SAD 4/2015

Svět a divadlo 4/2015 - vyšel 1. září

více zde

Cena Fedinanda Vaňka 2015

Slavnostní předání
CENY FERDINANDA VAŇKA 2015 

proběhne 21. 11. 2015 v Dejvickém divadle
spolu se křtem sborníku JSOU TO ZVÍŘATA a jiné hry s politikou

synopse soutěžních textů si můžete přečíst zde


 

e-přílohy Světa a divadla

tematické výbory článků uveřejněných v časpise Svět a divadlo
Pražské komorní divadlo - Ivan Vyskočil - Robert Wilson - Petr Lébl
ke stažení ve formátech .pdf, .epub a .mobi
 

audiozáznamy z besed a kulatých stolů

Po Radocích
záznam diskuse o zániku Cen Alfréda Radoka, o budoucnosti nových  výročních cen české divadelní kritiky, i o budoucnosti anonymní soutěže o nejlepší novou českou a slovenskou divadelní hru konané dne 27.11.2014 v Divadelním ústavu

Činoherní studio a závislost nezávislých

záznam z pracovního kulatého stolu na téma vztah zakladatele a o.p.s., správní rada - její vytváření, zodpovědnost a práva, vícezdrojové financování atd. konaného dne 19.2.2014 v Divadelním ústavu

Záznam z diskuse o koncepci Národního divadla
kterou uspořádalo České centrum AICT/IATC a Sdružení českých divadelních kritiků ve spolupráci Institutem umění – Divadelním ústavem 19.3.2014 v Divadelním ústavu

otevřené archivy

- jako vzpomínku na Marii BOKOVOU uvolňujeme její články o hercích v Grossmanově Kafkově Brku a Pokorného Terase, studii o návratech k lidovým hrám a recenzi opery Peter Grimes v režii Davida Radoka

- jako vzpomínku na Judith MALINOVOU uvolňujeme rozhovor, který si v roce 1990 vedl Vladimír Hulec, spolu s "livingovským deníčkem" Vladimíra Hulce a recenzí Jitky Sloupové

- jako vzpomíku a připomenutí Martina PORUBJAKA uvolňujeme rozhovor, který s ním v roce 2006 vedl Karel král.

- jako vzpomínku na Josefa KROFTU uvolňujeme rozhorvor, který s ním v roce 1998 vedli Karel Král a Zdeněk A .Tichý

- jako vzpomínku na Terry PRATTCHETA uvolňujeme rozhovor, který s ním v roce 2001 vedl Matěj Král a také zeměplošské studie Miroslava PetříčkaMatěje Krále

 

Ceny divadelní kritiky 2014


                           více zde

           Všem vítězům gratulujeme!