ceny > (Konec) Ceny Alfréda Radoka > vyjádření Světa a divadla k tiskové zprávě Nadace Cen Alfréda Radoka ze dne 4.10.2013

vyjádření Světa a divadla k tiskové zprávě Nadace Cen Alfréda Radoka ze dne 4.10.2013

Správní rada Nadačního fondu Cen Alfréda Radoka (NFCAR) rozhodla, že nebude udílet ceny za inscenaci a umělecké výkony za rok 2013. NFCAR uvádí: „K tomuto rozhodnutí jej vedl fakt, že jak samotné kategorie, tak způsob rozhodování o jejich laureátech jsou již dlouhou dobu neměnné, což na jednu stranu sice posiluje jejich hodnotu, na druhou stranu je ale také důvodem kritiky. Nadační fond již v loňském roce začal pracovat na přípravách změn, kterými by chtěl posílit váhu cen, proto se rozhodl přerušit kontinuitu udělování inscenačních cen na jeden rok a využít toto období tak, aby mohl se změnami důkladně seznámit jak kritiky, tak divadelníky samotné.“ (www.cenyradoka.cz)

Postoj časopisu Svět a divadlo je následující:
Rozhodnutí správní rady NFCAR bereme na vědomí, ale nesouhlasíme s ním.
Trváme i na některých pravidlech, která léta platila pro rozhodování o Cenách Alfréda Radoka (dříve Cenách SAD a Schering-Plough):


1) o ceně se rozhoduje anketním způsobem, tedy prostým součtem hlasů v anketě zúčastněných kritiků
2) k účasti na anketě jsou vyzvání všichni v Čechách nyní píšící kritici, o nichž víme, přičemž má každý z nich možnost udělit v každé z kategorií hlasy třem inscenacím, respektive uměleckým výkonům
3) kategorie, ve kterých se hlasuje, lze  měnit jen na základě důvodů pádných a takových, které nezpochybní dřívější udílení Cen (na vysvětlenou: např. k zrušení anketní kategorie Hra roku nestačí názor, že tato kategorie konkuruje anonymní soutěži dramatiků).

Rozhodnutí správní rady NFCAR respektujeme, netýká se ale ankety časopisu Svět a divadlo. Tu vypíšeme i za rok 2013. Pakliže to půjde, vítěze též oceníme.

Karel Král
šéfredaktor časopisu Svět a divadlo (SAD)