jiné publikace > BÁSNĚ
Petr Lébl

BÁSNĚ

- s předmluvou Ivana Vyskočila vydal časopis Svět a divadlo v roce 2005 (a to jako přílohu ročníku 2004)

Knížka, nepředstavuje výběr, ale sběr všech básní, které paní Eva Léblová v pozůstalosti svého syna našla. Tyto básně napsal Petr Lébl v letech 1988-1991, v období – jak píše Ivan Vyskočil –  „přeměnovém“: nemyslíme tím ani tak období přeměny politické, ale souběžný čas přeměny Petra Lébla, dosud amatérského, byť velmi uznávaného divadelníka v nejpozoruhodnější režisérskou osobnost českého divadla 90. let. 

Cena 60 Kč
ISBN 0862-7258