SAD | SVĚT A DIVADLO

Úvodní stránka | homepage | SAD A 100 LET SLOVENSKÉHO DIVADLA | ZE SLOVENSKÝCH INSCENACÍ REFLEKTOVANÝCH SADEM V LETECH 1990-2019 - A-M

ZE SLOVENSKÝCH INSCENACÍ REFLEKTOVANÝCH SADEM V LETECH 1990-2019 - A-M

AGDA BAVI PAIN: Ján Ošík a pomstiteľ s fujarú, režie Gejza Dezorz, Dezorzovo lútkové divadlo, 2015.
(Marina /Krénová/ Ulmanová: Slovenské mýty – 2019/1/104)
AHLFORS, Bengt: Divadelná komédia, režie Emil Horváth, Slovenské národně divadlo, 1993.
(Marie Reslová: Není bulvár jako bulvár - 1997/6/195)
ALBEE, Edward: Koza, aneb Kdo je Sylvie?, režie Martin Čičvák, Divadlo Aréna, 2004.
(Milan Lukeš: Kauza Koza – 2004/4/63)
ALBEE, E.: Tri velké ženy, režie Marián Pecko, Divadlo Andreja Bagara Nitra, 1999.
(Jan Kerbr: Slovenské novinky v Praze – 2000/2/86)
ALLEN, Woody: Sex noci svatojánské, režie Juraj Nvota, Činohra Slovenského národného divadla, 1993.
(Martina Krénová: Allen po radošínsku – 1994/5/25)
ALLEN, W.: Zahraj to ešte raz, Sam, režie Jozef Gombár, Divadlo SNP Martin, 2001.
(Zdeněk A. Tichý: Slovenská komediální nadílka – 2002/2/103)
AMERICKÝ CISÁR, podle stejnojmenné knihy Martina Pollacka, divadelní adaptace Michal Ditte, režie Iveta Ditte Jurčová, Štúdio 12 v koprodukci s Divadlem Pôtoň, 2018.
(Eliška Raiterová: Ulice dlouhé tak, že není vidět konce – 2019/4/108)
Amsler, Marián: Strachopudi, režie M.Amsler, Divadlo Petra Mankoveckého (Slovensko), 2018.)
(Lucie Lejková: Bedeker troch sezón – 2018/6/46)
ANOUILH, Jean: Orchestr, režie Martin Huba, VŠMU Bratislava, 1998.
(J.Kerbr: Jak se bude hrát divadlo po roce dva tisíce – 1998/3/86)
ANOUILH, J.: Tanec toreadorov, režie Ľubomír Vajdička, Slovenské národné divadlo, 2009.
(M.Ulmanová: Národní, rekordní – část druhá – 2011/6/62)
ARCAND, Denys: Úpadok amerického impéria, Invázia barbarov, režie Michal Vajdička, Slovenské národné divadlo, 2015.
(Milo Juráni: Impérium s barbarmi zmierené – 2016/1/78)
BALLEK, Rastislav: HOLLYROTH anebo Robert Roth spívá Jana Hollého mrzkoti a pomerkáváňá, režie R. Ballek, Slovenské národné divadlo, 2009.
(Miro Zwiefelhofer: Vysoká kultúra po slovensky - 2010/4/86)
BALLEK, R.: Tiso, režie R.Ballek, Divadlo Aréna, 2005.
(Mária /Fekar/ Jenčíková: DNXIV05 – 2005/6/113
M.Lukeš: Špílmachři – 2006/6/72
Martin Porubjak: Génius priemernosti – 2005/5/80)
BALLEK, R.: Tiso, režie R.Ballek, Divadlo Aréna, 2017.
(M.Ulmanová: Slovenské mýty – 2019/1/104)
BARČ–IVAN, Július.: Neznámy, režie Pavol Haspra, Slovenské národně divadlo, 1995.
(M.Krénová: Slovensko, národ a divadlo – 1995/6/38)
BARČ-IVAN, J.: Matka, režie Marián Amsler, Divadlo Andreja Bagara Nitra, 2007.
(M.Fekar Jenčíková: Národ v hlavnej úlohe – 2008/6/80)
BAUERSIMA, Igor: norway.today, režie Vladislava Fekete, Divadlo Andreja Bagara Nitra, 2004.
(M.Jenčíková: DNXIV05 – 2005/6/113)
BEAN, Richard: Sluha dvoch šéfov, režie Svetozár Sprušanský, Nová scéna, 2015.
(M.Ulmanová: Herci – 2015/6/92)
BECKETT, Samuel: Koniec hry, režie Rastislav Ballek, Slovenské národné divadlo, 2011.
(M.Ulmanová: Národní, rekordní – část druhá – 2011/6/62)
BELLINI, Vincenzo: Puritáni, režie Pavol Smolík, hudební nastudování Heiko Mathias Förster, Slovenské národné divadlo, 2010.
(Michaela Mojžišová: Flauta, Faust a Puritáni - 2010/6/62)
BENKA, M.: Mäkké sny, scénář a režie Miroslav Benka, Městské divadlo Žilina, 1994.
(Karel Král: Kýč a umění – 1996/1/28)
BERGMAN, Ingmar: Scény z manželského života, režie Vladimír Strnisko, Slovenské národné divadlo, 2001.
(J. Kerbr: Tři slavní autoři ve slovenském balení – 2002/2/107)
BERGMAN, I.: Šepoty a výkriky, režie Iveta Jurčová, VŠMU Bratislava, 2005.
(J.Kerbr: Setkání – 2006/4/162)
BERNHARD, Thomas: Ignorant a šialenec, režie Jan Antonín Pitínský, Slovenské národne divadlo, 2005.
(K.Král: Drama z anatomie – 2005/4/46)
BERNHARD, T.: Pred odchodom na odpočinok, režie Juraj Nvota, Divadlo Astorka–Korzo’90, 2006.
(M.Jenčíková: DN 2006: slovo jako zbraň – 2006/6/93
Peter Scherhaufer: Šesť divov sezóny – 2006/6/84)
BONDY, Egon: Návštěva expertů, režie Ingrid Timková, Štúdio 12, 2014.
(M.Ulmanová: Herci – 2015/6/92)
BORUŠOVIČOVÁ, Eva: Štefánik – slnko v zatmení, režie E.Borušovičová, Divadlo Andreja Bagara Nitra, 2017.
(M.Ulmanová: Slovenské mýty – 2019/1/104)
BRAJERČÍK, Peter: Moral insanity, na motívy románu Umberta Eca Pražský cintorín, režie Júlia Rázusová, Prešovské národné divadlo, 2018.
(Matúš Marcinčin: Len nenávisť hreje pri srdci – 2019/1/100
Moral insanity je v podstate debut /na otázky odpovídá Peter Brajerčík/ – 2019/4/112
Zámerom bola čo najautentickejšia výpoveď /na otázky odpovídá Júlia Rázusová/ – 2019/4/118)
BRAXATORIS, Pavol – DUSÍK, Gejza: Modrá ruža, režie J.B.Box, Divadlo Andreja Bagara Nitra, 2008.
(M.Fekar-Jenčíková: Národ v hlavnej úlohe – 2008/6/80)
BRECHT, Bertolt: Baal, režie Rroman Polák, DSNP Martin, 1989.
(Věra Ptáčková: Baal – 1990/2/140) 
BRECHT, B.: Malomešťákova svatba, režie Diego de Brea, Slovenské národné divadlo, 2013.
(Martina Mašlárová: Taká podarená svadba – 2013/3/85)
BRECHT, B.: Opera za tri groše, režie Peter Mikulík, Slovenské národné divadlo, 1999.
