SAD | SVĚT A DIVADLO

Úvodní stránka | archiv II. | texty124 | Obsah ročníku 2023

Obsah ročníku 2023

420PEOPLE O PATNÁCT LET POZDĚJI (rozhovor s Václavem Kunešem a Natašou Novotnou) /ptal se Josef Bartoš/ 6/17
ANKETA KRITIKŮ VE VŠECH KATEGORIÍCH… 1/36
ARTIKULY (hybridní rozhovor s Karlem Králem) /ptal se Jakub Škorpil/ 3/4
AUGUSTOVÁ, Zuzana: Jak to dělají milenci? (Memoáry Medúzy v Münchner Kammerspiele) 1/104
BARTOŠ, Josef: 420People o patnáct let později (rozhovor s Václavem Kunešem a Natašou Novotnou) 6/17
BEN YISHAI, Sivan viz Začínám psát v momentě, kdy mi systém signalizuje, že bych měla mlčet (rozhovor) 6/112
BLATNÝ, Tomáš: Krajinou ráje a apokalypsy (o pěti projektech z avignonského festivalu) 5/63
BORODÁČOVÁ, Soňa viz Dopis z Chile (čeští divadelníci na Festivalu Internacional Santiago a Mil) 4/33
BULVASOVÁ, Natálie: O příbězích, které ještě neumíme vyprávět (Iokasté a Prasklej svět v Městských divadlech pražských) 1/96
CENY DIVADELNÍ KRITIKY: INSCENACE ATD. ZA ROK 2022 1/35
DANZER, Matouš viz Dopis z Chile (čeští divadelníci na Festivalu Internacional Santiago a Mil) 4/33
DERCSÉNYI, Lucie: V proměnách času, místa a děje (420PEOPLE slaví patnáct let) 6/25
DIESSELHORST, Sofie viz Kritika za hranicemi (anketa o situaci divadelní kritiky ve střední Evropě) 1/4
DIVADLO PRO DĚTI MĚ NIKDY NEPŘESTALO BAVIT (rozhovor s Luďkem Horkým, předsedou českého střediska ASSITEJ) /ptal se Vladimír Mikulka/ 5/5
DUBSKÝ, Lukáš: Nováčci a legendy (z londýnského West Endu) 6/60
DUBSKÝ, Lukáš: Ostravský průlet českou historií (o trojici textů dramaturga Tomáše Vůjtka) 2/63
DUBSKÝ, Lukáš: Pod novým vedením (Horácké divadlo Jihlava v sezoně 2022/2023) 4/62
ETLÍKOVÁ, Barbora: Co prožívají ti, kdo přicházejí? (o několika česko-ukrajinských spolupracích) 2/10
ETLÍKOVÁ, Barbora: viz Fenomén Lébl a my (anketa) 3/71
ETLÍKOVÁ, Barbora: viz Fifty aneb obrazy ze života (ne)úspěšného padesátníka (anketa redaktorů SAD) 1/77
ETLÍKOVÁ, Barbora: Několik cest po makrokosmu (z výstav zemí a regionů na PQ) 4/12
ETLÍKOVÁ, Barbora: Souostrovní myšlenky z Martiniku (z festivalu Les Théâtrales de Novembre) 2/33
ETLÍKOVÁ, Barbora: Stíny monumentálních lidí (Kacířské eseje a Zvěřinec Miroslava Bambuška) 3/62
ETLÍKOVÁ, Barbora: Suffrin – jazykové delirium a zasutá identita (k nově přeloženému martinickému dramatu) 2/39
ETLÍKOVÁ, Barbora: To, co je „naše“ není jenom naše (rozhovor s Luciou Kašiarovou o Studiu Alta) 6/5
ETLÍKOVÁ, Barbora: Z tragédie do komedie a zpátky (pětkrát ze Shakespearovského festivalu v Gdaňsku) 5/74
FENOMÉN LÉBL A MY (anketa k Objal mě bůh a nic – anketu sestavila Barbora Etlíková) 3/71
FIFTY ANEB OBRAZY ZE ŽIVOTA (NE)ÚSPĚŠNÉHO PADESÁTNÍKA (anketa redaktorů SAD) 1/77
GODLEWSKI, Stanisław: Sny, dějiny, výzvy (divadelní kritika v Polsku) /přeložila Anna Šašková Plasová/ 1/21
HERCZOG, Noémi: Dost dobrý kritik (přeložil Jiří Zeman) 1/17
HORKÝ, Luděk viz Divadlo pro děti mě nikdy nepřestalo bavit (rozhovor) 5/5
HOŘEJŠOVÁ, Pavlína: Jak se rodí noví hrdinové (Divadlo Minor /nejen/ v roce 2023) 5/16
HRDINOVÁ, Radmila: Noetická novela zúžená na detektivku (Čapkův Hordubal v Národním divadle) 1/91
HRDINOVÁ, Radmila: Políbila jsem tvé rty Jochanaane (Straussova Salome v Národním divadle Brno) 4/89
HRDINOVÁ, Radmila: viz Učím se psát už čtyřicet let a pořád o svém psaní pochybuju (rozhovor) 1/25
JANOUŠEK, Pavel: Ten, jenž hledá a zpevňuje okraje (kritik Karel Král a je- ho myšlení a psaní o divadle) 3/19
JÁSZAY, Tamás viz Kritika za hranicemi (anketa o situaci divadelní kritiky ve střední Evropě) 1/4
JEDINÁK, Boris viz Dopis z Chile (čeští divadelníci na Festivalu Internacional Santiago a Mil) 4/33
JIŘIČKA, Lukáš viz Dopis z Chile (čeští divadelníci na Festivalu Internacional Santiago a Mil) 4/33
JIŘÍK, Jan (spolu s Jitkou Šotkovskou): anketa Kritika za hranicemi 1/4
JURÁNI, Milo: Ekologické je každé umenie (manifesty a výzvy pre ekologickejšie divadlo, časť 1) 1/67
JURÁNI, Milo: Keď divadlo pomáha vede a veda poháňa divadlo (manifesty a výzvy pre ekologickejšie divadlo, časť 5) 5/55
JURÁNI, Milo: Polemiky s antropocentrizmom (manifesty a výzvy pre ekologickejšie divadlo, časť 4) 4/23 Smrť arbitra a láskavá kritika 1/12
JURÁNI, Milo: Verdonckova charta: udržateľné divadlo vs. umelecká sloboda (manifesty a výzvy pre ekologickejšie divadlo, časť 3) 3/28
JURÁNI, Milo: Vstrebávanie a budúcnosť ekodramaturgie (manifesty a výzvy pre ekologickejšie divadlo, časť 6) 6/41
JURÁNI, Milo: Zapĺňať javisko zemou (manifesty a výzvy pre ekologickejšie divadlo, časť 2) 2/53
KACWIN-DUMAN, Marta: Ako čeliť vojne, keď príde? (Kroniky vojny, lásky a nenávisti a Danse Macabre) 2/4
KAŠIAROVÁ, Lucia viz To, co je „naše“ není jenom naše (rozhovor o Studiu Alta) 6/5
KOCOURKOVÁ, Lucie: Tanec tváří v tvář válce (palestinský současný tanec a reminiscence na premiéru Yany Reutové) 6/34
KONÝVKOVÁ FRÝBERTOVÁ, Tereza: Kdo (si) hraje a kdo se dívá? (o hranicích diváctví na festivalu Mateřinka 2023) 5/27
KRÁL, Karel viz Artikuly (rozhovor) 3/4
KRITIKA ZA HRANICEMI (anketa o situaci divadelní kritiky ve střední Evropě – připravil Jan Jiřík a Jitka Šotkovská; odpovědi přeložily z polštiny Anna Šašková Plasová a z angličtiny Ester Žantovská) 1/4
KŘIVÁNKOVÁ, Blanka: Divuženy z neklidného stromu (Tremula ve Studiu Alta) 6/13
KUBART, Tomáš: Jsme jenom lidé uvěznění v paměti (Die Große Pension Europa Show) 4/57
KUNDEROVÁ, Radka: Kritika jako hybatel divadelního života 3/14
KUNEŠ, Václav viz 420PEOPLE o patnáct let později (rozhovor) 6/17
LESCH, Kateřina: Dvě studie hořkosladké vespolnosti (Festival Cirkopolis – druhá polovina) 3/99
LESCH, Kateřina: Pankáči ze stanice kimči (Já, kimči v Alfredu ve dvoře) 1/143
LIVINGSTONE, David: Z krytu na festival (z kyjevského Fringe festivalu) /překlad Vladimír Mikulka/ 6/81
LOLLOK, Marek: Třikrát o lidech ve světě rozpínajícího se zla (Feuchtwangerova trilogie v Divadle X10) 4/82
