Cena Ferdinanda Vaňka 2019 > Strážce památníku aneb Zapomenutý jednorožec
S.d.Ch.

Strážce památníku aneb Zapomenutý jednorožec

S.d.Ch.
STRÁŽCE PAMÁTNÍKU

dvouaktová (a přeci) vaňkovka o hledání ztraceného typu demokracie

5m, 2ž


SYNOPSE
Zhruba polovina malého národa chce bránit křehkou demokracii před zkompromitovaným oligarchou, ale po jeho projevu - ve kterém demonstrujícím občanům vysvětlí, že veškeré demokratické hodnoty jsou stále uloženy a netknuty v jejich kreditních kartách a v aplikacích mobilních telefonů, což nelze vyvrátit - zůstává jen hořká příchuť nepatřičnosti až prohry a dostavuje se tradiční politicko-společenská kocovina. Nikdo není schopen srozumitelně a především bez nesnesitelných floskulí, a to ani do médií, vysvětlit, v čem lidovládné hodnoty spočívají a čím konkrétně, či jak přesně, jsou ohroženy. Opětně zmatené liberální elity, vystupující pod označením demokratická opozice, mobilizují svůj intelektuální a kreativní potenciál k novému rozpomenutí na původní étos demokratismu, iniciují dokonce vznik týmu terénních badatelů pověřených hledáním objektů tento étos symbolizujících. Vědečtí průzkumníci mají štěstí a opravdu nedaleko Kolína objeví zapomenutý památník neznámého účelu, o němž se podle řady silných indicií domnívají, že mohl být postaven jako pocta demokracii a jejím hodnotám a být jejich připomínkou.
Skupina dalších odborníků, tentokrát z různých oblastí lidské činnosti s vazbami na bašty havlovského kultu, která se právě sešla v konferenční místnosti nad rozborem oligarchova projevu, se ihned po oznámení objevu na místo vydá a pod vedením doktora Švejkovského zahájí obhlídku památníku. Ukáže se, že je zarostlý neprostupnou vegetací, která znemožňuje spatřit celek monumentu a rozpoznat tak jeho symbolický význam. Proto se skupina vypraví k nedalekému strážnímu domku, ve kterém se pokusí najít kýženou odpověď. V neutěšeném interiéru strážnice se seznámí se svérázným strážcem Vaňkem nesoucím některé výrazné fyzické znaky bájného zvířete jednorožce, které všichni přítomní nepochopitelně ignorují. Vaněk se nejprve projevuje jako mírně primitivní erotoman, který o účelu památníku také nic neví. Když se však blízká přítelkyně zesnulého Václava Havla dotkne jeho spirálovitého rohu, začne se strážce projevovat kultivovaněji a nabídne jí projížďku na svém hřbetě. Po chvilce váhání, přemožena zdvořilostí muže s rohem a také naléhavě tajemným výrazem jeho modravých očí, které jí neodbytně kohosi připomínají, tedy souhlasí a v okamžiku už oba uhánějí po stopách jejího dávného vztahu s prvním porevolučním prezidentem.
Mezitím nejagilnější členka odborné skupiny, mladá asistentka místopředsedy jedné ze stran demokratické opozice, zajistí rekognici památníku kamerou umístěnou na dronu. Bez vědomí ostatních vyvěsí pořízené záběry na internet a z četných ohlasů na ně vyplyne, že, alespoň v očích obyčejných lidí z řad uživatelů internetu, památník představuje obří zahradní gril s pojízdnými kolečky. Tato nečekaná reakce, brilantně uchopená a vyložená přítomným PR manažerem, vyžene z hlav a srdcí představitelů demokratické opozice i poslední zbytky romantizujícího havlovského sentimentu a nasměruje jejich úsilí k opravdovým přáním a potřebám obyvatel malé země. Je čas převzít iniciativu, přestat se štítit oligarchových východisek a metod, zmocnit se jich a proměnit je v nové hodnoty.
Ve své nové dvouaktovce STRÁŽCE PAMÁTNÍKU s podtitulem Zapomenutý jednorožec kráčí autor S.d.Ch. k zobrazení nejtrapnějších okolností aktuálního a zároveň vleklého marasmu tou nejkratší cestou - velmi zploštělou parabolou současného reálného stavu konzumerismem paralyzované společnosti říznutou mysteriózním prvkem na pozadí civilní části havlovského odkazu. To by v časech, kdy se kulturní fronta zabývá státem a filantropickými miliardáři subvencovanou produkcí přeintelektualizovaných slepých zrcadel mohlo zabrat.