Cena Ferdinanda Vaňka 2015 > Manželské scénky z Casablanky
Tomáš Kafka

Manželské scénky z Casablanky

Tomáš Kafka
MANŽELSKÉ SCÉNKY Z CASABLANKY


5m, 2ž

Synopse:
     Muž ve středních letech (Zákazník) přichází na pravidelnou terapii ke svému psychologovi (Doktor). Během seance vyplyne, že Zákazník má značný problém se ztrátou životní motivace. Cítí se natolik úspěšný, zejména ve vztahu k ženám, že už mu pro život nezbývá ani energie, ani fantazie.
     Problém motivace má však i Zákazníkův syn, vysokoškolský student (Mladík). Na rozdíl od otce však Mladík přemýšlí spíše o světě internetových her jako způsobu zábavy i obživy. V rozhovoru s přítelkyní (Dívka) se oba mladí lidé dohadují, kde v dnešní době končí hra s vlastní identitou a začíná prostituce. Jasné je pouze to, že tento problém si musí definovat i vyřešit každý sám v sobě.
Téma prostituce, tentokrát spíše ve formě zrady, se objevuje v následující scéně, kdy se Múza, bývalá Zákazníkova žena a Mladíkova matka, setká s Doktorem a vyzvídá, jaké je vlastně exmanželovo životní tajemství a trauma. Při této příležitosti se snaží na příkladu milostného trojúhelníku ze slavného filmu Casablanka poznat, do jaké míry se pojem štěstí vyvíjí a mění v časové perspektivě.
     Nejen štěstí prochází proměnami, rovněž úspěch a názorová integrita procházejí individuálními transformacemi a to i u lidí, kteří jsou zvyklí mít oboje. To se projevuje jak v rozhovoru Zákazníka s Mladíkem o podstatě fungování médií v dnešní době – přičemž Zákazník je jedním z významných českých komentátorů -, tak v rozhovoru mezi starším (Boris) a mladším (Igor) ruským investorem, kteří si chtějí koupit noviny, ve kterých pracuje Zákazník. Jak se ukazuje, Borisovým plánem není jen koupit v podstatě bezvýznamný list, ale rovněž prestiž a postavení. Igor, který se mu snaží vyrovnat, se musí zatím spokojit spíše s „malými rybami“ jako je sex a dominance vůči spíše nepřátelskému okolí v Česku.
     V závěrečné scéně se Zákazník, Múza a Doktor sejdou v Mladíkově bytě, kde zjistí, že si Mladík v rámci studia a zkoumání světa médií, či spíše manipulace, vytvořil svou vlastní interpretaci každého z nich a formou divadelního scénáře s těmito interpretacemi seznámil své hosty (pozn.: ukáže se, že všechny předchozí rozhovory mezi Múzou, Zákazníkem a Doktorem jsou vlastně Mladíkovy fikce). Ani jeden z hostů Mladíkovu interpretaci neakceptuje a z výměny názorů se záhy stane generační spor o hodnotách.
     V epilogu se objeví Dívka a požádá všechny diváky-spoluobčany o zaslání „lajků“ pro práci Mladíka. Dívka tvrdí, že spolu s Mladíkem a jejich quasi-realitou jsou zrcadlem nás všech, ať chceme nebo ne.