SAD | SVĚT A DIVADLO

Úvodní stránka | ceny | (Konec) Ceny Alfréda Radoka | KALENDÁŘ KRIZE - CENY ALFRÉDA RADOKA 2013 a 2014

KALENDÁŘ KRIZE - CENY ALFRÉDA RADOKA 2013 a 2014

Většinu bodů jsem původně formuloval jako vyjádření pro ty, kteří se ptali na důvod mé neúčasti na tiskové konferenci k udělení Cen Alfréda Radoka za rok 2013. Zbylé body mapují události od března do června 2014.
Karel Král

4.10.2013 zveřejnil Nadační fond Cen Alfréda Radoka (NFCAR) rozhodnutí své správní rady, že nebude udílet Ceny Alfréda Radoka za rok 2013. Ve vysvětlení bylo uvedeno:
„K tomuto rozhodnutí jej vedl fakt, že jak samotné kategorie, tak způsob rozhodování o jejich laureátech jsou již dlouhou dobu neměnné, což na jednu stranu sice posiluje jejich hodnotu, na druhou stranu je ale také důvodem kritiky. Nadační fond již v loňském roce začal pracovat na přípravách změn, kterými by chtěl posílit váhu cen, proto se rozhodl přerušit kontinuitu udělování inscenačních cen na jeden rok a využít toto období tak, aby mohl se změnami důkladně seznámit jak kritiky, tak divadelníky samotné.“

Téhož dne k tomu publikoval časopis Svět a divadlo (SAD) své vyjádření:
„Rozhodnutí správní rady NFCAR bereme na vědomí, ale nesouhlasíme s ním.
Trváme i na některých pravidlech, která léta platila pro rozhodování o Cenách Alfréda Radoka (dříve Cenách SAD a Schering-Plough):
1) o ceně se rozhoduje anketním způsobem, tedy prostým součtem hlasů v anketě zúčastněných kritiků
2) k účasti na anketě jsou vyzvání všichni v Čechách nyní píšící kritici, o nichž víme, přičemž má každý z nich možnost udělit v každé z kategorií hlasy třem inscenacím, respektive uměleckým výkonům
3) kategorie, ve kterých se hlasuje, lze měnit jen na základě důvodů pádných a takových, které nezpochybní dřívější udílení Cen (na vysvětlenou: např. k zrušení anketní kategorie Hra roku nestačí názor, že tato kategorie konkuruje anonymní soutěži dramatiků).
Rozhodnutí správní rady NFCAR respektujeme, netýká se ale ankety časopisu Svět a divadlo. Tu vypíšeme i za rok 2013. Pakliže to půjde, vítěze též oceníme.“


Tentýž den proběhla na toto téma i diskuze na stránkách Nadivadlo.cz, kterou inicioval Vladimír Mikulka článkem „Radoci letos nebudou“: viz. http://nadivadlo.blogspot.cz/2013/10/mikulka-radoci-letos-nebudou.html

30.10.2013 bylo předsedkyni správní rady NFCAR, paní Ingeborg Radok Žádné, mailem oznámeno, že Karel Král, respektive SAD vystupují z NFCAR (SAD byl jednou z institucí, které založily Nadaci, respektive Nadační fond Cen Alfréda Radoka, a Karel Král byl od počátku členem její správní rady a také jediným, který se zrušením inscenačních Cen Alfréda Radoka za rok 2013 nesouhlasil).

17.11.2013 oslovil Karla Krále Milan Šimáček, managing partner agentury CCL, že by rád spolupracoval na uspořádání slavnostního večera pro udělení cen za inscenaci a umělecké výkony 2013. Od té doby o tom zástupci SAD a CCL jednali.

Polovina prosince 2013: Karel Král se obrátil na Davida Radoka, zda by časopisu SAD dovolil užívat i za tento rok název Cena Alfréda Radoka pro inscenační ceny. Ten to po konzultaci s manželkou, předsedkyní správní rady Nadačního fondu Cen Alfréda Radoka, zamítl z důvodu, že by se název pletl s cenami za soutěž o nejlepší českou a slovenskou hru.

