ostatní > Divadlo ve světě bez pravidel (záznam veřejné besedy)

Divadlo ve světě bez pravidel (záznam veřejné besedy)

záznam veřejné besedy pořádané 23.2.2016 v Malém sále IDU  a věnované konfliktům divadel s jejich zřizovateli (Ústí nad Labem, Kladno, Opava, Praha) a absenci předpisů a pravidel pro výběrová  řízení na ředitele, pro konkursy na divadelní prostory i pro financování.
Besedu pořádalo České středisko AICT-IATC/ Sdružení českých divadelních kritikůHereckou asociací, ve spolupráci s Asociací profesionálních divadel, českým střediskem ITI a Institutem umění – Divadelním ústavem.

 


Besedu moderoval Karel Král (předseda výboru Českého střediska AICT-IATC/ Sdružení českých divadelních kritiků a šéfredaktor časopisu Svět a divadlo) spolu s Jiřím Hromadou (prezidentem Herecké asociace) a Evou Kejkrtovou Měřičkovou (místopředsedkyní výboru Asociace profesionálních divadel a ředitelkou Dejvického divadla).
Zúčastnili se: Ladislav Pavlík (vedoucí oddělení právních subjektů, kultury, tiskových a administrativních agend města Kladna, pověřený správou a řízením nově zrekonstruované divadelní budovy), Alena Štréblová (členka souboru Městského divadla Kladno), Marie Nováková (dramaturgyně Městského divadla Kladno a souboru Tygr v tísni), Marie Štípková (členka souboru Městského divadla Kladno), Daniel Přibyl (bývalý umělecký šéf Městského divadla Kladno a člen komise Rady hl.m.Prahy pro udělování grantů hl.m.Prahy),  Jaroslav Slánský (umělecký šéf Městského divadla Kladno), Jana Foltysová (vedoucí odboru Kanceláře primátora Statutární město Opava),  Jan Wolf  (radní pro kulturu hl.m.Prahy)  a Štěpán Kubišta (člen přípravného výboru zakládané Asociace profesionálních nezávislých divadel a ředitel Jatek 78), ale také Bohumil Nekolný (konzultant a analytik Institutu umění a Divadelního ústavu) , Jana Machalická (členka výboru Českého střediska AICT-IATC/ Sdružení českých divadelních kritiků a redaktorka Lidových novin), Nataša Zichová (referentka pro oblast tance a divadla Ministerstva kultury ČR), Radmila Hrdinová (redaktorka Práva), Rudolf Leška (advokát a divadelní kritik), Jakub Škorpil (redaktor časopisu Svět a divadlo), Martin Macháček (redaktor Rádia Wave), Martin Bernátek (Nipos – Národní informační a poradenské středisko pro kulturu), a Daniela Šálková (ředitelka Divadla v Dlouhé).


 

 

 

 

diskuse

Na tomto místě vám nabízíme prostor k diskusi o problematice, která byla předmětem veřejné besedy. Diskutovat lze jak o jednotlivých "případech", tak o problému obecně.