MÁM RÁD TENKOU HRANICI NĚKDE MEZI (rozhovor s dramatikem a dramaturgem Naivního divadla Liberec Vítem Peřinou) /ptal se Jakub Škorpil/ 5/45
MIKULKA, Vladimír: Divadlo pro děti mě nikdy nepřestalo bavit (rozhovor s Luďkem Horkým) 5/5
MIKULKA, Vladimír: viz Fifty aneb obrazy ze života (ne)úspěšného padesátníka (anketa redaktorů SAD) 1/77
MIKULKA, Vladimír: Hledání smyslu v nesmyslu (třikrát z Alfreda) 2/79
MIKULKA, Vladimír: Je libo efektní podívanou nebo snad i něco navíc? (Letní Letná 2023) 5/107
MIKULKA, Vladimír: Mezi šepoty a polystyrenem (Festival Cirkopolis – první polovina) 3/95
MIKULKA, Vladimír: Na okrajích regionů (z 28. ročníku festivalu Regiony Hradec Králové) 5/92
MIKULKA, Vladimír: Opustím-li tě, zahyneš (Divadlo Na zábradlí: O Pavlovi) 3/86
MIKULKA, Vladimír: Za Australany do Podkrkonoší (festival Cirk-UFF Trutnov) 4/100
MIKULOVÁ, Iva: Apel na nutnost nezapomínat (o inscenacích Revolution a Moskoviáda) 2/17
MIŠOVIC, Karol viz Kritika za hranicemi (anketa o situaci divadelní kritiky ve střední Evropě) 1/4
MOJŽIŠOVÁ, Michaela: O existenciálnych otázkach ľudstva (na Salzburských slávnostiach) 5/84
MROZEK, Witold viz Kritika za hranicemi (anketa o situaci divadelní kritiky ve střední Evropě) 1/4
NOVOTNÁ, Nataša viz 420PEOPLE o patnáct let později (rozhovor) 6/17
PECKOVÁ ČERNÁ, Martina: Dopis z Chile (čeští divadelníci na Festivalu Internacional Santiago a Mil) 4/33
PEŘINA, Vít viz Mám rád tenkou hranici někde mezi (rozhovor) 5/45
PODVEDLI JSME SAMI SEBE (rozhovor s ruskou dramatičkou Asjou Vološinou) /ptala se a přeložila Marina Feltlová/ 2/25
POLOCHOVÁ, Markéta: Dvojjediný mýtus (Národní divadlo Brno po nástu- pu Milana Šotka) 4/72
RAITEROVÁ, Eliška: Zápisky z jelení farmy (výuka ritualistického divadla ve Finsku) 1/136
RESLOVÁ, Marie: Novopacký masakr (Celý život nestačí v Klicperově divadle) 4/95
RUBEŠ, Josef: Když jsou ženy nešťastné (Lukáš Brutovský v Praze) 6/94
RUBEŠ, Josef: Zápas o Bílou nemoc, verze 2023 (Čapkova hra v divadle ABC) 3/58
ŘÍHOVÁ, Eliška viz Fenomén Lébl a my (anketa) 3/71
SCÉNOGRAFIE NENÍ DANÝ BOD NEBO STAV (rozhovor se scénografem a vedoucím Katedry scénografie DAMU doc. Janem Štěpánkem) /ptal se Jakub Škorpil/ 4/5
SEDLÁKOVÁ, Barbora: Čert v rouše přitažlivém (Tomáš Loužný: Double Feature) 5/99
SEDLÁKOVÁ, Barbora: Loutkovost a loutkovitost celé Evropy (festival Spectaculo Interesse v Ostravě) 6/75
SEDLÁKOVÁ, Barbora: Neumím, neznám, nechci… no a co? (irský komik Dylan Moran v Kongresovém centru) 3/159
SEDLÁKOVÁ, Barbora: Překlad klasiky pro čtenáře současnosti (čtyři mimopražské inscenace Jakuba Čermáka) 3/49
SEDLÁKOVÁ, Barbora: viz Fifty aneb obrazy ze života (ne)úspěšného padesátníka (anketa redaktorů SAD) 1/77
SEDLÁKOVÁ, Barbora: Z každého rožku trošku (My kluci, co spolu chodíme všude možně) 4/106
SEDLÁKOVÁ, Barbora: Ztrácení kontroly nad smyslem (Vykouření v Huse na provázku a Humanismus 2022 v HaDivadle) 2/69
SCHNELLE, Barbora: Orgiastický rauš i formalistní eskapády (Theatertreffen 2023) 4/46
SCHNELLE, Barbora: Začínám psát v momentě, kdy mi systém signalizuje, že bych měla mlčet (rozhovor s dramatičkou Sivan Ben Yishai) 6/112
SVOZIL, Adam viz Fenomén Lébl a my (anketa) 3/71
ŠKORPIL, Jakub: Artikuly (rozhovor s Karlem Králem) 3/4 Bůh na tahu (Fričovy Bakchantky) 2/86
ŠKORPIL, Jakub: viz Fenomén Lébl a my (anketa) 3/71
ŠKORPIL, Jakub: viz Fifty aneb obrazy ze života (ne)úspěšného padesátníka (anketa redaktorů SAD) 1/77
ŠKORPIL, Jakub: Mám rád tenkou hranici někde mezi (rozhovor s Vítem Peřinou) 5/45
ŠKORPIL, Jakub: Moc bezmocných slov (Vyrypajevův Cherry Man) 6/88
ŠKORPIL, Jakub: Scénografie není daný bod nebo stav (rozhovor s Janem Štěpánkem) 4/5 Väčšinu času aj tak hovoria o ničom (dvě pražské premiéry SkRATu) 6/105
ŠOTKOVSKÁ, Jitka (spolu s Janem Jiříkem): anketa Kritika za hranicemi 1/4
ŠOTKOVSKÁ, Jitka: Co zbylo z klasiky (Tři sestry a Cyrano ve Slováckém divadle) 3/39
ŠOTKOVSKÁ, Jitka: Učím se psát už čtyřicet let a pořád o svém psaní pochybuju (rozhovor s divadelní publicistkou Radmilou Hrdinovou) 1/25
ŠOTKOVSKÝ, Jan: Třikrát Amerika v Anglii (Guys and Dolls, Groundhog Day a Oklahoma! v Londýně) 6/46
ŠTEFANČÍK, Róbert: Enkláva (ne)možného (zápisky z masterclass v Odin Teatret) 3/153
ŠTĚPÁNEK, Jan viz Scénografie není daný bod nebo stav (rozhovor) 4/5
ŠVECOVÁ, Veronika: Live cinema v současném českém divadle I. 2/90
ŠVECOVÁ, Veronika: Live cinema v současném českém loutkovém divadle II. 3/105
ŠVECOVÁ, Veronika: Může být live cinema loutkou? 5/116
ŠVECOVÁ, Veronika: Specifika využití live cinema v loutkovém divadle 4/113
TIMČÍKOVÁ, Zuzana: Letmé odozvy medzinárodnej divadelnej produkcie (festival Divadelná Nitra 2023) 6/66
TIMČÍKOVÁ, Zuzana: Potulky imagináciami (Jiří Austerlitz v Bratislave) 5/37
TO, CO JE „NAŠE“, NENÍ JENOM NAŠE (rozhovor s Luciou Kašiarovou o Studiu Alta) /ptala se Barbora Etlíková/ 6/5
UČÍM SE PSÁT UŽ ČTYŘICET LET A POŘÁD O SVÉM PSANÍ POCHYBUJU (rozhovor s divadelní publicistkou Radmilou Hrdinovou) /ptala se Jitka Šotkovská/ 1/25
VOLOŠINA, Asja viz Podvedli jsme sami sebe (rozhovor) 2/25
ZAČÍNÁM PSÁT V MOMENTĚ, KDY MI SYSTÉM SIGNALIZUJE, ŽE BYCH MĚLA MLČET (rozhovor Barbory Schnelle s dramatičkou Sivan Ben Yishai) 6/112
ZDEŇKOVÁ, Marie: Nenápadné retro na pozadí smrti (Národní divadlo: Rej) 1/85
ŽANTOVSKÁ, Ester: O těžkých kládách a jiných předmětech (Původní les Wariot Ideal a Těžké divadlo souboru KHWOSHCH) 6/98
ŽANTOVSKÁ, Ester: Pohádky z mechu a kamení (Fabula Sylvestris v Alfredu a Mikrosvěty v Altě) 5/41
ŽANTOVSKÁ, Ester: Tisíce podob bolesti (Tisíce radostí v Masopustu a Propast v Rubínu) 3/77
ŽANTOVSKÁ, Ester: Trochu málo plyšové, trochu málo gangsta (Amberville v Divadle v Dlouhé) 5/35
ŽANTOVSKÁ, Ester: viz Fifty aneb obrazy ze života (ne)úspěšného padesátníka (anketa redaktorů SAD) 1/77