Zástupci SAD a CCL následně jednali o jiných možných názvech a nakonec se dohodli na názvu ALFRÉD, cena divadelní kritiky.

Začátkem ledna 2014 se pan Milan Šimáček obrátil na Tomáše Mottla, výkonného ředitele ČT art, s dotazem, zda by předávání této Ceny televize přenášela. Tomáš Mottl to po konzultaci s Ondřejem Šrámkem odmítl.

12.1.2014 poskytl SAD agentuře CCL výsledky ankety, tedy soupis nominovaných a vítězů v jednotlivých kategorií.

15.1.2014 se pan Milan Šimáček sešel s paní Ingeborg Radok Žádnou a paní Petrou Markovou, tedy s předsedkyní a místopředsedkyní správní rady NFCAR. Z této schůzky vzešlo usnesení NFCAR a CCL, obsahující tyto body:
1. Ceny uděluje NFCAR na základě ankety SAD
2. Slavnostní předání bude společné pro dramatické a inscenační ceny
3. Organizátorem slavnostního předání je CCL
4. Scénář večera zpracuje společně CCL a NFCAR.

SAD, který nebyl s CCL předem domluven na tom, co bude zástupce CCL s NFCAR dojednávat, navrhl, aby byla uzavřena trojstranná dohoda mezi NFCAR, CCL a SAD.
K tomu SAD 17.1.2014 dodal soupis vzájemných závazků, v němž byl i základní požadavek SAD, aby se uvádělo, že ceny uděluje NFCAR a časopis Svět a divadlo, protože to odpovídá nové situaci, kdy časopis již není zastoupen v NFCAR. S tímto soupisem pan Milan Šimáček souhlasil.

20.1.2014 došlo k dalšímu jednání mezi NFCAR a CCL, z něhož vyplynul závěr, který nebral ohled na návrh SAD, aby šlo o trojstrannou dohodu, ani na požadavky vyjádřené ve vzájemných závazcích odsouhlasených CCL.
Dle informace od Milana Šimáčka se CCL a NFCAR dohodly na formulaci, že „Ceny uděluje NFCAR na základě ankety SAD“ a vyhlásily, že „ani jedna ze stran nebude komunikovat dosavadní (ne)spolupráci na CAR 2013“.

K těmto dohodám nebyl časopis Svět a divadlo přizván a necítil se jimi tedy ani vázán. Na druhou stranu ale nechtěl zrušit možnost, aby inscenace a umělci, kteří získali nejvíc hlasů v anketě kritiků vypisované časopisem SAD, dostali jako v minulých desetiletích Cenu Alfréda Radoka. Proto SAD navrhl CCL, dosud jedinému partnerovi v těchto jednáních, eliminovaný soupis vzájemných závazků, který CCL odsouhlasil. Ten uváděl, že ostatní domluvy mezi CCL a NFCAR se netýkají SADu a že „časopis Svět a divadlo ale umožní NFCAR a CCL komunikaci s médii podle jejich dohod tím, že se nezúčastní tiskové konference, a že se bude snažit vyhnout i jiným vystoupením v médiích.“

8.3.2014 proběhlo ve Studiu Hrdinů předávání Cen Alfréda Radoka za rok 2013.

13.3.2014 Karla Krále mailem oslovila předsedkyně správní rady NFCAR, a to s dotazem za jakých podmínek si dovede SAD představit další spolupráci s NF CAR.

18.3.2014 poslal SAD odpověď s naší představou, formulovanou jako návrh vzájemné smlouvy.
Jako obecná pravidla uváděl náš návrh body, které do značné míry opakovaly již dříve formulované stanovisko:
- Cena Alfréda Radoka za inscenační výkony je udílena na základě písemné smlouvy, kterou mezi sebou uzavřou minimálně Nadační fond Cen Alfréda Radoka (NFCAR) a časopis Svět a divadlo (SAD). Pakliže se na udílení podílí další smluvní partner (typu agentury CCL), jde o smlouvu troj či vícestrannou. Součástí smlouvy je i soupis vzájemných závazků.
- O ceně za inscenační výkony se rozhoduje anketním způsobem, tedy prostým součtem hlasů kritiků zúčastněných v anketě časopisu Svět a divadlo (SAD).
- K účasti na anketě jsou SADem vyzvání v Čechách nyní píšící kritici, o nichž redakce ví (nikoli všichni, kteří píší a blogují do internetových médií), přičemž má každý z nich možnost udělit v každé z kategorií hlasy třem inscenacím, respektive uměleckým výkonům.
- Kategorie, ve kterých se hlasuje, lze měnit jen na základě dohody mezi NFCAR a SAD, a to z důvodů pádných a takových, které nezpochybní dřívější udílení Cen (na vysvětlenou: např. k zrušení anketní kategorie Hra roku nestačí názor, že tato kategorie konkuruje anonymní soutěži dramatiků).