(M.Ulmanová: Provoz především – 1999/6/45)
BRONTËOVÁ, Charlotte: Jana Eyrová, režie Marián Amsler, Slovenské národné divadlo, 2014.
(M.Ulmanová: Herečky – 2014/6/68)
BUFFINI, Moira: Večera, režie Peter Mikulík, Slovenské národné divadlo, 2008.
(M.Ulmanová: Národní, rekordní – část druhá – 2011/6/62)
BULGAKOV, Michail: Majster a Margaríta, adaptace a režie Ondrej Spišák, Teatro Tatro, 2014.
(Jakub Škorpil: Drámy javiskových podôb – 2015/4/46)
BURGR, Ľubo – ČERTEZNI, Monika – PIUSSI, Lucia – PIUSSI, Zuzana – UHLÁR, Blaho: Dno (Óda na McWorld), režie B.Uhlár, Divadlo Stoka, 1998.
(Juraj Šebesta: Na Dne Stoky – 1999/5/54)
BURGR, Ľ. – GUDABOVÁ, Daniela – FRIČOVÁ, Lucia – HRUBANIČOVÁ, Inge – BARCZIOVÁ, Lucia A. – CHALMOVSKÝ, Milan – ZBOROŇ, Vlado: Projekt Onegin, režie I.Hrubaničová a Ľ.Burgr, Divadlo SkRAT, 2017.
(L.Lejková: Nekonvenčný sen o Oneginovi – 2017/4/85)
BURGR, Ľ. a kol.: Smutný život Ivana T. (Zápis z mimoriadneho zasadnutia Rady č.8/7/2005.), réžia Ľ.Burgr, Divadlo SkRAT, 2006.
(M. Ulmanová: Stoky Stoky V. – 2009/1/26)
BURGR, Ľ. – VICEN, Dušan: Vnútro vnútra (vetranie v archívoch tajnej polície v dvoch samostatných častiach s prestávkou), režie Ľ.Burgr a D.Vicen, Divadlo SkRAT, 2013.
(K.Král: Grantová past – 2013/6/114)
BURGR, Ľ. a STOKA: Koncert, předvedeno spolu s Anály avantgardy dokořán I v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Brno 97 - Expozice nové hudby.
(J.Herman: Koncert o banalitě a možnostech hudebního divadla - 1997/6/105)
BURGR, Ľ.: Smrť v kuchyni, režie Ľ.Burgr, Združenie pre súčasnú operu, 2000.
(J.Šebesta: Stoky Stoky – časť tretia – 2006/3/94)
BURLAS, Martin: Údel, režie M.Burlas, Združenie pre súčasnú operu, 2000.
(J.Šebesta: Stoky Stoky – časť tretia – 2006/3/94)
CANETTI, Ellias: Svatba, režie Vladimír Strnisko, Slovenské národně divadlo, 1993.
(Soňa Šimková: Vladimír Strnisko: divadlo situácií a v situácii – 1993/5/70)
CARR, Marina: Portia Coughlanová, režie Michal Vajdička, Divadlo Andreja Bagara Nitra, 2007.
(V.Ptáčková: Scénografie 08: rozlišování v jednotě – 2008/5/32)
CIKKER, Ján: Mister Scrooge, hudební nastudování Dušan Štefánek, režie Andrea Hlinková, Slovenské národné divadlo, 2011.
(Rudo Leška: Cikkerovo vzkriesenie? – 2012/1/105)
CIKKER, J.: Coriolanus, hudební nastudování Marián Vach, režie Roman Polák, Štátna opera Banská Bystrica, 2011.
(R. Leška: Cikkerovo vzkriesenie? – 2012/1/105)
CONFORTÈS, Claude: Maratón, režie P.Mikulík, Korzo'90, 1986.
(J.Kerbr: Výsosti, herci přijeli! – 1991/1/43)
CYRANO, scénář podle hry E.Rostanda Cyrano z Bergeracu napsali Roman Polák, Martin Porubjak, Milan Lasica a Boris Farkaš, režie R.Polák, Divadlo Astorka a Štúdio S, 1993.
(Nadežda Lindovská: Tragédia na ostří frašky – 1994/2/194)
ČAJKOVSKIJ, Petr Iljič: Eugen Oněgin, režie Pavel Smolík, Opera Slovenského národného divadla, 1993.
(Ivan Hronec: Región a metropola (bratislavská a bystřička opera) – 1993/5/128)
ČAJKOVSKIJ, P.I.: Eugen Onegin, režie Peter Konwitschny, nastudování Verena Graubner, hudební nastudování Martin Mázik a Pavol Selecký, Opera Slovenského národného divadla, 2005.
(M.Mojžišová: Inscenácia, ktorú žijete – 2006/1/37)
ČECHOV, Anton Pavlovič: Čajka, režie David Drábek, Slovenské národné divadlo, 2012.
(M.Ulmanová: Syndrom bílých břízek – 2013/5/48)
ČECHOV, A.P.: Čajka, režie Ľubomír Vajdička, Slovenské národné divadlo, 1999.
(M.Ulmanová: Provoz především – 1999/6/45)
ČECHOV, A.P.: Čajka, režie Svetozár Sprušanský, Divadlo Andreja Bagara Nitra, 1999.
(J.Škorpil: And Jean should not be bald! – 2000/6/112
M.Ulmanová: Žít? Hrát? Žít? Hrát? – 2000/2/99)
ČECHOV, A.P.: Ivanov, režie József Czajlik, Slovenské národné divadlo, 2010.
(M.Ulmanová: Národní, rekordní – část druhá – 2011/6/62)
ČECHOV, A.P.: Ivanov, režie Marián Amsler, VŠMU Bratislava, 2006.
(P.Scherhaufer: Šesť divov sezóny – 2006/6/84) 
ČECHOV, A.P.: Ivanov
, režie Roman Polák, Slovenské komorné divadlo Martin, 2006.
(P.Scherhaufer: Šesť divov sezóny – 2006/6/84
V.Ptáčková: Krvavé koleno – 2007/5/74)
ČECHOV, A.P.: O škodlivosti tabáku a pod., režie Vladimír Strnisko, Štúdio S, 1995.
(K.Král: Veselá analýza – 1996/3/50)
ČECHOV, A.P.: Platonov, režie Marián Amsler, VŠMU, 2003.
(Tomáš Vokáč: Moderní divadelní stavitel – 2005/3/106)
ČECHOV, A.P.: Platonov, režie Roman Polák, Divadlo Astorka Korzo’90, 2013.
(M.Ulmanová: Syndrom bílých břízek – 2013/5/48)
ČECHOV, A.P.: Ťažkí ľudia, režie Ján Štrbák, VŠMU, 1993.
(Ondřej Černý: Setkání 1994/2/117)
ČECHOV, A.P.: Tri sestry, režie Roman Polák, Slovenské národné divadlo, 2008.
(M.Ulmanová: Národní, rekordní – část druhá – 2011/6/62)
ČECHOV, A.P.: Tri sestry, režie Svetozár Sprušanský, Divadlo Andreja Bagara Nitra, 2003.
(Jozef Fabuš: Dvojznačnosť postmodernej interpretácie – 2004/1/20)
ČECHOV, A.P.: Ujo Váňa, režie Roman Polák, Divadlo Astorka-Korzo'90, 1996.
(Ian Herbert: Zvláštní půvab - 1997/1/10
J.Šebesta: Diagnóza: rozklad - 1997/1/17
M.UImanová: Čechov jako televarieté – 1996/5/199)
ČECHOV, A.P.: Ujo Váňa, režie Svetozár Sprušanský, Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov, 2005.
