archiv II. > texty 423 > Jsme jenom lidé uvěznení v paměti (Die Große Pension Europa Show)
Tomáš Kubart

Jsme jenom lidé uvěznení v paměti (Die Große Pension Europa Show)

Rakouský divadelní soubor Aktionstheater Ensemble je doma v Bregenz u Bodamského jezera a ve Vídni na scéně Werk X. V prosinci loňského roku upravil jeho kmenový režisér Martin Gruber (Martin Gruber /*1967/ je italsko-rakouský režisér a umělecký vedoucí divadelního uskupení Aktionstheater Ensemble. Vystudoval operní režii v bergenském Landestheater a v roce 1989 založil Aktionstheater Ensemble, s nímž hostoval v mnoha divadlech v Rakousku, Německu a Švýcarsku a na řadě mezinárodních festivalů. Režijní kariéru zahájil v roce 1989 multimediálními adaptacemi klasických děl, Antigony a Élektry, a v letech 1993/1994 se proslavil zpracováním Büchnerových her Vojcek, Leonce a Lena a Dantonova smrt. Roku 2016 získal nejvyšší rakouské divadelní ocenění, Nestroyovu cenu, a v roce 2022 coby rozený Ital rakouské občanství.) společně s dramaturgyní Claudií Tondl dvě starší inscenace do podoby aktualizovaného jevištního tvaru a z Die Große Show (2022) a letitější Pension Europa (2014) vznikla inscenace Die Große Pension Europa Show. V ní „kolážovitým ohňostrojem replik“ (Margarette Affenzeller, Der Standard, 12. 1. 2023) vyvstává na jevišti otázka možnosti rozvoje západního společenství na pozadí klimatické krize, k níž se Gruber vztahuje skrze fenomén společenské i individuální paměti. A tu máme každý jinou.
Jak bývá u Gruberových inscenací zvykem, i Die Große Pension Europa Show otevírá živá šestičlenná kapela. Gruberův důraz na živou hudbu zřejmě pramení v jeho školení v bregenzském Landestheater, kde se vyučil operní režii. Závěr první sloky sugestivní skladby připoutá pozornost diváků k hlavnímu tématu inscenace: „Jsme jenom lidé, uvězněni v paměti.“ Téma paměti dominovalo už oběma původním inscenacím, na jejichž půdorysu Die Große Pension Europa Show vznikla. Paměť Gruber nahlíží jako společenský konstrukt vznikající na základě společných vzpomínek, jež utvářejí kulturní identitu daného společenství a odlišují ho od společenství jiných. Tuto konstrukci Gruber vidí jako konvenční, nahodilou, což zpřítomňoval v obou předešlých inscenacích, stejně jako nyní v Die Große Pension Europa Show.

Dočetli jste 10% procent článku, celý je k dispozici jen držitelům e-předplatného, které si můžete zajistit zde

Pokud máte předplatitelský login, tak se prosím přihlaste.