DISKUSE

   PRAVIDLA DISKUSE
    - podepisujte se celým a pravým jménem; anonymy a evidentní pseudonymy budou mazány
    - zdržte se jakýchkoli vulgarit, osobních útoků a off-topic komentářů. Vyhrazujeme si právo takové příspěvky bez varování mazat a jejich autory blokovat.
    - mějte prosím ohled na ostatní diskutující a snažte se udržet délku svých příspěvků v rozumné míře.


nechcete-li se do disikuse přihlásit prostřednictvím žádné z nabízených plaforem, prosíme, klitněte po napsání příspěvku do kolonky "jméno" a poté za "CHCI ZVEŘEJNIT JAKO HOST", v takovém případě bude vyžadován jen váš email a jméno
 


Král: Nepsaným zákonem všech besed je, že nemají konec, který by účastníka či posluchače plně uspokojil. „Kolize, krize, kritika“ nebyla výjimkou. Já si z té diskuze např. odnesl nepříjemný pocit, že příliš klouzala po povrchu – asi proto, že se zabývala kritikou v obecné rovině. Vyčítám to sám sobě. Mělo mě napadnout, že když zazní výtky typu „kritika neumí popis“, či „nezná a nectí fakta“, zvrtne se beseda v někdy až urážlivé generalizování. Mnohé pak zůstalo nevysloveno, nezodpovězeno, nedořečeno.
Nejen proto bych byl rád, aby naše beseda pokračovala. Přemýšlím, jaké otázky by ji nejlépe otevřely. Napadají mě tyhle:

Vzpomenete si na nějakou konkrétní kritiku, která vás hodně naštvala? A konkrétně čím?

A naopak: byla pro vás nějaká kritika v kladném slova smyslu pozoruhodná? A konkrétně čím?


 

 

comments powered by Disqus