(P.Scherhaufer: Šesť divov sezóny – 2006/6/84)
ČECHOV, A.P.: Višňový sad, režie Martin Huba, Slovenské národně divadlo, 1995.
(M.Krénová: Stíny šlechty – 1996/4/52
I.Herbert: Zvláštní půvab - 1997/1/10
Daniéle Monmarte: Estetika, vitalita, humor a kurtoazie - 1997/1/14
J.Šebesta: Diagnóza: rozklad - 1997/1/17)
ČERTEZNI, Monika – IFIJEN, Debora – PIUSSI, Zuzana: Hrádza, režie Ľubo Burgr, Združenie pre súčasnú operu, 2001.
(J.Šebesta: Stoky Stoky – časť tretia – 2006/3/94)
ČIČVÁK, Martin – DAUBNEROVÁ, Sláva – FELDEK, Ľubomír – MALITI-FRAŇOVÁ, Eva – HVORECKÝ, Michal – KOHOUT, Pavel – LOMNICKÝ, Peter: Povstanie, režie S.Daubnerová, Divadlo Aréna, 2014.
(R.Leška: Ako na ihlách! – 2015/1/104)
ČIČVÁK, Martin: Kukura, režie Rastislav Ballek, Divadlo Aréna, 2011.
(J.Škorpil: U nás je to fajn? – 2012/4/112)
DANADOVÁ, Mária – KOVÁČOVÁ, Monika: Stopy v pamäti, námět, koncept a realizace M.Danadová a M.Kováčová, Odivo, 2017.
(V.Mikulka: Alternativa ze Stanice Zárečie – 2017/5/63)
DAUBNEROVÁ, Sláva: Cely, koncept S. Daubnerová a Eduard Kudláč, 2006.
(Jan Jiřík: Malá inventura v škatulkách - 2010/3/113)
DAUBNEROVÁ, S.: Solo lamentoso, režie S.Daubnerová, 2015.
(Performerka… a obyčejná žena – rozhovor – 2016/5/115)
DAUBNEROVÁ, S.: Spievajúci dom, režie S.Daubnerová, Slovenské národné divadlo, 2017.
(L.Lejková: Kauza Evy N. po druhý raz – 2017/5/59)
DESATORO, autoři textů Anna Petrželková a Petr Maška, Kamil Žiška, Ján Luterán a Miro Dacho, Sláva Daubnerová, Michal Ditte, Lukáš Brutovský a M.Dacho, Anti Korenči a Juraj Bielik, Anna Saavedra, Júlia Rázusová, Daniel Majling, režie A.Petrželková, K.Žiška, J.Luterán, S.Daubnerová, Iva Jurčová, L.Brutovský, A.Korenči a J.Bielik, Marián Amsler, J.Rázusová, Michal Vajdička, Slovenské národné divadlo, 2014.
(J.Škorpil: Drámy javiskových podôb – 2015/4/46)
DEZORZ, Gejza: Gašparkove šibalstvá, alebo erotic dobrodružstvá Bob de Nira, režie G.Dezorz, Dezorzovo lútkové divadlo, 2010.
(J.Škorpil: Čekání na Novou drámu – 2011/4/118)
DITTE, Michal: Psota, režie Iveta Ditte Jurčová, Divadlo Pôtoň, 2012.
(K. Král: Politici zalitují, až když je trefí šlak… – 2012/6/118)
DOHNÁNY, M.: Odchod z Bratislavy, režie Rostislav Ballek, VŠMU, 1995.
(Miroslav Beblavý: Festival ako politikum – 1996/6/82
J.Kerbr: Školní zkušenosti – 1996/3/82)
DOMOV, EROS, VIERA, libreto Andrej Kalinka, Ivan Martinka, Michal Mikuláš a Juraj Poliak, režie I.Martinka a A.Kalinka, Med a prach, 2014.
(J.Škorpil: Drámy javiskových podôb – 2015/4/46)
DONIZETTI, Gaetano: Don Pasquale, režie Miroslav Fischer, Slovenské národné divadlo, 1993.
(I.Hronec: Región a metropola (bratislavská a bystřička opera) – 1993/5/128)
DONIZETTI, G.: Lucrezia Borgia, režie Zuzana Gilhuus, hudební nastudování Alessandro Sangiorgi, Slovenské národné divadlo, 2007.
(R.Leška: Gesamtkunstwerk Zuzany Gilhuus – 2008/2/89)
DORST, Tankred: Fernando Krapp mi napísal list, režie Jozef Gombár, VŠMU, 1995.
(J.Kerbr: Školní zkušenosti – 1996/3/82
Julek Neumann: Tlumočníkem proti své vůli /nad plzeňským festivalem DIVADLO'95/1/12)
DOSTOJEVSKIJ, Fjodor Michajlovič: Bratia Karamazovovci, dramatizace Roman Polák a Daniel Majling, režie R.Polák, Slovenské národné divadlo, 2013.
(M.Ulmanová: Syndrom bílých břízek – 2013/5/48)
DOSTOJEVSKIJ, F.M.: Idiot, divadelní adaptace a režie Miroslav Krobot, Divadlo Astorka Korzo‘90, 2013.
(M.Ulmanová: Syndrom bílých břízek – 2013/5/48)
DOSTOJEVSKIJ, F.M.: Večný manžel, dramatizace a režie Štefan Korenči, Divadlo Malá scéna STU, 2013.
(M.Ulmanová: Syndrom bílých břízek – 2013/5/48)
DOSTOJEVSKIJ, F.M.: Zločin a trest, dramatizace Daniel Majling a Zuzana Palenčíková, režie Eduard Kudláč, Mestské divadlo Žilina, 2013.
(M.Ulmanová: Syndrom bílých břízek – 2013/5/48)
DOUBT, Daniel: Vzkriesenie, režie Eduard Kudláč, Mestské divadlo Žilina, 2017.
(L.Lejková: Rozumieme absurdite a nonsensu? – 2017/2/109)
ĎURČEKOVÁ, Mariana – LUTERÁN, Ján: Projekt. Svadba, režie M. Ďurčeková a J. Luterán, Stanica Žilina-Záriečie, – 2009.
(Anna Paľovová: Zmätok v projekte - 2010/4/89)
DÜRRENMATT, Friedrich: Meteor, režie Štefan Korenči, Slovenské komorné divadlo – Martin, 2003.
(Martina /Pecková/ Černá: Dva klasici po slovensku – 2004/3/103)
DVOŘÁK, Antonín: Rusalka, režie Jiří Nekvasil, hudební nastudování Jaroslav Kyzlink, Slovenské národné divadlo, 2005.
(M.Mojžišová: Rusalka dvakrát inak – 2005/6/88)
DVOŘÁK, Antonín: Rusalka, hudební nastudování Pavol Tužinský, režie Karel Drgáč, Štátna opera Banská Bystrica, 2003.
 (M.Mojžišová: Rusalka dvakrát inak – 2005/6/88)
DYP–INAF (Heavy mental), režie Blaho Uhlár, Stoka, 1991.
(J.Šebesta: Stoka – 1994/3/151)
ENGLISH IS EASY, CSABA IS DEAD (SPONTANIJOS SPÍČ), scénář Karol Vosátko, Viliam Klimáček a kol., režie K.Vosátko, GUnaGU, 2000.
(D.Monmarte: Iniciační pouť – 2001/6/25
M.Porubjak: Spontanijos spíč – 2001/1/157
V.Ptáčková: Lehkost plzeňského festivalu – 2001/6/13
S.Šimková: Kedy základné věci pôsobia – 2001/6/32)
ENQUIST, Per Olov: Zo života dážďoviek, režie Martin Huba. Slovenské národně divadlo, 1988.
(Jana Patočková: Čtyři role Emílie Vášáryové – 1994/3/98)
