archiv II. > texty 522 > Bratři Frljićovi (adaptace Bratrů Karamazových v Záhřebu)
Anja Tukonić

Bratři Frljićovi (adaptace Bratrů Karamazových v Záhřebu)

„Miluji lidstvo,“ řekl, „ale ke svému úžasu zjišťuji, že čím více miluji lidstvo jako celek, tím méně miluji člověka jako takového.“ (Fjodor Michajlovič Dostojevskij, Bratři Karamazovi)

Chorvatské divadlo se nachází pod setrvalým politickým tlakem. Každá premiéra může vyvolat debatu o církvi, o vládě, každé nové inscenaci hrozí, že bude v tisku a kritikách vláčena bahnem – ale přes tyto překážky je zdejší scéna velmi živá. Zaměříme-li se na Záhřeb, nalezneme široké spektrum nezávislého divadla, byť většinou podfinancovaného, nové režiséry, dramatiky, stejně jako zavedené institucionalizované domy. Velkou zásluhu na inovacích má mladá generace, nejen ta vzešlá z Akademie dramatických umění, ale i produkce navazující na amatérské divadlo. Repertoár oficiálních scén je přitom plný adaptací populárních i klasických románů, jejichž cílem je diváky okouzlit, nikoli však hlouběji zasáhnout. Platí to i pro „mladé a oblíbené scény“ jakými jsou mimo jiné divadla Exit, Záhřebské divadlo mladých (ZKM) nebo &TD, které začínalo jako studentská scéna. Některé tradiční divadelní domy, jako je Gavella, která byla poškozena při dvou zemětřeseních, jež Záhřeb postihla před dvěma lety, našly zálibu v hlučných, temných a agresivních podívaných, jiné (například Kerempuh a Komedija) nabízejí eklektický repertoár sahající od antiky až po divácky atraktivní komedie spoléhající na povrchní společenskou kritiku. Současné chorvatské divadlo tak často nabízí sice efektní, ale vykalkulovanou podívanou – na pronikavé výboje studentského a mládežnického divadla z prvních let 21. století se vzpomíná jen v hodinách teatrologie. Skoro by se tak chtělo oživit dávno zastaralé volání po géniovi, který provokuje, kritizuje a přitom vidí za obzor dál, než obyčejní smrtelníci. Stále vzácnější reprezentant umělce tohoto typu, režisér, který vyhledává politická i provokativní témata a s nimi spojené kontroverze, však existuje, i když poslední roky nepracoval doma, ale v zahraničí. Je jím Oliver Frljić, v Chorvatsku stejně tak milovaný jako kontroverzní; po čtyřleté přestávce se nyní pracovně vrátil domů.

Dočetli jste 10% procent článku, celý je k dispozici jen držitelům e-předplatného, které si můžete zajistit zde

Pokud máte předplatitelský login, tak se prosím přihlaste.