archiv II. > texty 522 > Každý problém se dá řešit?
anketa o směřování jiráskova Hronova

Každý problém se dá řešit?

Amatérské divadlo je na jednu stranu svět sám pro sebe, specifická a v našem prostředí mimořádně rozšířená „volnočasová aktivita“ a na druhou stranu fenomén, který měl od nepaměti zásadní vliv na české divadelnictví vůbec. Náboženské, školské či dvorské divadlo bylo divadlem ochotnickým, ale i po ustanovení českého profesionálního divadla na přelomu 18. a 19. století zůstává vliv ochotnických souborů zásadní. Amatérské divadlo je prostorem tvůrčí svobody, experimentu, líhní budoucích divadelních talentů. Z jeho prostředí vzešla kromě zástupů profesionálních herců a hereček také řada významných režisérů, ať už často skloňovaní J.A. Pitínský a Petr Lébl, nebo z těch současných např. Jan Holec, Petr Hašek, Jiří Jelínek, Štěpán Pácl, Jakub Vašíček, Jakub Maksymov a mnozí další. Česká dramatika bez Reného Levínského by byla ochuzena o jednu ze svých nejzajímavějších tváří. A mnozí dnes už profesionální tvůrci se k amatérskému divadlu pravidelně vrací. Přehlížet tyto vazby a striktně rozlišovat ochotnické a profesionální divadlo (když pomineme, že najít mezi nimi přesnou hranici je v podstatě nemožné), je ochuzující pro obě oblasti.
Jakousi výkladní skříní ochotnického divadla jsou divadelní festivaly, zejména ten s nejdelší historií – Jiráskův Hronov. V posledních letech se nicméně zdá, že mezidruhová přehlídka příhraniční městečko přerůstá a festival s devadesátiletou tradicí nedokáže (a možná ani nechce) reagovat na potřeby měnícího se divadelního jazyka ani na zvyšující se nároky na „uživatelskou přívětivost“.
V následující anketě jsme oslovili řadu dlouholetých účastníků Jiráskova Hronova, ať už v pozici aktivních divadelníků, lektorů, organizátorů či účastníků vzdělávacích workshopů, které při festivalu každoročně pobíhají, aby se vyjádřili ke dvěma otázkám vztahujícím se k proměnám festivalu a s ním amatérského divadla vůbec:
1) Jak se proměnil Jiráskův Hronov za dobu, co na něj jezdíte? Vypovídá to něco o stavu českého amatérského divadla?
2) Jak se vám jeví budoucnost Jiráskova Hronova? Kam by podle vás měl směřovat? A co ho podle vás naopak ohrožuje?

Dočetli jste 10% procent článku, celý je k dispozici jen držitelům e-předplatného, které si můžete zajistit zde

Pokud máte předplatitelský login, tak se prosím přihlaste.