ceny > (Konec) Ceny Alfréda Radoka > Historie udílení inscenčních Cen Alfréda Radoka

Historie udílení inscenčních Cen Alfréda Radoka

Cena Alfréda Radoka, cena kritiky za inscenaci roku, byla poprvé udělena za rok 1992, a to inscenaci Don Juan a Faust, kterou v Divadle Labyrint režírovala Hana Burešová. Byla to po roce 1989 první z uměleckých cen svého druhu (Ceny Thálie byly poprvé udíleny o rok později, další příbuzné ceny až v dalších letech). O ceně se již tehdy rozhodovalo na základě ankety, vyhlášené časopisem Svět a divadlo (SAD). Oslovení kritici mohli poslat hlas až 3 inscenacím. O pořadí, tedy i o udělení ceny, rozhodl prostý součet hlasů (stejný anketní způsob hlasování byl posléze použit i u dalších vyhlašovaných kategorií). O tom, komu a proč dali jednotliví kritici své hlasy, se mohli už tehdy dočíst čtenáři v SADu, který od té doby publikuje kompletní výsledky zmíněné ankety (většinou v druhém čísle ročníku).
V pozdějších letech procházely ceny řadou proměn.
Za léta 1993-1996 byly udíleny pozměněným způsobem. Prostý součet hlasů kritiků určil jen nominované inscenace (které se umístily na prvních pěti místech), o vlastní ceně za inscenaci pak rozhodovala pětičlenná porota. Ta byla až do roku 1995 ve shodě s hlasujícími kritiky. Za rok 1996 však porota udělila cenu Jóbovi J.A.Pitínského a brněnského HaDivadla. V samotné anketě ovšem zvítězila jiná inscenace téhož režiséra: Ritter, Dene, Voss z pražského Divadla Na zábradlí. Nadace Alfréda Radoka se poté vrátila k původnímu způsobu rozhodování: cena je od té doby udělována na základě prostého součtu hlasů všech v anketě zúčastněných kritiků.
Již v roce 1993 došlo ke zvláštní situaci, kdy řada kritiků poslala hlas Hvězdám na vrbě, inscenaci Karla Davida a brněnského HaDivadla, která měla premiéru sice již na sklonku roku 1992, většina kritiků ji ale viděla později. Nadace Alfréda Radoka udělila této inscenaci zvláštní cenu poroty. Zároveň rozhodla, že nastane-li v budoucnu podobná situace, bude takové inscenaci dána Cena Hvězd na vrbě.
V anketě za rok 1994 byly časopisem Svět a divadlo kategorie poprvé rozšířeny, a to o ženské a mužské herecké výkony, divadlo, hru, scénografii a talent roku. O rok později se vítězové v těchto kategoriích stali i právoplatnými nositeli svých radokovských cen. Ony kategorie ovšem také procházely vývojem. Za rok 1997 k nim přibyl Jiný umělecký výkon, který se o rok později změnil na Hudbu roku. Zcela specifickou kategorií, vyhlášenou za rok 1997, byl Mužský herecký výkon v ženské roli, udělený tehdy Jiřímu Pechovi za Babičku ve stejnojmenné inscenaci brněnského Divadla Husa na provázku. Za rok 2004 byla poprvé pozměněna kategorie Hra roku (dosud oceňující jakoukoliv, tedy i zahraniční, v Čechách ale poprvé uvedenou hru) na Česká hra roku.
V průběhu let se – na rozdíl od hlavní Ceny Alfréda Radoka, udílené nejlepší inscenaci - proměňovaly názvy cen za umělecké výkony a dokonce i „instituce“, které je udílely. V letech 1995-1997 byly nazývány Ceny SAD a Schering-Plough (tato farmaceutická firma byla v těch letech sponzorem cen). Za rok 1997 rozhodla Nadace Alfréda Radoka, že neudělí cenu pro kategorii Talent roku a o rok později dokonce ani ceny za ostatní umělecké výkony (kromě inscenace). Ceny vítězům tehdy dal časopis Svět a divadlo. Zmíněné kategorie se v dalších letech vrátily mezi výkony oceňované standardně Nadací, posléze Nadačním fondem Alfréda Radoka. A ustálil se také název: Ceny Alfréda Radoka.

 

Přehledný seznam dosavadních nominací i vítězů v jednotlivých kategoriích najdete také v internetové encyklopedii Wikipedie