skončit s jejich udílením.

Časopis Svět a divadlo však i nadále hodlá pokračovat ve vypisování tradiční kritické ankety, na jejímž základě byly ceny udělovány.


ROZHODLI JSME SE TEDY NABÍDNOUT PROSTOR K DISKUSI O NASTALÉ SITUACI A MOŽNÉ BUDOUCNOSTI ANKETY KRITIKŮ

DISKUTOVAT MŮŽETE ZDE

Zdeněk Hořínek 1931-2014

jako vzpomínku na Zdeňka Hořínka uvolňujeme jeho recenze a studie napsané pro Svět a divadlo

audiozáznamy z besed a kulatých stolů

Po Radocích
záznam diskuse o zániku Cen Alfréda Radoka, o budoucnosti nových  výročních cen české divadelní kritiky, i o budoucnosti anonymní soutěže o nejlepší novou českou a slovenskou divadelní hru konané dne 27.11.2014 v Divadelním ústavu

Činoherní studio a závislost nezávislých

záznam z pracovního kulatého stolu na téma vztah zakladatele a o.p.s., správní rada - její vytváření, zodpovědnost a práva, vícezdrojové financování atd. konaného dne 19.2.2014 v Divadelním ústavu

Záznam z diskuse o koncepci Národního divadla
kterou uspořádalo České centrum AICT/IATC a Sdružení českých divadelních kritiků ve spolupráci Institutem umění – Divadelním ústavem 19.3.2014 v Divadelním ústavu