o nás

SVĚT A DIVADLO
časopis o světě divadla a divadle světa
 

Redakce: Karel Král (šéfredaktor), Jakub Škorpil (redaktor)
Externí redakce: Blanka Křivánková, Radka Kunderová, Vladimír Mikulka, Ester Žantovská
Slovenská redakce: Martina Ulmanová
Asistentka redakce: Jitka Králová Beránková

Redakční kruh: Ondřej Černý, Marie Reslová (Česko), Vladislava Fekete, Silvia Hroncová, Michaela Mojžišová, Soňa Šimková (Slovensko), Sylvia Huszár, Tamás Jászay (Maďarsko), Beata Kalinowska, Paweł Płoski, Krzysztof Wiśniewski (Polsko), Daniela Jobertová (Francie), Barbora Schnelle (Německo), Hana Bobková (Nizozemí), Dana Silbiger Sliuková (Velká Británie)

Grafická úprava: Karel Haloun, Michaela Pospíšilová Králová
Obálka: Karel Haloun a Miroslav Kloss
Jazyková korektura Jitka Králová Beránková
Anglické resumé Aprile Retter a Ladislav Šenkyřík
Sazba Michaela Pospíšilová Králová
Osvit a tisk  ALTAIR Grafické studio, s.r.o.

vydává Svět a divadlo
právní formou spolek
vychází za finančního přispění Ministerstva kultury ČR a sponzorů

Spolkový rejstřík, vedený Městským soudem v Praze, spisová značka L 13274
ISSN 0862-7258 - Index 47410 - Registrace MK ČR E 5291

NA UVEŘEJNĚNÍ KTERÉHOKOLI TEXTU JE POTŘEBNÝ SOUHLAS AUTORA A VYDAVATELE

 

 

 

Časopis Svět a divadlo (SAD) je dvouměsíčník vydávaný od roku 1990. Jazyk a redakce jsou česko-slovenské. Časopis spolupracuje i s předními zahraničními autory, a to ve velké míře i s autory visegradských zemí. Tomuto zaměření odpovídá i mezinárodní redakční kruh časopisu (jehož základ tvoří zástupci zemí „visegradské čtyřky“: Česka, Polska, Maďarska a Slovenska). Kromě textů o divadle (inscenacích, osobnostech, dramatu, festivalech…) publikuje v prvním českém vydání i původní či přeložená dramatická díla a současně se zabývá i tématy estetického, politického či např. filosofického rázu: např. série článků věnovaných vztahu státu ke kultuře, ale také feminismu, monumentalitě, kulturnímu kolonialismu či rozporům globalizace a národní identity. Mezi čtená ře patří především odborná divadelní veřejnost v Čechách a na Slovensku, ale i v dalších zemích Evropy i zámoří. Cílem je pravidelné a zasvěcené informovění v širších evropských, respektive světových souvislostech. Dalším záměrem je vybudování platformy pro další aktivity, přesahující rozměr divadelní publicistiky: např. pořádání veřejných diskusí a konferencí, vědeckou činnost či reprezentaci jednotlivých národních kultur např. formou spolupráce s festivaly, divadly atd.. Mezi čtenáře časopisu Svět a divadlo patří především odborná divadelní veřejnost (praktická i teoretická, studenti, atd.), je však čten a odebírán i širším okruhem o zájemců o kulturní dění, a to zejména v Čechách a na Slovensku, ale i v dalších zemích Evropy i zámoří.