EXTRAKTY A NÁHRADY, autoři a účinkující Ľubo Burgr, Milan Chalmovský, Inge Hrubaničová a Vlado Zboroň, SkRAT, 2016.
(O dildu a jiných alternativách – rozhovor – 2016/5/148)
ESTERHÁZY, Péter: Mercedes Benz, režie Roman Polák, Slovenské národné divadlo, 2017.
(M.Ulmanová: Bez minulosti nejsme nic… – 2017/4/80)
EVANJELIUM O MARII, režie Jozef Bednárik, Nová scéna Bratislava, 1992.
(I. Hronec: Slovenská skúškaevanjeliom – 1992/7/78)
FAUST, scénář a režie Ondřej Spišák, Bábkové divadlo Nitra, 1995.
(K.Král: Kýč a umění – 1996/1/28)
FÉDER, Roman – KRASULA, Jozef: Malé zemiakové blues, režie J. Krasula, Prešporské divadlo, 2003.
(T. Vokáč: Operní a jazzové matiné současné slovenské hry – 2004/3/101)
FELDEK, Ľubomír – JAKUBISKO, Juraj: Perinbaba, režie Anton Šulík, Divadlo Andreja Bagara Nitra, 1995.
(K.Král: Kýč a umění – 1996/1/28)
FEYDEAU, Georges: Chrobák v hlave, režie Ľubomír Vajdička, Slovenské národné divadlo, 1990.
(M.Ulmanová: Národní, rekordní – 2011/5/88)
FEYDEAU, Georges: Tak sa na mňa prilepila, režie Ľubomír Vajdička, Slovenské národné divadlo, 2005.
(M.Ulmanová: Národní, rekordní – 2011/5/88)
Fornayová, Petra a kol.: Hra na budúcnosť_SF (Subjective Future), koncept a režie P.Fornayová, produkce AST, 2017.
(Barbora Etlíková: Festival Kiosk: skrz paprsky kontaktu – 2018/6/64)
FORNAYOVÁ, P.: Hlbinné porušeni epidermy, koncept a tanec P.Fornayová, 2006.
(Jiří Adámek: Jarní svátky tance – 2008/5/55)
GARCÍA LORCA, Federico: Pláňka, režie Marián Pecko, Divadlo Andreje Bagara Nitra, 1996.
(Marie Reslová: Fenomén Hradec – 1998/4/20)
GIESELMANN, David: Pan Kolpert, režie Marián Amsler, Divadlo Aréna, 2003.
(T.Vokáč: Moderní divadelní stavitel – 2005/3/106)
GIESELMANN, D.: Plantáž, režie Marián Amsler, Slovenské národné divadlo, 2009.
(M.Ulmanová: Národní, rekordní – část druhá – 2011/6/62)
GINDL, Eugen: Karpatský thriller, režie Roman Polák, Slovenské národné divadlo, 2013.
(M.Ulmanová: Herci – 2015/6/92)
GŁOWACKI, Janusz: Antigona v New Yorku, režie Emil Horváth, Slovenské národné divadlo, 2013.
(M.Ulmanová: Herci – 2015/6/92)
GLUCK, Christoph Wilibald: Orfeus a Eurydika, režie Marius Treliński, hudební nastudování Jaroslav Kyzlink, Slovenské národné divadlo, 2008.
(M. Mojžišová: Peklo si nesiem v sebe – 2009/1/38)
GOETHE, Johann Wolfgang: Faust I, II, režie Martin Čičvák, Slovenské národné divadlo, 2010.
(M.Ulmanová: Národní, rekordní – část druhá – 2011/6/62)
GOGOL, Nikolaj Vasiljevič: Hráči, režie Ľubomír Vajdička, Slovenské národné divadlo, 2010.
(M.Ulmanová: Národní, rekordní – část druhá – 2011/6/62)
GOGOL, N.V.: Revizor, režie Svetozár Sprušanský, Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov, 2006.
(M.Ulmanová: Sprušanského Revizor – 2007/6/34)
GOGOL, N.V.: Revizor, režie Štefan Korenči, Divadlo Malá scéna STU, 2011.
(M.Ulmanová: Syndrom bílých břízek – 2013/5/48)
GOLDMAN, James: Lev v zime, režie Pavol Haspra, Slovenské národné divadlo, 1998.
(M.Ulmanová: Provoz především – 1999/6/45)
GOLDONI, Carlo: Čertice, režie Peter Mikulík, Slovenské národně divadlo, 1995.
(M.Krénová: Slovensko, národ a divadlo – 1995/6/38)
GOLDONI, C.: Vejár, režie Peter Mikulík, Slovenské národné divadlo, 2010.
(M.Ulmanová: Národní, rekordní – 2011/5/88)
GONČAROV, Ivan Alexandrovič: Oblomov, režie Matúš Oľha, Divadlo Andreja Duchnoviča Prešov, 2000.
(David Drozd: Dramaturgické eldorádo ve Zlíně – 2001/4/74)
GORKIJ, Maxim: Letní hostia, režie Lukáš Brutovský, Divadlo Lab, VŠMU, 2012.
(M.Ulmanová: Syndrom bílých břízek – 2013/5/48)
GORKIJ, M.: Na dně, režie Svetozár Sprušanský, Divadlo Alexandra Duchnoviča, 2008.
(D.Silbiger-Sliuková: Sociálno romantická sonáta – 2008/6/89)
GORKIJ, M.: Scény z domu Bessemenovovcov... meštiaci, režie Roman Polák, Divadlo Astorka–Korzo'90, 1998.
(Ondřej Hučín: Ostrov, spíše však křižovatka – 1998/6/48)
GORKIJ, M.: Vassa, režie Svetozár Sprušanský, Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov, 2012.
(M.Ulmanová: Syndrom bílých břízek – 2013/5/48)
GOUNOD, Charles: Faust, režie Gintaras Varnas, hudební nastudování Rostislav Štúr, Slovenské národné divadlo, 2010.
(M. Mojžišová: Flauta, Faust a Puritáni - 2010/6/62)
GREGOR-TAJOVSKÝ, Jozef: Statky zmätky, režie Ľubomír Vajdička, Divadlo Andreja Bagara Nitra, 2007.
(M.Fekar Jenčíková: Národ v hlavnej úlohe – 2008/6/80)
HALÉVY, Jacques Fromental: Židovka, režie P.Konwitschny, hudební nastudování Robert Jindra, Slovenské národné divadlo, 2017.
(Jotef Červenka: Tri zásahy – 2017/3/55)
HAMPTON, Christopher: Popol a vášeň, režie Roman Polák, Slovenské národné divadlo, 2006.
(V.Ptáčková: Krvavé koleno – 2007/5/74)
HAMPTON, Ch.: Popol a vášeň, režie Roman Polák, Slovenské národné divadlo, 2006.
(M.Ulmanová: Národní, rekordní – 2011/5/88)
HANDKE, Peter: Podzemní blues, režie Eduard Kudláč, Mestské divadlo Žilina, 2010.
(J.Škorpil: Čekání na Novou drámu – 2011/4/118)
HARROWER, David: Nože v sliepkach, režie Silvester Lavrík, Slovenské národné divadlo, 2001.
(D.Drozd: Dramaturgické eldorádo ve Zlíně – 2001/4/74
K.Král: Pochybná moc slova – 2001/6/18)
