archiv II. > texty222 > Ne všichni "nemusejí vydržet"
rozhovor s Josefem Hermanem

Ne všichni "nemusejí vydržet"

Pro názorové doplnění článku Práce na dobrém klimatu, který nezapře autorčiny sympatie k iniciativě Ne!musíš to vydržet, jsme se rozhodli dát prostor také dvěma kritickým pohledům. S jedním z nich přišel šéfredaktor Divadelních novin Josef Herman, který 5. září 2021 publikoval úvodník Nesmíš to vydržet! a sklidil na sociálních sítích smršť negativních ohlasů. Tenkrát jsem se k nim připojila, protože mě rozčílilo nešťastné konstatování, že „rovní lidé anonymy nepíší“. Bagatelizovalo totiž závažnost studentských výpovědí a vypovídalo o tom, že autor vůbec nebere v potaz, že zúčastnění mohli mít závažné důvody, proč nepromluvit adresně.

Jste externím pedagogem na Katedře teorie a kritiky DAMU, kde vedete Kritický seminář zaměřený na hudební divadlo. Máte tedy příležitost vnímat atmosféru na katedře zevnitř. Změnilo se pro vás nějak zdejší naladění „před a po“ úvodní performanci Ne!musíš to vydržet?
Žádnou změnu nepociťuji. Jsem zvyklý se studenty jednat korektně a způsob, jakým tak čtyřicet let činím, nepovažuji za stresující. Jako brali moji učitelé mě, beru já je coby mladé kolegy, které se snažím vést v jejich oboru. Metodou seminářů je dialog, bez něho si neumím práci představit, ale samozřejmě také vyžaduji, co mají podle mého znát a umět; učení není klábosení v kavárně. Myslím, že nejvíc se vzpomíná na učitele přísné, ale spravedlivé, kteří něco naučili a nebáli se slabé posluchače vyhodit od zkoušky nebo dokonce ze studia. Musíte se zeptat mých nyní vlastně výhradně studentek, jestli je uzurpuji. Kromě toho pracuji na KTK, které se ony problémy myslím moc nedotkly. S kolegy z KTK a z redakce Divadelek realizujeme projekt KritikLab, jímž se snažíme fakultní výuku divadelní kritiky obohatit praxí a zatím nikdo ani při této příležitosti neměl potřebu řešit se mnou iniciativu. Dokonce jsem zaznamenal jistou rezervovanost vůči ní a jednu reakci hodně odmítavou. Ne všichni asi „nemusejí vydržet“, což je přirozené, na školách iniciativa nevládne a vládnout by neměla. Jsem vždycky pro různost názorů.

Dočetli jste 10% procent článku, celý je k dispozici jen držitelům e-předplatného, které si můžete zajistit zde

Pokud máte předplatitelský login, tak se prosím přihlaste.

Článek bylo možné odemknout do středy, 20. dubna 2022.