archiv II. > texty422 > Probouzení krajin paměti a svědomí (dva kronikářské opusy Janky Ryšánek Schmiedtové)
Pavla Bergmannová

Probouzení krajin paměti a svědomí (dva kronikářské opusy Janky Ryšánek Schmiedtové)

Přesuny a odklady premiér způsobené covidovými omezeními zvláštní shodou náhod zapříčinily, že se na přelomu dubna a května – v bezprostředním odstupu čtrnácti dnů – diváci dočkali hned dvou inscenací, jež kromě jména režisérky Janky Ryšánek Schmiedtové propojilo také využití žánru románové kroniky coby předlohy divadelní inscenace. Nejprve ostravské Divadlo Petra Bezruče uvedlo zpracování bestselleru Karin Lednické Šikmý kostel a přesně o čtrnáct dní později se v Moravském divadle v Olomouci uskutečnila dvakrát nešťastně odložená premiéra velkolepě koncipovaného nastudování Roku na vsi bratří Mrštíků.

překvapivě pokorné hledání ducha předlohy Nelehkého úkolu adaptovat Šikmý kostel pro ostravské „Bezruče“ se zhostila režisérčina dlouholetá spolupracovnice a někdejší kolegyně ze studií na brněnské JAMU – dramatička Anna Saavedra. Jen na okraj připomeňme, že pro Janku Ryšánek Schmiedtovou v poslední době připravila např. dramatizaci románu Pýcha a předsudek (Městské divadlo Zlín, 2021) nebo se podílela na více či méně radikálních úpravách klasických dramatických titulů Dům Bernardy Alby (Moravské divadlo Olomouc, 2020), Heda Gablerová: Teorie dospělosti (Divadlo Petra Bezruče, 2019) či Gazdina roba (Slezské divadlo Opava, 2016).
Saavedra vyšla především z prvního a zčásti i druhého dílu dosud nedokončené trilogie Karin Lednické, v nichž autorka oživila rázovité Karvinsko v rozmezí let 1894–1921 a 1921–1945. Do scénáře celovečerní inscenace tedy Saavedra musela koncentrovat postavy a zápletky z více jak tisíce stran rozsáhlé románové předlohy. Přičemž se nezaměřila jen na konkrétní příběhy obyčejných lidí, jejichž osudy fatálně ovlivnil rozvoj těžby černého uhlí na severu Moravy, ale neopomenula ani důležité přelomové historické události. Zjevně i díky aktivní spolupráci samotné Karin Lednické na inscenaci pak v závěru do děje v jednom z komentářů dokonce proniknou zmínky o stěhování obyvatel do nových socialistických bytů, čímž tvůrci předznamenávají zaměření připravovaného třetího knižního dílu na poválečné období.

Dočetli jste 10% procent článku, celý je k dispozici jen držitelům e-předplatného, které si můžete zajistit zde

Pokud máte předplatitelský login, tak se prosím přihlaste.

Článek bylo možné odemknout do středy, 31. srpna 2022.