Theatrum nebo spectaculum? (Eva Stehlíková v SADu 1991-2012)Eva Stehlíková, dlouholetá členka redakční rady Světa a divadla, nejen o antickém divadle a jeho inscenacích, ale také o Petru Léblovi, Roku na vsi, Mahence, Florencii, Cimrmanech a o tom, jak to bylo doopravdy

Z královských cest za novým cirkusempětadvacet let Královské reflexe nového cirkusu, aneb od Archy bláznů po Family a od –Que-Cir-Que- po No Fit State Circus s odbočkami k Turbovi, Tálské, Guillermovi, Thiérrérmu, Gulkovi, Fritschovi a mnoha dalším


 

Petr Lébl v SADu
Petr Lébl v SADu v hovorech s Danou Tučkovou a Karlem Králem, v anketách k Vojcevovi a Rackovi, ve studiích Věry Ptáčkové a Zdeňka Hořínka, v debatě Karla Krále, Leoše Suchařípy, Ivana Vyskočila, Milana Lukeše a Jana Kerbra... i ve vlastním psaní
 

Robert Wilson v SADu (1993-2011)


 

Robert Wilson na stránkách Světa a divadla a vlastními slovy i pohledem Soni Šimkové, Věry Ptáčkové, Josefa Balvína, Pavla Trenského, Karla Krále, Jiřího Černého, Ivana Žáčka, Daniely Jobertové, Barbory Schnelle, Vladimíra Mikulky, Jiřího Adámka, J.A.Pitínského, Evy Petráškové, Rudolfa Lešky, Táni Langáškové a Michaely Náhlovské

 

Ivan Vyskočil v SADu aneb Vylučování pro nekázeň- rozhovory s Ivanem Vyskočilem o Ivanu Vyskočilovi a s Ivanem Vyskočilem a Leošem Suchařipou o Leoši Suchařípovi
- dialog v dopisech Zuzany Augustové a Ivana Vyskočila o Lidové škole umění
- řeč Ivana Vyskočila "ku přiznání profesury v oboru herectví"
- Ivan Vyskočil o Léblově Vojcevovi a Rackovi
- Věra Ptáčková o Křtinách v Hbřbvích

Pražské komorní divadlo v SADu (1998-2012)Čtrnáct let Pražského komorního divadla v recenzích a studiích Milana Lukeše, Milana Uhdeho, Věry Ptáčkové, Jany Patočkové, Jana Kerbra, Zuzany Augustové, Michala Čunderleho, Petra Christova, Jakuba Škorpila, Blanky Křivánkové, Jiřího Adámka a dalších