HRY
BEN YISHAI, Sivan:
Spílání jevišti /přeložila Barbora Schnelle/ 6/121
ECCLESHARE, Thomas: Pastorála /přeložila Hana Pavelková/ 1/109
HALOUN, Karel: Doktoři 3/140
ChatGPT (March 14 ver. ): Král Karla Krále 3/145
KAFKA, Tomáš: Tyjátr musí pokračovat 3/135
KENJAH, Ali Babar: Suffrin /přeložil Martin Peško/ 2/43
KLIMÁČEK, Viliam: Sofokles žiada o grant (Karlovi Královi k narodeninám) 3/124
LESÁK, Janek & PRESLOVÁ STRÝČKOVÁ, Natálie & IVANA & ONDRA: Hamletek 5/139
LEVÍNSKÝ, René: Celý život nestačí 4/125
NIKL, Petr: Zlatá ručička 3/149
PEŘINA, Vít: Supermaňásci 5/123
PEŘINA, Vít: V krabičce 3/119
POKORNÝ, Jiří: Zahrádka (dramolet k sedmdesátinám Karla Krále, Jeho Eminence českého divadla) 3/114
S. d. Ch. : Po pitvě budeme moudřejší 3/128
VOLOŠINA, Asja [Ester Bol]: Crime /přeložila Marina Feltlová/ 2/105


ILUSTRÁTOŘI
Silvia Belis (číslo 3 Sofokles žiada o grant), Anna Brátová (číslo 5Supermaňásci), Erika Fiškandl Knoppová (číslo 2 Crime), Karel Haloun (číslo 3Doktoři), Nikola Hoření (číslo 5Hamletek), Bára Hubená (číslo 3V krabičce), Lucie Lomová (číslo 3Zahrádka), Michaela Pospíšilová Králová (číslo 3 – Zlatá ručička), Magdalena Rutová (číslo 6Spílání jevišti), S. d. Ch. (číslo 3Po pitvě budeme moudřejší), Josef Sedlák aka Akrobad (číslo 1 Pastorála), Terezie Unzeitigová (číslo 4Celý život nestačí), Vojtěch Velický (číslo 3Král Karla Krále a Tyjátr musí pokračovat)

GRAFICKÁ ÚPRAVA
Obálky SADu Karel HALOUNJan KLOSS, grafická úprava SADu K. HALOUNMichaela POSPÍŠILOVÁ KRÁLOVÁ.