HARWOOD, Ronald: Garderobiér, režie Roman Polák, Štúdio L+S (Slovensko) a Divadlo Bolka Polívky (Česko), 2005.
(J.Kerbr: Herecká šatna na trase Brno–Bratislava – 2005/2/157)
HAVEL, Václav: Audience, režie Juraj Nvota, Divadlo SNP Martin, 1990.
(Krénová, M.: Václav Havel na Slovensku – 1991/6/30)
HAVEL, V.: Odcházení, režie Peter Mikulík, Slovenské národné divadlo, 2008.
(K. Král: Odejít? Nemožné! – 2009/2/82)
HAVEL, V.: Protest, režie Juraj Nvota, Trnavské divadlo, 1990.
(Krénová, M.: Václav Havel na Slovensku – 1991/6/30)
HAVEL, V.: Vyrozumenie, režie V.Stmisko, Korzo'90, 1990.
(Kerbr, J.: Výsosti, herci přijeli! – 1991/1/43
Krénová, M.: Václav Havel na Slovensku – 1991/6/30)
HAVELKA, Jiří a kol.: Elity (Minulosť je pred nami), režie J.Havelka, Slovenské národné divadlo, 2017.
(M.Ulmanová: Takoví normální donašeči – 2017/5/56)
HORÁK, Karol: Nebo, peklo, Kocúrkovo, režie Roman Polák, Slovenské národně divadlo, 1995.
(M.Krénová: Slovensko, národ a divadlo – 1995/6/38)
HORÁK, K.: Prorok Štúr a jeho tiene alebo Zjavenie, obetovanie a nanebovstúpenie proroka Ľudovíta a jeho učeníkov, režie R.Polák, Slovenské národné divadlo, 2015.
(M.Ulmanová: Raport nadosobního poslání – 2017/2/96)
HORVÁTHOVÁ, Iveta: Fetišistky, režie Soňa Ferancová, Slovenské národné divadlo, 2008.
(M.Ulmanová: Národní, rekordní – část druhá – 2011/6/62)
HRUBANIČOVÁ, Ingrid – BURGER, Ľubomír: Nikto, len čajka si omočí nohy v mojich slzách, režie Blaho Uhlár, Stoka, 1993.
(J.Šebesta: Stoka – 1994/3/151)
HURBAN VAJANSKÝ, S.: Pustokvet, dramatizace a režie Rastislav Ballek, Divadlo SNP Martin, 1997.
 (Anna Grusková: Mladí divadelníci o bídě slovenského intelektuála - 1997/6/57)
HVIEZDOSLAV, Pavol Országh: Herodes a Herodias, režie Roman Polák, Slovenské národné divadlo, 2009.
(M.Ulmanová: Národní, rekordní – 2011/5/88)
CHRISTIE, Agatha: Desať malých černoškov, režie Martin Huba, Slovenské národné divadlo, 1999.
(M.Ulmanová: Provoz především – 1999/6/45)
CHROBÁK, Dobroslav.: Drak sa vracia, režie Martin Pecko, Divadlo SNP Martin, 1996.
(M.Beblavý: Festival ako politikum – 1996/6/82)
CHURCHILL, Donald: Vtedy na Jamajke (Okamih pravdy), režie Milan Lasica, Štúdio L+S, 2001.
(Z.A. Tichý: Slovenská komediální nadílka – 2002/2/103) 
IBSEN, Henrik: Heda Gablerová
, režie S.Sprušanský, Divadlo Andreja Bagara Nitra, 2007.
(Miroslav Ballay: Heda Gablerová uprostřed médií a divadla – 2007/6/30)
IBSEN, H.: Rosmersholm, režie Rostislav Ballek, Divadlo Aréna, 2013.
(M.Ulmanová: Herečky – 2014/6/68)
IMPASSE, režie Blaho Uhlár, Stoka, 1991.
(K. Král: Hledání nové smlouvy – 1992/1–2/2
J.Šebesta: Stoka – 1994/3/151)
IONESCO, Eugène: Stoličky, režie Ľubomír Vajdička, Slovenské národné divadlo, 1999.
(Emília Vášáryová a Emil Horváth v Židlích–Stoličkách /minianketa: J.Sloupová, V.Mikulka, M.Reslová/ – 2000/2/96
J.Kerbr: Slovenské novinky v Praze – 2000/2/86
Bohdana Sprušanská: Stoličky v SND alebo o troch nohách stability – 2000/2/92
J.Škorpil: And Jean should not be bald! – 2000/6/112)
JABLONSKÁ, Anna: Pohania, režie Marián Amsler, Slovenské národné divadlo, 2012.
(M.Ulmanová: Bůh jako zosobněná nepochopitelnost – 2013/1/72)
JAMA DERAVÁ, námět a režie Michal Vajdička, Divadlo Astorka Korzo’90, 2015.
(M.Ulmanová: Jáma, a ještě k tomu děravá... – 2016/1/73)
JANÁČEK, Leoš: Káťa Kabanová, režie Josef Průdek, dirigent Dušan Štefánek, Slovenské národné divadlo, 2004.
(Radmila Hrdinová: Tři pohledy zvenčí na Janáčka – 2004/3/84)
JANÁČEK, L.: Věc Makropulos, režie Peter Konwitschny, dirigent Ondřej Olos, Slovenské národné divadlo, 2015.
(M.Mojžišová: Slečna Makropulos – 2016/2/91)
JANOUŠKOVÁ, Viki s citacemi Leopolda Laholy a dalších: Všade tá rieka…!, režie Viera Dubačová, TICHO a spol., 2013.
(M.Ulmanová: Raport nadosobního poslání – 2017/2/96)
Jařab, David: Zatmenie, režie D.Jařab, Divadlo Petra Mankoveckého, 2017.
(L.Lejková: Bedeker troch sezón DPM – 2018/6/46)
JOHN KING, hudba Daniel Matej, libreto Ľ.Burgr a Z.Piussi, režie Ľ.Burgr, Združenie pre súčasnú operu, 2001.
(J.Šebesta: Stoky Stoky – časť tretia – 2006/3/94)
JONES, Marie: Kamene vo vreckách, režie Patrik Lančarič, Divadlo Astorka Korzo‘90, 2014.
(M.Ulmanová: Herci – 2015/6/92) 
JURÁŇOVÁ, Jana: Tichý bič
, režie Alena Lelková, Slovenské národné divadlo, 2015.
(M.Ulmanová: Raport nadosobního poslání – 2017/2/96)
JURÁŇOVÁ, J.: Misky strieborné, nádoby výborné, režie Alena Lelková, Štúdio 12, 2015.
(M.Ulmanová: Raport nadosobního poslání – 2017/2/96)
JURÁŇOVÁ, J.: Reality snov, režie Iva Š., Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica, 2011.
(M.Ulmanová: Herečky – 2014/6/68)
KANDER, John – EBB, Fred – MASTEROFF, Joe: Kabaret, režie Juraj Nvota, Divadlo Astorka, 1994.
(I.Hronec: Hit or Miss – 1995/2/182)
KARÁSEK, Miloš: Perón, režie M. Karásek, Divadlo Alexandra Duchnoviča – Prešov, 2003.
(Arnošt Goldflam: Ejhle, dramatický kus! – 2004/5/128)
KARÁSEK, M.: Záverečná (temná klauniáda), režie M. Karásek, Divadlo Astorka Korzo‘90, 2004.
(J. Šebesta: Prienik alternatívy do Astorky – 2004/4/56)
KARVAŠ, Peter: Polnočná omša, režie Lukáš Brutovský, Slovenské národné divadlo, 2014.
