homepage > otevřené archivy > Marie Boková
Marie Boková
Hledání domova (na okraj inscenací lidových her)

Neodbytnými vzpomínkami na „fascinující zjevení“ Pašijí (a dalších her z dílny Jana Kopeckého) poměřujeme možná mnozí bezděky dnešní inscenace, které se v uplynulé sezóně objevily ve značném počtu. Je ale třeba povědět, že z onoho ošemetného srovnávání vychází současné divadlo čestně. Dnešní návrat ke zdrojům české divadelnosti je totiž nesen podobnou vnitřní potřebou jako v 60. letech - potřebou říkat pravdu, potřebou ideálu a transcendence, potřebou duchovní opory v nadcházející době. Texty a inscenace, o nichž je řeč, mají hodně společného:  především neotřesitelný mravní kodex, vyjadřovaný průzračně čistým myšlením a líbezným jazykem, v němž i zkomoleniny nabývají nového významu, spojujíce nás důvěrněji s našimi předky.

Marie Boková
Herci v Grossmanově Kafkovi (poznámky před závorkou)

Myslím si, že Grossmanovo Brko je hodně zvláštní „případ“, který si zaslouží víc, než jsme ochotni mu na první pohled věnovat, zevrubnější kritickou reflexi, zařazení do souvislostí, možná i souhrnnější úvahu o Grossmanově Zábradlí dnes. Chtěla jsem do té nevypsané „soutěže“ o „pokus o pochopení“ vstoupit jedním pohledem - pohledem na jeho herce. Teď ale vím, co Janu Grossmanovi dlužíme.

Marie Boková
David Radok o intoleranci

Je to přístup bezmála objektivizující - bez jediného slova se z tohoto přerývaného němého filmu o šesti zastaveních vynořují obrysy Crabbovy historie, nebo možná spíš toho, co v The Borougham napsat nesměl. Radok ozřejmuje celek detaily, a detaily mu dotvářejí celek: městečko si žilo, žije a bude žít po svém stůj co stůj, nikdo jim to narušovat nebude! A my s obavami, které se mění v nevoli, která přerůstá v hrůzu, přihlížíme té deklarované počestnosti.

Levá strana scénáře (herci v Terase)

Takových a podobných poznámek, detailů a popisů jednání by mohlo být na pomyslné „levé straně” textu - jehož „pravá strana” neprozrazuje kromě holých replik nic - jistě mnohem více. Možná i víc, než činí rozsah Carrierovy hry Terasa.