NĚKTERÉ INSCENACE REFLEKTOVANÉ V ROČNÍKU 2023
A CIEL OUVERT
, námět, scénografie a realizace Victor Cathala a Kati Pikkarainen, Cirque Aïtal, 2022.
(V. Mikulka: Je libo efektní podívanou nebo snad i něco navíc? 5/107)
ANCÉS, koncept a choreografie Tieta Macau, 2021.
(M. Pecková Černá: Dopis z Chile 4/33)
ANDRUCHOVYČ, Jurij: Moskoviáda, dramatizace a režie Dušan D. Pařízek, Divadlo X10, 2022.
(I. Mikulová: Apel na nutnost nezapomínat 2/15)
ANIMAL, režie Alain Francoeur, Cirque Alfonse, 2021.
(V. Mikulka: Je libo efektní podívanou nebo snad i něco navíc? 5/107)
AQUANAUTS (Pocta novému cirkusu), režie Jesper Nikolajeff, Cirkus Cirkör, Cirk La Putyka. Losers Cirque Company, AirGym Art Company a SK Neptun, 2023.
(V. Mikulka: Je libo efektní podívanou nebo snad i něco navíc? 5/107)
AUSTERLITZ, Jiří: Hugov svet, režie J. Austerlitz, Bratislavské bábkové divadlo, 2023.
(Z. Timčíková: Potulky imagináciami 5/37)
AUSTERLITZ, J. : Tramtárie, režie J. Austerlitz, Divadlo Minor, 2022.
(P. Hořejšová: Jak se rodí noví hrdinové 5/16)
AUTOBUS DO DACHAU, koncepce a režie Vincent Rietveld a Ward Weemhoff (De Warme Winkel), Schauspielhaus Bochum a De Warme Winkel, 2022.
(B. Schnelle: Orgiastický rauš i formalistní eskapády 4/46)
BERGMAN, Ingmar: Šepoty a výkřiky, úprava Jaroslav Čermák a Jakub Čermák, režie J. Čermák, Horácké divadlo Jihlava, 2022.
(L. Dubský: pod novým vedením 4/62)
BERNAUD, Caroline – KAEGI, Stefan: Paysages partagés. 7 pi
èces entre champs et forêts, koncept a kurátorování C. Bernaud, S. Kaegi, tvůrci a tvůrkyně Chiara Bersani a Marco D’Agostin, El Conde de Torrefiel, Sofia Dias a Vítor Roriz, Begüm Erciyas a Daniel Kötter, Ari Benjamin Meyers, Émilie Rousset, Rimini Apparat a Théâtre Vidy-Lausanne, 2023.
(T. Blatný: Krajinou ráje a apokalypsy 5/63)
BIANCHI, Carolina: A Noiva e o Boa Noite Cinderella. Capitulo I da trilogia Cadela Força, koncept a režie C. Bianchi, Cara de Cavalo, 2023.
(T. Blatný: Krajinou ráje a apokalypsy 5/63)
BITBYBIT, režie Kasper Vandenberghe, Collectif Malunés a Movedbymatter, 2021.
(V. Mikulka: Je libo efektní podívanou nebo snad i něco navíc? 5/107)
BRAMA, Saško – JASINSKA, Mária – BATALOVA, Ľuda: Kroniky vojny, lásky a nenávisti, koncept Max Schumacher, S. Brama, režie S. Brama, Asociácia Divadelná Nitra a Divadlo Andreja Bagara v Nitre, 2022.
(M. Kacwin-Duman: Ako čeliť vojne, keď príde? 2/4)
BRUTOVSKÝ, Lukáš: Iokasté, režie L. Brutovský, Městská divadla pražská – Komedie a Slovenské komorné divadlo Martin, 2022.
(N. Bulvasová: O příbězích, které ještě neumíme vyprávět 1/96)
BRUTOVSKÝ, L. : Iokasté, režie L. Brutovský, Městská divadla pražská a Slovenské komorné divadlo Martin, 2022.
(J. Rubeš: Když jsou ženy nešťastné 6/94)
BŘEZINOVÁ, Tereza – TROJAN jr. , Pavel: Orlando, režie Jakub Čermák, Divadlo Josefa Kajetána Tyla Plzeň, 2023.
(B. Sedláková: Překlad klasiky pro čtenáře současnosti 3/49)
BURAJ, Ivan – KARÁSEK, Bohdan: Humanismus 2022, režie I. Buraj, HaDivadlo, 2022.
(B. Sedláková: Ztrácení kontroly nad smyslem 2/69)
BUTCHER, Nick – LING, Tom – White, Joe: The Little Big Things, režie Luke Sheppard, @sohoplace London, 2023.
(L.Dubský: Nováčci a legendy 6/60)
CALDERÓN, Guillermo: La Colina, režie G. Calderón, 2022.
(M.Pecková Černá: Dopis z Chile 4/33)
CANCIONES PARA COCINAR, režie LasTesis (Daffne Valdés Vargas, Paula Cometa Stange, Sibila Sotomayor Van Rysseghem), 2023.
(M. Pecková Černá: Dopis z Chile 4/33)
CARR, Marina: Hekuba, režie Lukáš Brutovský, Slovenské komorné divadlo Martin, 2023.
(J. Rubeš: Když jsou ženy nešťastné 6/94)
CRIMP, Martin – ROSTAND, Edmond: Cyrano z Bergeracu, režie Dodo Gombár, Slovácké divadlo Uherské Hradiště, 2022.
(J. Šotkovská: Co zbylo z klasiky? 3/39)
CROUCH, Tim: Truth‘s a Dog Must to Kennel, režie T. Crouch, Karl James a Andy Smith, Royal Lyceum Theatre, 2022.
(B. Etlíková: Z tragédie do komedie a zpátky 5/74)
CRUZ, Tiziano: Tres maneras de cantarle a una monta
ña y encontrar una infancia, 2023.
(M. Pecková Černá: Dopis z Chile 4/33)
CUIR, režie Arno Ferrera, Un loup pour l’homme, 2020.
(K. Lesch: Dvě studie hořkosladké vespolnosti 3/99)
ČAPEK, Karel: Bílá nemoc, režie Michal Dočekal, Městská divadla pražská – ABC, 2023.
(J. Rubeš: Zápas o Bílou nemoc, verze 2023 3/58)
ČAPEK, K. : Hordubal, režie Michal Vajdička, Národní divadlo, 2022.
(R. Hrdinová: Noetická novela zúžená na detektivku 1/91)
ČECHOV, Anton Pavlovič: Tři sestry, režie Zetel, Slovácké divadlo Uherské Hradiště, 2022.
(J. Šotkovská: Co zbylo z klasiky? 3/39)
DANSE MACABRE, režie Vlad Troitsky, choreografie a hudba Dakh Daughters, Le Préau – CDN de Vire a Dakh Daughters, 2022.
(M. Kacwin-Duman: Ako čeliť vojne, keď príde? 2/4)
DAVYS, Tim – JIRKŮ, Jan: Amberville-Plyšoví gangsteři, režie J. Jirků, Divadlo v Dlouhé, 2023.
(E. Žantovská: Trochu málo plyšové, trochu málo gangsta 5/35)
DOHNÁLKOVÁ VALÁŠEK, Edita – DOHNÁLEK, Šimon – BAZLOVÁ, Rufina: Raw, režie E. Dohnálková Valášek a Š. Dohnálek, Sleď pod kožichem, 2021.
(V. Mikulka: Na okrajích regionů 5/92)
ELIÁŠOVÁ, Mirka – ELI a kol. : Škatulení, koncept a choreografie M. Eliášová, Eli a kol., 2021.
(T. Konývková Frýbertová: Kdo /si/ hraje a kdo se dívá? 5/27)
ESTUDIO N°1: MUERTE Y VIDA, režie Luiz Fernando Marques, Grupo Magiluth, 2022.
(M. Pecková Černá: Dopis z Chile 4/33)
EURIPIDÉS – ČERMÁK, Jakub: Trójanky, úprava a režie J. Čermák, Depresivní děti touží po penězích, 2022.
(B. Etlíková: Co prožívají ti, kdo přicházejí? 2/10)
