předplatné 2024 > SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů
Vyplněním a odesláním OBJEDNÁVKY udělujete souhlas společnosti Svět a divadlo, se sídlem Celetná 595/17, 11000 Praha 1,  IČ: 26613239, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 13247 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala Vaše osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení (popř. název společnosti); adresa (popř. sídlo); e-mail (pokud jej uvedete); telefonní číslo (pokud jej uvedete).
Tyto Vaše osobní údaje budeme zpracovávat a uchovávat pouze k těmto účelům:

- vytvoření a uchovávání databáze minulých, současných a případně budoucích odběratelů/čtenářů časopisu Svět a divadlo (dále jen SAD) a dalších publikací, vydaných spolkem Svět a divadlo
- nabízení publikací a produktů spolku Svět a divadlo
- zasílání informací o aktivitách spolku Svět a divadlo a pozvánek na akce spolku Svět a divadlo
- běžná komunikace mezi vydavatelem SAD a odběratelem/čtenářem  
- poskytování části údajů nezbytných pro potřeby České pošty firmě SEND za účelem hromadného rozesílání časopisu SAD a dalších publikací, vydaných spolkem Svět a divadlo.

Údaje budou Správcem zpracovány po dobu deseti let.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Svět a divadlo.
Zpracování a uchovávání osobních údajů je prováděno Správcem tak, aby byla minimalizována možnost jejich zneužití. S osobními údaji neobchodujeme ani je neposkytujeme třetím stranám (kromě zmíněné firmy SEND).
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tento souhlas poskytujete svobodně, dobrovolně a vědomě.
Správce se zavazuje, že všechny osobní údaje bude užívat pouze za výše uvedenými účely.
                                                                                                                                            
Za Správce – Svět a divadlo
Jakub Škorpil, šéfredaktor a jednatel