archiv II. > texty122 > Muž vlastní penis, vagina ženu, děloha hamletku (dvě činoherní produkce Spitfire Company
Ester Žantovská

Muž vlastní penis, vagina ženu, děloha hamletku (dvě činoherní produkce Spitfire Company

Umělecká skupina Spitfire Company, spojovaná ponejvíce s prostorem paláce Akropolis, na podzim uvedla dvě inscenace v koprodukci s kamennými divadly – divadelní adaptaci románu Iana McEwana Skořápka v ostravském Divadle Petra Bezruče a kus nazvaný Muž vlastní penis, vagína vlastní ženu ve Studiu Švandova divadla. V případě Skořápky Petr Boháč a Miřenka Čechová, vůdčí osobnosti Spitfire Company, vykročili z pro ně obvyklejší, přirozenější a nejspíš i komfortnější zóny autorských inscenací spadajících většinou do oblasti fyzického a tanečního divadla. S Čechové dramatizací McEwanova románu se pustili na pole klasické činohry.
Půvab předposledního románu (vyšel v roce 2016) jednoho z nejvýznamnějších britských poválečných prozaiků nelze přičítat ani tak vcelku banálnímu ději, jako spíš zvolené formě. Vypravěčem příběhu je totiž nenarozené dítě, devítiměsíční plod v lůně Trudy. Ta se svým milencem Claudem, jenž je rovněž jejím švagrem, osnuje vraždu svého manžela a otce dítěte. Protagonista je toho všeho svědkem, ze své podstaty bezmocným, odsouzeným do role pouhého pozorovatele a nechtěného komplice. Zároveň je ale McEwanovým typickým ironickým glosátorem života s rozhledem postaršího britského intelektuála, který si nedělá nejmenší iluze o budoucnosti (a to nejen té své). Ve Skořápce nenarozený syn většinu svých poznatků čerpá z matčina poslechu rozhlasu, jeho znalosti a způsob uvažování však svůj zdroj dalece přesahují: je to hlas neobyčejně trefný, vtipný, poetický, pregnantně formulující. Jak napovídají jména dvojice milenců/vrahů, McEwan vytváří současnou hamletovskou variaci, v níž ovšem situaci dovádí do absolutní krajnosti – pasivního a osamoceného vypravěče nechává vést v podstatě jeden dlouhý monolog, jejž nikdo neslyší. Na rozdíl od Hamleta se zde však úkladná vražda teprve v přímém přenosu připravuje.
Dramatizace je sevřenější verzí předlohy a z logiky věci postupuje věrně lineárně vpřed. McEwanův text obohacuje Čechová o refrénovité úryvky z Hamletem inspirovaných děl 20. století, Holana i Heinera Müllera. V inscenaci se objevují v podobě úryvků z rozhlasových her či čtení na pokračování, jež poslouchá matka. Jde ale ponejvíce o ornamentální dodatky, které sice nepřekážejí, ale nic skutečně nového k hamletovské lince nesdělují. Zdálo by se logické, že právě ta musí v divadelní adaptaci vystoupit do popředí. Spíše se však ukazuje, že jakmile ji divák rozklíčuje, její rozvíjení už je dosti předvídatelné (a to i v románu samotném), byť rozpoznávání hamletovských aluzí může být zábavným intelektuálním cvičením. V inscenaci se stává zdrojem několika vtipných bonmotů (kupříkladu když dítě samo sebe hecuje k záchranné akci: „Naroď se a jednej!“) či variací na slavné hamletovské fráze.
Závěrečný odevzdaný povzdech „Zbývá už jen chaos!“, na rozdíl od ticha přicházejícího po smrti, v kostce popisuje počátek každého života, v tomto případě navrch pravděpodobně nepříliš utěšeného. Některé „ozvuky“ Shakespearovy tragédie ale působí zbytečně, až ochotnicky, například přízrak mrtvého otce, který se zde zjevuje v důsledku pocitů viny i alkoholového deliria, jež dítě prožívá spolu s matkou. Všudypřítomnými polštáři se ve svém moderním obleku ilustrativně brodí jako rádoby děsivý zombie.

 

Dočetli jste 10% procent článku, celý je k dispozici jen držitelům e-předplatného, které si můžete zajistit zde

Pokud máte předplatitelský login, tak se prosím přihlaste.