(R.Leška: Ako na ihlách! – 2015/1/104)
KARVAŠ, P.: Vlastenci z města Yo čiže Kráfovstvo za vraha, režie Lubomír Vajdička, Slovenské národně divadlo, 1995.
(M.Krénová: Slovensko, národ a divadlo – 1995/6/38)
KERATA, Laco – MUSIL, Dušan – ŠIMOVÁ, Zuzana – STRAUSZOVÁ, Diana: Fosilie, režie L.Kerata, Združenie MED, 2005.
(J.Šebesta: Stoky Stoky – časť štvrtá – 2006/4/106)
KERATA, L.: Ach, architekt, režie L.Kerata, Združenie MED, 2002.
(J.Šebesta: Stoky Stoky – časť štvrtá – 2006/4/106)
KERATA, L.: Mlyny asi nemelú (večer štyroch jednoaktoviek), režie L.Kerata, Združenie MED, 2003.
(J.Šebesta: Stoky Stoky – časť štvrtá – 2006/4/106)
KERATA, L.: Mlyny asi nemelú (večer štyroch jednoaktoviek), režie L. Kerata, Divadelné združenie MED, 2003.
(M. Ulmanová: Slovenské příběhy obyčejného šílenství – 2004/5/36)
KERATA, L.: Večera nad mestom, režie J.A.Pitínský, Divadlo Andreja Bagara Nitra, 1997.
(D.Sliuková: Tajomné rozprávky pre dospělých - 1997/2/58)
KLÍMA, Ladislav: Jsem Absolutní Vůle, koncepce Eduard Kudláč, Martin Kubran, Anabela Žigová, VŠMU Bratislava, 1997.
(A.Grusková: Mladí divadelníci o bídě slovenského intelektuála - 1997/6/57)
KLIMÁČEK, Viliam: #dubček. O človeku a dobe, režie Michal Skočovský, Divadlo Aréna, 2018.
(M.Ulmanová: Slovenské mýty – 2019/1/104)
KLIMÁČEK, V.: Agent Krowiak zasahuje, režie Karol Vosátko, Divadlo Nová scéna, 2007.
 (M.Jenčíková: Klimáčkova divadelná ruleta – 2007/4/129)
KLIMÁČEK, V.: Alica v pekle, Viliam Klimáček.
(V.Ptáčková: Mají medvědi kulaté uši? – 2006/6/157)
KLIMÁČEK, V.: Argentina, režie Karol Vosátko, GUnaGU, 1998.
(M.Beblavý: Predvčerom, včera a dnes – 1998/4/62)
KLIMÁČEK, V.: Čechov–boxer (mámenie carskej televízie), režie Karol Vosátko, GUnaGU, 2001.
(Z.A.Tichý: Slovenská komediální nadílka – 2002/2/103)
KLIMÁČEK, V.: Demokrati, režie Viliam Klimáček a Martin Porubjak, Slovenské národné divadlo, 1997.
(M.UImanová: Ve stínu pterodaktyla - 1997/4/188)
KLIMÁČEK, V.: Dr. Gustáv Husák. Väzeň prezidentov, prezident väzňov, režie Martin Čičvák, Divadlo Aréna, 2006.
(N.Lindovská: Spoveď doktora Husáka – 2006/6/116)
KLIMÁČEK, V.: Eva Tatlin, režie Karol Vosátko, GUnaGU, 1997.
(M.Beblavý: Predvčerom, včera a dnes – 1998/4/62)
KLIMÁČEK, V.: Holokaust, režie Rastislav Ballek, Divadlo Aréna, 2012.
(Jana /Šmatláková/ Wild: Ruža nie je ruža nie je ruža – 2013/3/73)
KLIMÁČEK, V.: Hypermarket, režie Roman Polák, Slovenské národné divadlo, 2005.
(K.Král: Nakup a plav! – 2005/5/62)
KLIMÁČEK, V.: Jawa nostalgická, režie Viliam Klimáček, GUnaGU, 1997.
(M.Beblavý: Predvčerom, včera a dnes – 1998/4/62)
KLIMÁČEK, V.: Je dobré vcítit (Krajina s televizormi), režie Viliam Klimáček, GUnaGU, 2001.
(M.Porubjak: Obrazy vlastnej biedy – 2001/3/126)
KLIMÁČEK, V.: Komiks (Už máte svojho psychiatra?) – 6 mikrodrám o duševnom zdraví Made in Slovakia 2003, režie V. Klimáček, GUnaGU, 2003.
(M. Ulmanová: Slovenské příběhy obyčejného šílenství – 2004/5/36)
KLIMÁČEK, V.: Komunizmus, režie Martin Čičvák, Divadlo Aréna, 2008.
(M.Ulmanová: Komunismus – 2009/3/82)
KLIMÁČEK, V.: Kto sa bojí Beatles, režie Pavol Mikulík, Slovenské národné divadlo, 2007.
(M.Jenčíková: Klimáčkova divadelná ruleta – 2007/4/129)
KLIMÁČEK, V.: Loj, režie A. Votava, GUnaGU Bratislava, 1992.
(K. Král: Svět vzhůru nohama – 1992/4/115)
KLIMÁČEK, V.: Maria Sabina, režie Viliam Klimáček a Karol Vosátko, GUnaGu Bratislava, 1995.
(Josef Mlejnek: Sluneční vůz nad hranicou kosodřeviny – 1996/1/24
J.Neumann: Tlumočníkem proti své vůli /nad plzeňským festivalem DIVADLO'95/1/12)
KLIMÁČEK, V.: Mojmír II. alebo Súmrak ríše, režie Rastislav Ballek, Slovenské národné divadlo, 2015.
(J.Škorpil: Drámy javiskových podôb – 2015/4/46
M.Ulmanová: Herci – 2015/6/92)
KLIMÁČEK, V.: Mutanti (posledný valčík v hoteli Kriváň), režie V. Klimáček, GUnaGU, 2012.
(M. Juráni: Kľukatá cesta na hotel Kriváň – 2012/4/123)
KLIMÁČEK, V.: Sissi. Úteky Alžbety Rakúskej, režie Eszter Novák, Slovenského národné divadlo, 2016.
(M.Ulmanová: Raport nadosobního poslání – 2017/2/96)
KLIMÁČEK, V.: Smrtičky a vražděníčka, režie Karol Vosátko, GUnaGU, 1995.
(M.Krenová: Smrtičky a vražděníčka jednoho literáta – 1995/2/180)
KLIMÁČEK, V.: Díleri, režie V. Klimáček, GUnaGU, 2009.
(Daniela Cádrová: Dvakrát o ilúzii bez ilúzií s GUnaGU – 2009/6/102)
KLIMÁČEK, V.: Som hot dog (True story of my Facebook), režie V. Klimáček, GUnaGU, 2009.
(D. Cádrová: Dvakrát o ilúzii bez ilúzií s GUnaGU – 2009/6/102)
KOLTÉS, Bernard–Marie: Roberto Zucco, režie Roman Polák, Štátne divadlo Košice a Združenie Metamorfózy, 2001.
(J. Kerbr: Tři slavní autoři ve slovenském balení – 2002/2/107)
KOMORA (Posledná cesta do Bee – hra z roku 1911), napsali členové souboru Stoka a J.A.Pitínský, námět a režie J.A.Pitínský, Stoka, 1995.
(I.Hronec: Komora ...aaaaaaaaaaaaa! – 1996/1/54)
KOPECKÝ, Jan: Hra o umučení a slávnom vzkriesení Pána a Spasitela nášho Ježíše Krista, režie Jozef Bednárik, Divadlo Andreja Bagara Nitra, 1990.
(Jan Kopecký: O modernosti starého divadla – 1990/3/69)
KRÁLIK, Štefan: Divný Janko, režie Viktor Kollár, Divadlo Jána Palárika Trnava, 2016.