EURIPIDÉS: Bakchantky, režie Jan Frič, Národní divadlo, 2023.
(J. Škorpil: Bůh na tahu 2/86)
EZ, autor a režie Elena Zanzu.
(V. Mikulka: Mezi šepoty a polystyrenem 3/95)
FABULA SYLVESTRIS, připravili Adam Pánik, Tereza Havlová, Kateřina Bejčková, Anastázie Dobrodinská, Františka Jesenská, Musaši Etertainment Company, 2023.
(E. Žantovská: Pohádky z mechu a kamení 5/41)
FEUCHTWANGER, Lion: Oppermannovi, dramatizace Barbora Hančilová a Ondřej Novotný, režie Tereza Říhová, Divadlo X10, 2023.
(M. Lollok: Třikrát o lidech ve světě rozpínajícího se zla 4/82)
FEUCHTWANGER, L. : Úspěch, dramatizace Ondřej Novotný, režie Ondřej Štefaňák, Divadlo X10, 2021.
(M. Lollok: Třikrát o lidech ve světě rozpínajícího se zla 4/82)
FEUCHTWANGER, L. : Vyhnanství, dramatizace Ondřej Novotný, režie Kamila Polívková, Divadlo X10, 2023.
(M. Lollok: Třikrát o lidech ve světě rozpínajícího se zla 4/82)
FILIP, Ota – VŮJTEK, Tomáš: Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy, režie Janusz Klimsza, Národní divadlo moravskoslezské Ostrava, 2022.
(L. Dubský: Ostravský průlet českou historií 2/63)
FRIČOVÁ, Dagmar: Propast, režie Lucie Ferenzová, A studio Rubín, 2023.
(E. Žantovská: Tisíce podob bolesti 3/77)
GALDÍK, Peter – JARKOVSKÝ, Tomáš: Zapsaný spolek českých a slovenských loutkářů uvádí: Kašpárek a zbojník, režie Šimon Spišák, Divadlo Drak a Bratislavské bábkové divadlo, 2023.
(B. Sedláková: Loutkovost a loutkovitost celé Evropy 6/75)
GALLO, Wagner: Error 404, režie W. Gallo, Ángeles de tropo, 2018.
(B. Sedláková: Loutkovost a loutkovitost celé Evropy 6/75)
GERSHWIN, George – GERSHWIN, Ira – LUDWIG, Ken: Crazy for You, režie a choreografie Susan Stroman, Gillian Lynne Theatre, 2023.
(L.Dubksý: Nováčci a legendy 6/60)
GLUCK, Christoph Willibald: Orfeo ed Euridice, hudební nastudování Gianluca Capuano, režie Christof Loy, Salzburger Festspiele, 2023.
(M. Mojžišová: O existenciálnych otázkach ľudstva 5/84)
GOETHE, Johann Wolfgang – ČERMÁK, Jakub – DOLEŽAL, Josef: Utrpení mladého Werthera, režie J. Čermák, Horácké divadlo Jihlava, 2019.
(B. Sedláková: Překlad klasiky pro čtenáře současnosti 3/49)
GOLDONI, Carlo – SPIAZZI, Matteo: Pinokio/Ostržek, režie M. Spiazzi, Lutkovno gledališče Maribor, 2019.
(B. Sedláková: Loutkovost a loutkovitost celé Evropy 6/75)
GOMBÁR, Dodo: Popel na křídlech Suzanne Renaud, režie D. Gombár, Horácké divadlo Jihlava, 2023.
(L. Dubský: Pod novým vedením 4/62)
GOSSELIN, Julien: Extinction, text Thomas Bernhard, Arthur Schnitzler, Hugo von Hofmannstahl, adaptace a režie J. Gosselin, Si vous pouviez lécher mon c
œur a Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, 2023.
(T. Blatný: Krajinou ráje a apokalypsy 5/63)
GRUBER, Martin – HIRSCHL, Elias – TONDL, Claudia: Die Große Pension Europa Show, režie M. Gruber, Aktionstheater Ensemble Wien, 2023.
(T. Kubart: Jsme jenom lidé uvěznění v paměti 4/57)
GUIDI, Firenza: Sabotage, režie F. Guidi, NoFit State Circus.
(V. Mikulka: Je libo efektní podívanou nebo snad i něco navíc? 5/107)
HAVELKA, Jiří a kol. : Vykouření, režie J. Havelka, Divadlo Husa na provázku, 2022.
(B. Sedláková: Ztrácení kontroly nad smyslem 2/69)
HEART OF NOISE, choreografie Sylva Šafková, 420PEOPLE, 2023.
(L. Dercsényi: V proměnách času, místa a děje 6/25)
HOLZINGER, Florentina: Ophelia’s Got Talent, koncept a režie F. Holzinger, Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz a Spirit, 2022.
(B. Schnelle: Orgiastický rauš i formalistní eskapády 4/46)
HOMÉR a kol. : Odysseus, režie Petr Vydarený a kol. , Divadlo Alfa, 2022.
(V. Mikulka: Na okrajích regionů 5/92)
HORÁKOVÁ, Daňa: O Pavlovi, dramatizace Anna Klimešová a Petr Erbes, režie A. Klimešová, Divadlo Na zábradlí, 2023.
(V. Mikulka: Opustím-li tě, zahyneš 3/86)
HOSTINA, námět Lukáš Bliss, My kluci, co spolu chodíme, 2021.
(B. Sedláková: Z každého rožku trošku 4/106)
HUYSMANS, Silke – DEREERE, Hannes: Mining Stories, CAMPO
Brusel, 2016.
(Z. Timčíková: Letmé odozvy medzinárodnej divadelnej produkcie 6/66)
HUYSMANS, S. – DEREERE, H. : Out of Blue, CAMPO Brusel, 2022.
(Z. Timčíková: Letmé odozvy medzinárodnej divadelnej produkcie 6/66)
HUYSMANS, S. – DEREERE, H. : Pleasant Island, CAMPO Brusel, 2019.
(Z. Timčíková: Letmé odozvy medzinárodnej divadelnej produkcie 6/66)
CHANDÍA, Juan Pablo Troncoso: Jugar a la Guerra, režie J. P. T. Chandía, Compa
ñía La Jeanette, 2022.
(M. Pecková Černá: Dopis z Chile 4/33)
IXOFIJ MONGEN, režie Paula González Seguel, KIMVN Teatro, 2023.
(M. Pecková Černá: Dopis z Chile 4/33)
JÁ, KIMČI, připravili a účinkují Petra Hůlová, Petr Vrba a Jiří Havlíček, Alfred ve dvoře, 2022.
(K. Lesch: Pankáči ze stanice kimči 1/143)
JARKOVSKÝ, Tomáš – VAŠÍČEK, Jakub: Sněhurka is not dead, režie J. Vašíček, Divadlo Minor, 2023.
(P. Hořejšová: Jak se rodí noví hrdinové 5/16)
JEDINÁK, Boris – JEŘÁBEK, Petr a kol. (podle Scotta Stossela): Tisíce radostí, režie B. Jedinák a P. Jeřábek, Masopust, 2023.
(E. Žantovská: Tisíce podob bolesti 3/77)
JEDINEC A JEHO VLASTNICTVÍ, hudební divadlo Sebastiana Hartmanna a PC Nackta podle Max Stirnera, režie S. Hartmann, Deutsches Theater Berlin, 2022.
(B. Schnelle: Orgiastický rauš i formalistní eskapády 4/46)
JESSEN, Nadine – BARRÍA JARRA, Mauricio: La Mirada Decolonial, Capítulo 1: Salitre, režie Diego Bustamante, 2023.
(M. Pecková Černá: Dopis z Chile 4/33)
JIRKŮ, Jan: Bratři naděje, režie J. Jirků, Divadlo Minor, 2021.
(P. Hořejšová: Jak se rodí noví hrdinové 5/16)
KÄSTNER, Erich – SIKORA, Roman: Fabian, režie Martin Tichý, Horácké divadlo Jihlava, 2022.
