Cristian Ceresoli

Výkon bolesti

Cristian Ceresoli
VÝKON BOLESTI

(La Pratica del dolore)

přeložil Martin Švehlík

monolog, 1m


Synopse
      Základní dějovou situací, kterou Ceresoliho text navozuje a na níž buduje svou dramatickou tenzi, je přednes závěrečné řeči obhajoby před vynesením rozsudku v kauze, o jejímž obsahu se dozvídáme pouze úryvkovitě. Text je přednášen jediným performerem, který pouhým hlasovým odstíněním ztvárňuje dva odlišné dramatické subjekty: prvního z nich můžeme nazývat obhájcem (ten také přednes započíná) a druhého obžalovaným (ten do průběhu začne vstupovat až později prostřednictvím sebereflexních pasáží).
     Dozvídáme se postupně řadu dílčích informací, které ale nejsou řazeny v logice časové posloupnosti. Syžetové paradigma by se dalo nejlépe vystihnout následujícím popisem: Obžalovaný je lékařem, který žije naprosto prázdný život uprostřed vyspělé konzumní společnosti a zcela podléhá jejím fetišistickým a povrchním hodnotám. Jeho život se změní narozením dcery, která, do jeho života prostřednictvím silné emotivní vazby vnese dimenzi zakoušení autenticity reálného bytí a reálných hodnot. Dívenka při náhodném neštěstí umírá. Lékař, který pracuje na soukromé gynekologické klinice, začne obelhávat své těhotné pacientky a byť jsou i jejich budoucí děti zcela zdravé, začne jim pod záminkou smyšlených závažných onemocnění provádět umělá přerušení těhotenství.
     Celý případ vyjde najevo potom, co je jedna nezletilá dívka rodiči donucena k přerušení těhotenství na této klinice a u tohoto lékaře, po návratu domů se objeví pooperační komplikace, ale protože rodiče nedovolí dceřino včasné vyšetření, dívka zemře. Policejní pátrání po příčinách smrti, kterou obžalovaný zjevně nezavinil, pak vynáší na povrch celou řadu jím prováděných, nezákonných zákroků a následuje jeho obvinění a soudní proces.
     Závěrečná řeč (lépe řečeno, její různě pomíchané útržky a torza) obhájce při tomto procesu společně se vstupy obžalovaného tak zpřítomňuje nesouvislé a zmatené magma okolností, že kterých postupně vysvítá skutečná motivace popisovaných činů.