Cena Ferdinanda Vaňka 2019 > Ježíšovo vzkříšení a smrt
Fredrik Brattberg

Ježíšovo vzkříšení a smrt

Fredrik Brattberg
JEŽÍŠOVO VZKŘÍŠENÍ A SMRT

(Jesu oppstandelse og død)

přeložila Karolína Stehlíková


5m, 1ž

SYNOPSE
Brattbergův text je stručnou verzí posledních Ježíšových dní. Celou událost zachycuje ve třech výjevech. Jde o rozmluvou Ježíše s Pilátem v jeho pracovně za přítomnosti Vojáka a Zloděje či Barabáše, scénu ukřižování na Golgotě, kde se opět objevuje Zloděj, Voják a Marie Magdalena a konečně výstupem u Ježíšovy hrobky, kam přichází Marie s mastmi a kterou opět hlídá Voják. Autor označuje scény písmeny A, B, C, a následně je – jak už patří k jeho stylu – několikrát za sebou s drobnými variacemi opakuje a nakonec dokonce promíchává všechna tři dějiště do jedné scény. Oproti minulým textům (viz např. Pozice, za níž získal Cenu Ferdinanda Vaňka v roce 2017) si však tentokrát postavy ono opakování se obdobných scén uvědomují, což „umožňuje“ právě Ježíšovo zmrtvýchvstání na konci příběhu. Tentokrát ale Kristus z hrobu neputuje, aby usedl po boku svého božího Otce, ale vrací se zpět do Jeruzaléma, kde se celý kolotoč soud-rozsudek-smrt-vzkříšení roztáčí znovu. Brattberg výchozí sérii A-B-C opakuje celkem třikrát, přičemž je stále patrnější, že to, co Ježíš hledá, není cesta k nanebevzetí, ale jakýsi vnitřní klid a smíření, možná i naplnění své životní pouti a poslání. Opravdovým vykoupením je tak pro něj nakonec až poklidná smrt pod křížem, k níž dojde poté, co se pozornost Marie i Vojáka přesune ke Zloději, jenž sice není božského původu, ale na kříži zde trpí stejně jako Kristus a bráno do důsledků je on tím „posledním z posledních“. Ježíšova smířená a prostá smrt (Voják s Marií jej pohřbí do hlíny na Golgotě) je také vyvrcholením jeho disputace s Pilátem o pravdě a povaze božství.