(L. Dubský: Pod novým vedením 4/62)
KENNEDY, Susanne – SELG, Markus: Angela (a strange loop), koncept, text a režie S. Kennedy, produkce Worldwide Production, 2023.
(T. Blatný: Krajinou ráje a apokalypsy 5/63)
KLIMEŠOVÁ, Anna – JEDINÁK, Boris: Mia a velryba, režie A. Klimešová, Divadlo Minor, 2022.
(P. Hořejšová: Jak se rodí noví hrdinové 5/16)
KRAJINA S BAŽANTEM, ZAJÍCEM A SRNKOU, koncept a režie Jan Mocek, SixHouse, 2022.
(V. Mikulka: Hledání smyslu v nesmyslu 2/79)
LABUSOVÁ, Markéta a kol. : Uši pro princeznu, koncept, text a režie M. Labusová a kol. , Studio Damúza, 2022.
(T. Konývková Frýbertová: Kdo /si/ hraje a kdo se dívá? 5/27)
LACOVÁ, Martina Hajdyla – BRTNICKÁ, Eliška – STÁRKOVÁ, Jana: Tremula, ME-SA, 2023.
(B. Křivánková: Divuženy z neklidného stromu 6/13)
LAUWERS, Victor Afung: Billy’s Joy, tvůrci Jan Lauwers, Grace Ellen Barkey, Emily Hehl, Nao Albet, Gonzalo Cunill, Romy Louise Lauwers, Juan Navarro, Maarten Seghers, Meron Verbelen, Martha Gardner, Elke Janssens, Needcompany, 2023.
(B. Etlíková: Z tragédie do komedie a zpátky 5/74)
LAZAR, Maria: Starousedlíci z Mariiny krve, adaptace Lucia Bihler a Alaxander Kerlin, režie L. Bihler, Burgtheater Wien, 2023.
(B. Schnelle: Orgiastický rauš i formalistní eskapády 4/46)
LESÁK, Janek – PRESLOVÁ STRÝČKOVÁ, Natálie: Hamletek, režie J. Lesák, Divadlo Minor, 2023.
(P. Hořejšová: Jak se rodí noví hrdinové 5/16)
LEVÍNSKÝ, René: Celý život nestačí, režie Jan Frič, Klicperovo divadlo Hradec Králové, 2023.
(M. Reslová: Novopacký masakr 4/95)
LOESSER, Frank – SWERLING, Jo – BURROWS, Abe: Guys and Dolls, režie Nicholas Hytner, Bridge Theatre, 2023.
(J. Šotkovský: Třikrát Amerika v Anglii 6/46)
LOMNICKÝ, Peter: Skupinová terapia, režie Jozef Vlk, Divadlo SkRAT, 2021.
(J. Škorpil: Väčšinu času aj tak hovoria o ničom 6/105)
LOPEZ, Matthew: Odkaz, režie Philipp Stölzl, Rezidenztheater/Beyerisches Staatsschauspiel München, 2022.
(B. Schnelle: Orgiastický rauš i formalistní eskapády 4/46)
LOUŽNÝ, Tomáš – DOMBROVSKÁ, Lenka – von TRIER, Lars – ALIGHIERI, Dante: Komedie Jack staví dům, režie T. Loužný, Městská divadla pražská – Komedie, 2023.
(B. Sedláková: Čert v rouše přitažlivém 5/99)
LOUŽNÝ, T. : Extáze, režie T. Loužný, MeetFactory, 2023.
(B. Sedláková: Čert v rouše přitažlivém 5/99)
MAMI, TATI, KLUCI ŘÍKALI…, improvizace souboru My kluci, co spolu chodíme v rámci festivalu Dream Factory, 2023.
(B. Sedláková: Z každého rožku trošku 4/106)
MARCINOVIČ, Viktar: Revolution, dramatizace a režie Dušan D. Pařízek, Schauspielhaus Hamburg, 2022.
(I. Mikulová: Apel na nutnost nezapomínat 2/15)
MATERIA, autor a performer Andrea Salustri, 2019.
(V. Mikulka: Mezi šepoty a polystyrenem 3/95)
MIKROSVĚTY, choreografie Jazmína Piktorová a Sabina Bočková, 2022.
(E. Žantovská: Pohádky z mechu a kamení 5/41)
MOLI
ÈRE: Amfitryon, režie Aminata Keita, Národní divadlo Brno, 2021.
(M. Polochová: Dvojjediný mýtus 4/72)
MORENO, Alejandro: Rescate, režie A. Moreno, 2023.
(M. Pecková Černá: Dopis z Chile 4/33)
NĚMCOVÁ, Božena – JANDOVÁ, Barbora – ČERMÁK, Jakub: Tajem- ství, šílenství, podivnost, láska (Ženy Boženy Němcové), režie J. Čer- mák, Horácké divadlo Jihlava, 2020.
(B. Sedláková: Překlad klasiky pro čtenáře současnosti 3/49)
NEŽ SKONČÍ VÁLKA, režie Max Nowotarski, HaDivadlo, 2022.
(B. Etlíková: Co prožívají ti, kdo přicházejí? 2/10)
OASIS DE LA IMPUNIDAD, režie Marco Layera, Teatro La Re-Sentida, 2022.
(M. Pecková Černá: Dopis z Chile 4/33)
OBJAL MĚ BŮH A NIC, režie a scénář z deníků Petra Lébla Daniela Špinar, Vzlet, 2023.
(Fenomén Lébl a my /anketa k Objal mě bůh a nic/ 3/71)
PATOČKA, Jan – BAMBUŠEK, Miroslav: Kacířské eseje, režie M. Bambušek, Studio Hrdinů, 2020.
(B. Etlíková: Stíny monumentálních lidí 3/62)
PI
ÑA, Amanda – VALLEJOS, Cecilia – FALABELLA, Soledad: Montañas Vivas, režie A. Piña, Nada Productions, 2023.
(M. Pecková Černá: Dopis z Chile 4/33)
PLOCK!, koncept a režie Hanne Vandersteene a Mahlu Mertens, Grensgeval, 2017.
(V. Mikulka: Mezi šepoty a polystyrenem 3/95)
PONORKA, námět a režie My kluci, co spolu chodíme, 2023.
(B. Sedláková: Z každého rožku trošku 4/106)
PŘECHÁZENÍ, režie Jos Houben a Veronika Poldauf Riedelbauchová, Squadra Sua, 2021.
(V. Mikulka: Za Australany do Podkrkonoší 4/100)
PUNCH A JUDY, režie Vít Brukner, Buchty a loutky, 2023.
(V. Mikulka: Na okrajích regionů 5/92)
PŮVODNÍ LES ANEB KDO TEĎ BUDE ROZNÁŠET MOR?, Wariot Ideal a kolektiv, 2023.
(E. Žantovská: O těžkých kládách a jiných předmětech 6/98)
QUESNE, Phillipe: Le Jardin des délices, režie P. Quesne, Vivarium, 2023.
(T. Blatný: Krajinou ráje a apokalypsy 5/63)
REUTOVA, Yana: Together Alone, Tanec Praha a PONEC, 2023.
(L. Kocourková: Tanec tváří v tvář válce 6/34)
RODGERS, Richard – HAMMERSTEIN II, Oscar: Oklahoma!, režie Daniel Fish, Wyndham’s Theatre, 2023.
(J. Šotkovský: Třikrát Amerika v Anglii 6/46)
RUBIN, Danny – MINCHIN, Tim: Groundhog Day, režie Matthew Warchus. Old Vic Theatre, 2023.
(J. Šotkovský: Třikrát Amerika v Anglii 6/46)
S’ASSURES DE SES PROPRES MURMURES, režie Micolas Mathis, Collectif Petit Travers, 2020.
(V. Mikulka: Mezi šepoty a polystyrenem 3/95)
SAGAZAN, Olivier de: Transfiguration, 1998.
(V. Mikulka: Na okrajích regionů 5/92)
SHAKESPEARE, William – LEOŃCZYK, Pamela – SOBIK, Daria: Zimní pohádka, režie P. Leończyk, Gdaňský shakespearovský festival a Teatr Powszechny w Warszawie, 2023.
(B. Etlíková: Z tragédie do komedie a zpátky 5/74)