(M.Ulmanová: Raport nadosobního poslání – 2017/2/96)
KRÁSA A HNUS (NEZASTUPITEĽNOSŤ NEPOJMENOVANÉHO), libreto a režie Andrej Kalinka, Med a prach, 2016.
(V.Mikulka: Tak trochu jiné nádraží – 2016/5/89)
LAVRÍK, Silvester: Alžbeta Báthory, režie S. Lavrík, Divadlo SNP Martin, 1999.
(J.Kerbr: Slovenské novinky v Praze – 2000/2/86)
KUKUČÍN, Martin – PAVLAC, Peter: Dom v stráni, režie Ľubomír Vajdička, Slovenské národné divadlo, 2008.
(M.Ulmanová: Národní, rekordní – 2011/5/88)
LaBUTE, Neil: Bash, režie Jan–Willem van den Bosch, Združenie Metamorfózy a Divadlo Astorka Korzo’90, 2003.
(Romana Maliti: Bash – ešte bližší úder – 2003/5/25
Michal Dočekal: Bis! pro Annu Šiškovou – 2004/4/167)
LEHÁR, Franz: Veselá vdova, režie Marián Chudovský, Opera Divadla J.G.Tajovského Banská Bystrica, 1993.
(I.Hronec: Región a metropola /bratislavská a bystřička opera/ – 1993/5/128)
LETTS, Tracy: August: Stratení v Oklahome, režie Peter Mikulík, Slovenské národné divadlo, 2011.
(M.Ulmanová: Herečky – 2014/6/68)
LOMNICKÝ, Peter: Únos Európy, režie Jozef Vlk, Debris Company, 2017.
(V.Mikulka: Alternativa ze Stanice Zárečie – 2017/5/63)
M.H.L., režie Sláva Daubnerová, PAT a Štúdio 12, 2010.
(Sandra Polovková: Husáková-Lokvencová opäť v divadle - 2010/4/81)
Martin J.Švejda: Hry Václava Havla tak nějak dnes na jevišti – 2001/1/8)
MACMILLAN, Duncan.: Plúca, režie Michal Vyskočani, o.z.PER ART, 2017.
(Radka Kunderová: Jsme slušní lidé? – 2018/4/63)
MACMILLAN, D.: Ľudia, miesta a veci, režie Marián Amsler, Divadlo Andreja Bagara Nitra, 2018.
(R.Kunderová: Jsme slušní lidé? – 2018/4/63)
MAMET, David: November, režie Martin Čičvák, Divadlo Aréna, 2011.
(J. Škorpil: U nás je to fajn? – 2012/4/112)
MAMET, D.: Oleanna, režie Jozef Gombár, Slovenské národné divadlo, 1999.
(M.Lukeš: Trialog textu, režiséra a herce – 2001/2/48
(M.Ulmanová: Provoz především – 1999/6/45)
MANKOVECKÝ, Róbert – HAVELKA, Jiří: Zem pamätá, režie J.Havelka, Slovenské komorné divadlo Martin, 2019.
(K.Král: Zem nepamätá – 2019/6/86
M.Ulmanová: Juchání ve „věku nevinnosti“ – 2019/6/81)
MANN, Thomas: Buddenbrookovci, dramatizace John von Düffel, režie Roman Polák, Slovenské národné divadlo, 2014.
(M.Ulmanová: Herci – 2015/6/92)
MARBER, Patrick: Bližšie od teba, režie Jan–Willem van den Bosch, The British Council, Asociácia súčasného divadla, Združenie metamorfózy a Štátne divadlo Košice, 2002.
(Zita Sündermannová: Avignon pro Hradec – 2003/5/41
M. Ulmanová: Historky ze života lepší společnosti opanovaly DOSKY 2002 – 2003/1/101)
MARX, Karl – LOMNICKÝ, Peter: Kapitál, režie Martin Čičvák, Divadlo Aréna, 2014.
(J.Škorpil: Drámy javiskových podôb – 2015/4/46
M.Ulmanová: V závěji chipsů a pěnových bonbonů – 2015/1/110)
MASŁOWSKÁ, Dorota: Dva chudáci Rumuni, co mluvěj polsky, režie Júlia Rázusová, Divadlo Andreja Bagara Nitra, 2012.
(J. Škorpil: U nás je to fajn? – 2012/4/112)
McNALLY, Terrence: Majstrovská lekcia Marie Callas, režie Jozef Bednárik, Slovenské národné divadlo, 2002.
(V. Ptáčková: Jedenáctá Plzeň – 2003/6/45
M. Ulmanová: Historky ze života lepší společnosti opanovaly DOSKY 2002 – 2003/1/101)
MITANA, Dušan – POLÁK, Roman – MAJLING, Daniel: Koniec hry, režie R.Polák, Divadlo Andreja Bagara Nitra, 2010.
(J.Škorpil: Čekání na Novou drámu – 2011/4/118)
Moc na jednu noc, autor a režie kolektiv, Divadlo Petra Mankoveckého, 2017.
(L.Lejková: Bedeker troch sezón DPM – 2018/6/46)
MÓDNA PREHLIADKA, námět a koncept Z.Piussi, Združenie pre súčasnú operu, 1999.
(J.Šebesta: Stoky Stoky – časť tretia – 2006/3/94)
MOKOŠ, Jozef: Jánošík alebo Pravda je len jedna, režie Peter Palik, Spišské divadlo Spišská Nová Ves, 2015.
(M.Ulmanová: Raport nadosobního poslání – 2017/2/96)
MOLIÈRE: Mizantrop, režie Patrik Lančarič, VŠMU, 2000.
(J.Kerbr: Nizozemská lekce – 2000/4/160)
MOLIÈRE: Mizantrop, režie Roman Polák, Slovenské komorné divadlo Martin, 2010.
(Michal Zahálka: Misantrop v zajetí sexu – 2011/5/84)
MOLNÁR, Ferenc: Liliom, režie Juraj Nvota, Slovenské národné divadlo, 1999.
(M.Ulmanová: Provoz především – 1999/6/45)
MONO, koncept a režie Jozef Vlk, Debris company, 2010.
(J.Škorpil: Čekání na Novou drámu – 2011/4/118)
MONODRÁMY, scénář kolektiv tvůrců, režie Blaho Uhlár, Stoka, 1997.
(M.Porubjak: Monology samoty – 1998/2/84)
MONTEVERDI, C.: Korunovácia Poppey, režie Milan Sládek, Opera Slovenského národného divadla, 1993.
(I.Hronec: Región a metropola (bratislavská a bystřička opera) – 1993/5/128)
MOZART, Wolfgang Amadeus: Čarovná flauta, režie J.Bednárik, Štátne bábkové divadlo Bratislava, 1990.
(Kerbr, J.: Wolfgang Amadeus Superstar – 1991/6/18)
MOZART, W.A.: Čarovná flauta, režie Svetozár Sprušanský, hudební nastudování Friedrich Haider, Slovenské národné divadlo, 2009.
(M. Mojžišová: Flauta, Faust a Puritáni - 2010/6/62)
MÜLLER, Heiner: Kvarteto, režie Soňa Ferancová, Divadlo Astorka Korzo ‘90, 2001.
(J. Kerbr: Tři slavní autoři ve slovenském balení – 2002/2/107)
MURRELL, John: Posledné leto Sarah Bernhardtovej (Memoir), režie Ľubomír Vajdička, Slovenské národné divadlo, 2004.
(Michaela Náhlovská: Jedno nedělní odpoledne – 2004/3/100)

