archiv II. > texty 523 > Supermaňásci
Vít Peřina

Supermaňásci

Kašpárek: Ale ponejprv mi račte dovolit, bych vám nejkrásnější princezny z českých pohádkových louhů a hájů vodprezentýroval. (vejde Zlatovláska) Princezna Zlatovláska.
Zlatovláska: Dobrý den.
Kapitán a Ironman: WOW! Amazing!
Zlatovláska: (si odvede oslněného Ironmana stranou) Mohu poprosit o autogram, Železný muži?
Ironman: Moc rád! Ale nemám papír.
Zlatovláska: To nevadí. Tak co třeba sem, na mou nožku!
(Odvádí si ho za ruku stranou.)
Kašpárek: A teďkonc - Princezna se zlatou hvězdou na čele!
(Dotyčná vejde dovnitř a hned si stoupne ke Kapitánovi.)
Princezna se zlatou hvězdou: Já bych od vás podpis chtěla, klidně také na kus těla.
Kapitán: Bude mi potěšením, slečno …princezno. Ale nemám tužku.
Princezna se zlatou hvězdou: A co třeba políbení? Toť podpisu nahrazení.
Kapitán: (k Ironmanovi) Čím dál lepší!
Ironman: (ke Kapitánovi) Miluju autogramiády.
Wonder Woman: (nespokojeně) Pánové! Proberte se!
Princezna se zlatou hvězdou: Políbení na čelíčko.
Zlatovláska: Ano!
Princezna se zlatou hvězdou: Začervená se nám líčko.
Kapitán a Ironman: YES! YES!
Zlatovláska: Ale ne tady, před ostatními. Pojďme někam do přírody.
Princezna se zlatou hvězdou: Kde jsou lesy, kde jsou vody.
Kapitán: Let
s go! Můžeme vyrazit!

celý text najdete pouze v tištěném vydání