SHAKESPEARE, W. : Hamlet, režie Jakub Čermák, Jihočeské divadlo České Budějovice, 2022.
(B. Sedláková: Překlad klasiky pro čtenáře současnosti 3/49)
SHAKESPEARE, W. : Hamlet, una versión recontra libre, režie Chela De Ferrari, Teatro La Plaza, 2019.
(M. Pecková Černá: Dopis z Chile 4/33)
SHAKESPEARE, W. : Sen noci svatojánské, režie Andrij Bilous, Kyivski nacionalnij akademičnij Molodij Teatr, 2019.
(B. Etlíková: Z tragédie do komedie a zpátky 5/74)
SCHIMMELPFENNIG, Roland: Idomeneo, režie Štěpán Pácl, Národní divadlo Brno, 2020.
(M.Polochová: Dvojjediný mýtus 4/72)
SCHIMMELPFENNIG, R. : Prasklej svět, režie Michal Dočekal, Městská divadla pražská – Rokoko, 2022.
(M.Bulvasová: O příbězích, které ještě neumíme vyprávět 1/96)
SCHNITZLER, Arthur: Rej, režie Arthur Nauzyciel, Národní divadlo Praha v koprodukci s Národním divadlem Bretaň, 2022.
(M. Zdeňková: Nenápadné retro na pozadí smrti 1/83
SISSY, režie Joshua Hoare, 2023.
(V. Mikulka: Za Australany do Podkrkonoší 4/100)
SKOČOVSKÝ, Michal: Klaunova cesta ze Země na Měsíc, režie Zetel, M. Skočovský a kol. , Horácké divadlo Jihlava, 2022.
(L. Dubský: Pod novým vedením 4/62)
SMOLÍK, Robert – FORMANOVÁ, Antonie: Dlouhý, Široký a Bystrozraký, režie R. Smolík, Divadlo Minor, 2023.
(P. Hořejšová: Jak se rodí noví hrdinové 5/16)
SOLONETS, Jurij – BILENKA, Anna – VARYVODA, Roman – BARANIČENKO, Polina: Různí lidé, Městská divadla pražská – Hlavní nádraží Praha, 2022.
(B. Etlíková: Co prožívají ti, kdo přicházejí? 2/10)
STODOLA, Ivan: Bačova žena, režie Lukáš Brutovský, Slovenské komorné divadlo Martin, 2023.
(J. Rubeš: Když jsou ženy nešťastné 6/94)
STRAUSS, Richard: Salome, režie David Radok, hudební nastudování Marko Ivanović, Národní divadlo Brno, 2023.
(R. Hrdinová: Políbila jsem tvé rty, Jochanaane 4/89)
ŠMEJDĚNÍ, improvizace souboru My kluci, co spolu chodíme v rámci fes- tivalu Dream Factory, 2023.
(B. Sedláková: Z každého rožku trošku 4/106)
TEJNOROVÁ, Petra – LJUBKOVÁ, Marta a kol. : Sme krajina: Príbeh ľudí, priehrady a času, režie P. Tejnorová, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, 2023.
(Z. Timčíková: Letmé odozvy medzinárodnej divadelnej produkcie 6/66)
TENCONI BLANCO, Mariano: Las Cautivas, režie M. Tenconi Blanco, Compa
ñía Teatro Futuro / Complejo Teatral de Buenos Aires, 2021.
(M. Pecková Černá: Dopis z Chile 4/33)
TEŽKÉ DIVADLO, připravili Frieda Gawenda, Daria Gosteva, Tomáš Kočí, Vavřinec Němec, KHWOSHCH, 2023.
(E. Žantovská: O těžkých kládách a jiných předmětech 6/98)
THE DEFIANT, režie Elena Kirschbaum, Highwire Entertainment, 2021.
(V. Mikulka: Za Australany do Podkrkonoší 4/100)
TYHLE a kol. : Suitcaseboarding, koncept Lukáš Karásek, TYhle, 2023.
(K. Lesch: Dvě studie hořkosladké vespolnosti 3/99)
UNAVENÁ ŽIADOSŤ, režie Rastislav Ballek, Divadlo SkRAT, 2022.
(J. Škorpil: Väčšinu času aj tak hovoria o ničom 6/105)
UTTON, Pip – SHAKESPEARE, William: At Home with Will Shakespeare, režie Nicola Fleming, Pip Utton Theatre Company, 2020.
(B. Etlíková: Z tragédie do komedie a zpátky 5/74)
VALENZUELA, Malicho Vaca – HOPPMANN, Roberto: Identidad #83, režie M. Vaca Valenzuela, 2022.
(M. Pecková Černá: Dopis z Chile 4/33)
VELKÝ TŘESK, režie Zvi Sahar, PuppetCinema, Klaipédos Léliu Teatras, Itim Ensemble, 2020.
(B. Sedláková: Loutkovost a loutkovitost celé Evropy 6/75)
VERDI, Guiseppe: Macbeth, hudební nastudování Philippe Jordan, režie Krzysztof Warlikowski, Salzburger Festspiele, 2023.
(M. Mojžišová: O existenciálnych otázkach ľudstva 5/84)
VLKOVÁ, Veronika – SMOLÍK, Robert: Návštěva, koncept, scénografie, loutky V. Vlková a R. Smolík, Terén, 2023.
(T. Konývková Frýbertová: Kdo /si/ hraje a kdo se dívá? 5/27)
VŮJTEK, Tomáš: Švejkův návrat, režie Ivan Krejčí, Komorní scéna Aréna, 2022.
(L. Dubský: Ostravský průlet českou historií 2/63)
VŮJTEK, T. : Zápas o generála, režie Ivan Krejčí, Komorní scéna Aréna, 2022.
(L. Dubský: Ostravský průlet českou historií 2/63)
VYRYPAJEV, Ivan: Cherry Man, režie Kasha Jandáčková, Národní divadlo, 2023.
(J. Škorpil: Moc bezmocných slov 6/88)
WAKIM, Samaa – HADDAD KING, Samar: Losing It, choreografie S. Wakim, Yaa Samar! Dance Theatre, Khashabi Theatre, Theaterformen Festival Hannover, 2021.
(L. Kocourková: Tanec tváří v tvář válce 6/34)
YISHAI, Sivan Ben: Like Lovers Do (Memoáry Medúzy), režie a choreografie Pinar Karabulut, Münchner Kammerspiele, 2021.
(Z. Augustová: Jak to dělají milenci? 1/104)
Z POPELA, připravili Teres Bartůňková, Jan Burian, Adam Železný a Jaroslav Hrdlička, Alfred ve dvoře, 2023.
(V. Mikulka: Hledání smyslu v nesmyslu 2/79)
ZDE ŽIJÍ LIDÉ, režie Lucie Ingrová a Marika Smreková, Divadlo Láska a Koridor pro Ukrajinu, 2022.
(B. Etlíková: Co prožívají ti, kdo přicházejí? 2/10)
ZELENKA, Petr: Fifty, režie P. Zelenka, Dejvické divadlo, 2022.
(Fifty aneb obrazy ze života (ne)úspěšného padesátníka – anketa redaktorů SAD) 1/77
ZETEL – ČERMÁK, Jaroslav: Nad Sázavou, režie a texty písní Zetel, hudba a hudební nastudování Mario Buzzi, Horácké divadlo Jihlava, 2023.
(L. Dubský: Pod novým vedením 4/62)
ZHYROV, Konstantyn: Nezlomní, režie K. Zhyrov, Divadlo X10, 2022.
(B. Etlíková: Co prožívají ti, kdo přicházejí? 2/10)
ZVĚŘINA, Josef – BAMBUŠEK, Miroslav: Zvěřinec, režie M. Bambušek, Studio Hrdinů, 2023.
(B. Etlíková: Stíny monumentálních lidí 3/62)
ŽENA NA MĚSÍCI, připravili Jan Dörner, Milana Dörnerová, Jan Kalivoda, Štěpánka Pencová a Vojta Švejda, Wariot Ideal, 2022.
(V. Mikulka: Hledání smyslu v nesmyslu 2/79)

