SAD 6/2015

Svět a divadlo 6/2015 - vyšel 15. prosince

více zde

Cena Fedinanda Vaňka 2015

Držitelem historicky druhé Ceny Ferdinanda Vaňka se v sobotu 21.11.2015 stal maďarský dramatik Csaba Székely za hru Jsou to zvířata. Na fotografii Milana Chrdleho přebírá cenu od paní Dagmar Havlové.Vítězný text byl spolu se hrou Kolotoč (s níž se Székely zúčastnil první soutěže o Cenu Ferdinanda Vaňka) předveden 8.12.2015 v Anti.kvariátu Dejvického divadla.

e-přílohy Světa a divadla

tematické výbory článků uveřejněných v časpise Svět a divadlo
Pražské komorní divadlo - Ivan Vyskočil - Robert Wilson - Petr Lébl
ke stažení ve formátech .pdf, .epub a .mobi
 

audiozáznamy z besed a kulatých stolů

Po Radocích
záznam diskuse o zániku Cen Alfréda Radoka, o budoucnosti nových  výročních cen české divadelní kritiky, i o budoucnosti anonymní soutěže o nejlepší novou českou a slovenskou divadelní hru konané dne 27.11.2014 v Divadelním ústavu

Činoherní studio a závislost nezávislých

záznam z pracovního kulatého stolu na téma vztah zakladatele a o.p.s., správní rada - její vytváření, zodpovědnost a práva, vícezdrojové financování atd. konaného dne 19.2.2014 v Divadelním ústavu

Záznam z diskuse o koncepci Národního divadla
kterou uspořádalo České centrum AICT/IATC a Sdružení českých divadelních kritiků ve spolupráci Institutem umění – Divadelním ústavem 19.3.2014 v Divadelním ústavu

otevřené archivy

- jako vzpomínku na Marii BOKOVOU uvolňujeme její články o hercích v Grossmanově Kafkově Brku a Pokorného Terase, studii o návratech k lidovým hrám a recenzi opery Peter Grimes v režii Davida Radoka

- jako vzpomínku na Judith MALINOVOU uvolňujeme rozhovor, který si v roce 1990 vedl Vladimír Hulec, spolu s "livingovským deníčkem" Vladimíra Hulce a recenzí Jitky Sloupové

- jako vzpomíku a připomenutí Martina PORUBJAKA uvolňujeme rozhovor, který s ním v roce 2006 vedl Karel král.

- jako vzpomínku na Josefa KROFTU uvolňujeme rozhorvor, který s ním v roce 1998 vedli Karel Král a Zdeněk A .Tichý

- jako vzpomínku na Terry PRATTCHETA uvolňujeme rozhovor, který s ním v roce 2001 vedl Matěj Král a také zeměplošské studie Miroslava PetříčkaMatěje Krále

 

Ceny divadelní kritiky 2014


                           více zde

           Všem vítězům gratulujeme!