ostatní > Činoherní studio a závislost nezávislých (záznam z pracovního kulatého stolu)

Činoherní studio a závislost nezávislých (záznam z pracovního kulatého stolu)

Záznam z pracovního kulatého stolu nazvaného
Činoherní studio a závislost nezávislých (vztah zakladatele a o.p.s., správní rada - její vytváření, zodpovědnost a práva, vícezdrojové financování a další otázky),

který 19. února 2014 uspořádaly Sdružení českých divadelních kritiků a Asociace profesionálních divadel ČR ve spolupráci s Institutem umění-Divadelním ústavem.

 

 

 


Besedu moderovali Karel Král a Eva Kejkrtová-Měřičková.

Účastnili se Vladimír Čepek, ředitel Činoherního studia, Miroslav Rovenský, náměstek ministra kultury České republiky, Lenka Deverová, spoluautorka zákona o obecně prospěšných společnostech, Svatava Spálenská, členka bývalé správní rady Činoherního studia, Jana Burianová, členka dozorčí rady Činoherního studia a další.
Na pozvání nereflektovali Jan Eichler, předseda současné správní rady Činoherního studia, a Pavel Dlouhý, radní města Ústí nad Labem.