ZPĚT K OBSAHU ČÍSLA / ZPĚT K AKTUÁLNÍMU ROČNÍKU

DĚKUJEME

http://www.mkcr.czhttp://www.mkcr.cz/statni-fondy/statni-fond-kultury-cr/http://www.idu.czhttp://www.divadlo.cz

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

http://www.malainventura.cz/czhttp://www.ceskatelevize.czhttp://www.hisvoice.cz/http://www.tanecnizona.cz/http://www.cinepur.cz/http://www.revuepandora.cz/https://www.i-divadlo.cz/

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.
×
Nastavení cookies

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies dle kategorií, jak vyhovují nejlépe Vašim preferencím.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a všech funkcí, které nabízí a nemohou být vypnuty bez zablokování funkcí stránky. Jsou odpovědné mj. za uchovávání produktů v košíku, přihlášení k zákaznickému účtu, fungování filtrů, nákupní proces nebo ukládání nastavení soukromí. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány a jsou aktivní vždy

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme anonymně a souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Díky těmto cookies můžeme optimalizovat výkon a funkčnost našich stránek.

Preferenční cookies

Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například Vámi preferovaný jazyk, měna, oblíbené nebo naposledy prohlížené produkty apod. Díky těmto cookies Vám můžeme doporučit na webu produkty a nabídky, které budou pro Vás co nejzajímavější.

Marketingové cookies

Marketingové cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám dokázali zobrazit co nejrelevantnější obsah nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. To je možné díky vytváření tzv. pseudonymizovaného profilu dle Vašich zájmů. Ale nebojte, tímto profilováním zpravidla není možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas s těmito cookies, neuvidíte v reklamních sděleních obsah ušitý na míru Vašim zájmům.