Cena Ferdinanda Vaňka 2019 > Bezpečnostní náramky (krátká hra)
Rodion Běleckij

Bezpečnostní náramky (krátká hra)

Rodion Běleckij
BEZPEČNOSTNÍ NÁRAMKY

krátká hra
(Браслеты безопасности)

přeložila Tereza Krčálová


3m, 1ž

SYNOPSE
Hra postavená na prapůvodním motivu upsání duše ďáblu. Manželům je státem učiněna životní nabídka, nyní jim zbývá pouze podepsat smlouvu. Manželé váhají – přes zdánlivě výhodný pakt spočívající v jejich pravidelné práci pro stát odměněnou absolutním materiálním zajištěním umožňujícím získat stabilitu v ekonomicky nestabilní době v nich některé body smlouvy vyvolávají rozpaky. Probírají tyto body se zaměstnancem státu, svým případným budoucím kurátorem. Důvtip hry spočívá ve dvojím pojmenování skutečnosti. Zaměstnanec státu používá rétoriku plnou eufemismů, kdežto manželé nazývají popsané skutečnosti přímo, zabarvují je pocity, které v nich zmíněné informace vyvolávají: obavami až strachem. Nechají se manželé přesvědčit? Nebo je přesvědčí jejich vnitřní intuice?