Cena Ferdinanda Vaňka 2015 > Hry s politikou 2015 - projekt

Hry s politikou 2015 - projekt

V roce 2015 se Svět a divadlo opět rozhodl vydat sborník krátkých her o politice. Tentokrát se silnějším zastoupením sousedních (visegradských zemí), protože věříme, že víceméně společná minulost ale často tolik rozdílná současnost může být pro autory i čtenáře z tohoto prostoru zajímavá. I tentokrát vzniknou texty na objednávku časopisu Svět a divadlo a půjde tedy o nové texty, které by jinak nevznikly.
Stejně jako minule, vstoupíme i tentokrát do spolupráce se zahraničními partnery, se kterými budeme konzultovat výběr oslovených autorů. Naším cílem není vybírat z jednoho centra a podle toho, o kom už se mluví, ale díky partnerům obeznámeným samozřejmě mnohem hlouběji se svojí divadelní kulturou bychom rádi našli autory o kterých se (především v zahraničí) teprve mluvit bude.
I tentokrát hodláme nechat vymezení „političnosti“ široké a n volbě zúčastněných autorů. I díky tomu – věříme – se nám podaří sestavit dostatečně pestrý sborník, který bude srozumitelný společným a zajímavý tím, co je jiné a specifické.
Stejně jako minule, bude i tentokrát jednomu z textů udělena Cena Ferdinanda Vaňka.
Mezinárodní porota bude pracovat ve složení Paul Wilson, Milan Lasica a Krystyna Krauze.

Hlavním rozdílem oproti roku 2013 je způsob prezentace antologie a scénického provedení jejích textů. Poté, co budou shromážděny všechny texty, připraví Svět a divadlo jejich podrobné anglické synopse (a bude případně připraven vyhotovit i orientační překlady vybraných ukázek), které poskytne partnerským divadlům zúčastněným v projektu. Ta si pak – zcela dle vlastního uvážení – vyberou jeden nebo více textů a následně je uvedou buď ve formě scénického čtení či regulérní inscenace. Tyto anglické synopse budou zároveň k dispozici i na internetu, takže budou přístupné i dalším případným zájemcům.
Pokud to finanční a provozní podmínky dovolí, rádi bychom také zprostředkovali pohostinská vystoupení inscenací textů v jednotlivých partnerských divadlech.

Našimi partnery v prjektu jsou:
Dejvické divadlo, Prague – www.dejvickedivadlo.cz
Divadelné sdruženie GUnaGU, Bratislava – www.gunagu.sk
Teatr Powszechny w Warszawe – www.powszechny.com
Stúdio “K” Alapítvány – www.studiokszinhaz.hu
Színházi Kritikusok Cehe – http://kritikusceh.wordpress.com