Téhož dne předsedkyně správní rady NFCAR odpověděla, že náš návrh bude projednán na správní radě NFCAR, a to pravděpodobně 4.4.2014. Na odpověď, která nedocházela, jsme se optali 16.4.2014. O šest dní později jsme byli předsedkyní správní rady informováni, že se správní rada ještě nedohodla a nerozhodla. Výsledek jsme se měli dozvědět cca za dva týdny. Nestalo se tak v tomto termínu ani později.

30.6.2014 – místo jakékoliv odpovědi na náš návrh - zveřejnila správní rada NF CAR toto stanovisko:
„Správní rada se rozhodla po 22 letech nepokračovat v udílení Cen Alfréda Radoka.
Cena Alfréda Radoka vznikla v roce 1992 z iniciativy Václava Havla na podporu dramatické tvorby. Později k této ceně přibyly ceny inscenační jako uznání kvality různých inscenačních výkonů. Hodnota každé ceny je v kvalitě udělující poroty, v osobnostech, které cenu zaštiťují a (nebo) ve finanční odměně, kterou cena skýtá, protože samotné kritérium umělecké kvality je relativní. Důležitější než finanční odměna bylo odborné a početné složení hlasujících kritiků. Významní představitelé kulturního světa propůjčovali ceně její význam. Předávací večer byl milým neformálním setkáváním a slavností pro "lidi od divadla". Rozdílné názory organizátora soutěžní ankety časopisu Svět a divadlo a Nadačního fondu Cen Alfréda Radoka na podobu inscenačních cen vyústily v obtížně řešitelnou situaci. Přes dvě dekády měla Cena Alfréda Radoka svůj význam, který se ale postupně vytrácí. Václav Havel svou přítomností už bohužel nemůže pozvednout toleranci a prchající význam ceny. A proto je čas tuto cenu uzavřít a dát prostor pro případný vznik ceny nové.“

 

ZPĚT

DĚKUJEME

http://www.mkcr.czhttp://www.mkcr.cz/statni-fondy/statni-fond-kultury-cr/http://www.idu.czhttp://www.divadlo.cz

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

http://www.malainventura.cz/czhttp://www.ceskatelevize.czhttp://www.hisvoice.cz/http://www.tanecnizona.cz/http://www.cinepur.cz/http://www.revuepandora.cz/https://www.i-divadlo.cz/

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.
×
Nastavení cookies

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies dle kategorií, jak vyhovují nejlépe Vašim preferencím.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a všech funkcí, které nabízí a nemohou být vypnuty bez zablokování funkcí stránky. Jsou odpovědné mj. za uchovávání produktů v košíku, přihlášení k zákaznickému účtu, fungování filtrů, nákupní proces nebo ukládání nastavení soukromí. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány a jsou aktivní vždy

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme anonymně a souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Díky těmto cookies můžeme optimalizovat výkon a funkčnost našich stránek.

Preferenční cookies

Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například Vámi preferovaný jazyk, měna, oblíbené nebo naposledy prohlížené produkty apod. Díky těmto cookies Vám můžeme doporučit na webu produkty a nabídky, které budou pro Vás co nejzajímavější.

Marketingové cookies

Marketingové cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám dokázali zobrazit co nejrelevantnější obsah nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. To je možné díky vytváření tzv. pseudonymizovaného profilu dle Vašich zájmů. Ale nebojte, tímto profilováním zpravidla není možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas s těmito cookies, neuvidíte v reklamních sděleních obsah ušitý na míru Vašim zájmům.