ceny > Cena Ferdinanda Vaňka 2013

Cena Ferdinanda Vaňka 2013

Díky laskavému svolení paní Dagmar Havlové, mohl Svět a divadlo předat jednomu z textů obsažených ve sborníku Bankrot a další hry o politice Cenu Ferdinanda Vaňka pojmenovanou podle autorského alter ega hlavní postavy krátkých her Václava Havla. O vítězi rozhodovala mezinárodní porota složená z bohemistů, překladatelů a přátel Václava Havla Andrzeje Jagodzińskeho z Polska, Martina Porubjaka ze Slovenska a György Vargy z Maďarska. Držitelkou historicky první Ceny Ferdinanda Vaňka se stala Małgorzata Sikorska-Misczuk za text Země, ze které občanům utekla srdce a zanechala dopisy.

Slavnostní vyhlášení Ceny Ferdinanda Vaňka (a zároveň křest sborníku) se odehrálo za účasti autorů a pod záštitou bývalého ministra zahraničí pana Karla Schwarzenberga 17.11.2013 v pražském Dejvickém divadle. Součástí večera byly i premiéry „scénických skic“ Klub osamělých srdcí Ferdinanda Vaňka (složený z her Małgorzaty Sikorske-Misczuk a Julie Holewińske Balonová revoluce) a Kolotoč Bankrot (texty Bankrot Christiana Lollikeho a Kolotoč Csaby Székelyho). Inscenace vlastních textů kromě toho prezentovali Vít Peřina (spolu s Naivním divadlem Liberec) a Viliam Klimáček (s divadlem GUnaGU).
Inscenace Kolotoč Bankrot se následně stala součástí repertoáru Dejvického divadla.
V květnu 2014 pak byl celý projekt prezentován i na Slovensku, když se v bratislavském divadle GUnaGU představily inscenace textů Víta Peřiny a Kolotoč Bankrot.

Rozhovor s šéfredaktorem SADu Karlem Králem:

Co vás vedlo k vyhlášení soutěže právě o Cenu Ferdinanda Vaňka?
Svět a divadlo nejen publikuje hry v prvních českých vydáních, ale vznik mnohých také iniciuje. Mezi nimi mají své místo i krátké hry na politické téma. Tentokrát jsme oslovili i autory zahraniční a když se ukázalo, že mají zájem, požádali jsme paní Dagmar Havlovou o souhlas s udělením Ceny Ferdinanda Vaňka té z těchto her, kterou mezinárodní porota označí za  nejlepší. Odpověď byla kladná. Cena, pojmenovaná po alter-egu Václava Havla, je tedy na světě.   

Kolik autorů nakonec soutěžilo a do jaké míry je jejich společnost mezinárodní?
Autorů je tucet a představují pěkné společenství významných evropských dramatiků a dramatiček pěti zemí: z Čech, Dánska, Maďarska, Polska a Slovenska.

O Ceně Ferdinanda Vaňka rozhodla mezinárodní porota. Jaké měla složení a kdo 17. listopadu cenu předá?
Porotu tvořili tři významní znalci, překladatelé a přátelé Václava Havla: z Maďarska György Varga, z Polska Andrzej Jagodzinski a ze Slovenska Martin Porubjak. A kdo 17. listopadu cenu předá? No: já doufám, že se té slávy zúčastní mnozí ctění hosté, a to s paní Dagmar Havlovou v čele. 

SAD vydá z těchto textů sborník nazvaný Bankrot a další hry o politice. Tam bude jistě hra vítězná. A které další?
Budou tam ty hry všechny. My SADaři, i když se nám říká SADisté, bychom totiž byli rádi, kdyby účast v soutěži o Cenu Ferdinanda Vaňka těšila všechny zúčastněné autory stejně, a ne, že by se nakonec radoval jen vítěz. Ideálem je ekvivalent nepolitické politiky – nesoutěžní soutěž.

K dalšímu udělení Ceny Ferdinanda Vaňka dojde v roce 2014?
Ne. Ctíme názor paní Havlové, že by nemělo jít o cenu udílenou každoročně. Její frekvenci ponecháme tak říkajíc na okolnostech. Pakliže bude politika dál živé téma, dojde brzy – ale ne v roce 2014 – i na další udílení Ceny Ferdinanda Vaňka.