POKRAČOVÁNÍ N-Z

DĚKUJEME

http://www.mkcr.czhttp://www.mkcr.cz/statni-fondy/statni-fond-kultury-cr/http://www.idu.czhttp://www.divadlo.cz

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

http://www.malainventura.cz/czhttp://www.ceskatelevize.czhttp://www.hisvoice.cz/http://www.tanecnizona.cz/http://www.cinepur.cz/http://www.revuepandora.cz/https://www.i-divadlo.cz/

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.
Nastavení Souhlasím
Souhlas můžete odmítnout zde.
×
Nastavení cookies

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies dle kategorií, jak vyhovují nejlépe Vašim preferencím.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a všech funkcí, které nabízí a nemohou být vypnuty bez zablokování funkcí stránky. Jsou odpovědné mj. za uchovávání produktů v košíku, přihlášení k zákaznickému účtu, fungování filtrů, nákupní proces nebo ukládání nastavení soukromí. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány a jsou aktivní vždy

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme anonymně a souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Díky těmto cookies můžeme optimalizovat výkon a funkčnost našich stránek.

Preferenční cookies

Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například Vámi preferovaný jazyk, měna, oblíbené nebo naposledy prohlížené produkty apod. Díky těmto cookies Vám můžeme doporučit na webu produkty a nabídky, které budou pro Vás co nejzajímavější.

Marketingové cookies

Marketingové cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám dokázali zobrazit co nejrelevantnější obsah nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. To je možné díky vytváření tzv. pseudonymizovaného profilu dle Vašich zájmů. Ale nebojte, tímto profilováním zpravidla není možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas s těmito cookies, neuvidíte v reklamních sděleních obsah ušitý na míru Vašim zájmům.