ostatní > Cena Karla Krause 2019

Cena Karla Krause 2019


beseda s Janou PATOČKOVOU, laureátkou Ceny Karla Krause

 


moderuje Jana Machalická

beseda byla součástí slavnostního udílení historicky první Ceny Karla Krause,
které se odehrálo 21.11.2019 v Malém sále IDU

Cenu Karla Krause uděluje Asociace českých divadelních kritiků, která je českou pobočkou IACT/AICT. Jde o ocenění celoživotního díla osobností, které svou reflexí divadelní tvorby významně přispěly k udržování úrovně oboru, jeho kultivaci a prosazování etických hodnot v dramatickém umění.