David Ireland

Clint Eastwood

David Ireland
CLINT EASTWOOD


přeložil Jakub Škorpil

1m


SYNOPSE
Hrdinou monologického textu je Clark Miller „osamělý bílý muž ve středních letech” z Belfastu. Každé ráno kontroluje, zda ještě žije Clint Eastwood, protože „až zemře Clint Eastwood, všichni opravdoví muži zemřou s ním“, a téhož dne se zabije i Clark. Ve svém ranním monologu Clark rekapituluje svůj život, přičemž Ireland kombinuje – vždy velmi sarkasticky – stesky za světem „bílých mužů“ a opravdových hrdinů (symbolizovaných příznačně filmovými herci jako je Gary Cooper, John Wayne nebo titulní Eastwood), odmítání současných trendů jako je genderová rovnost, politická korektnost atd. a především historii Clarkovy rodiny, která byla poznamenána vztahy mezi katolíky a protestanty v Severním Irsku. Clarka Millera nelze označit za jednoznačného losera, v životě a ve vztazích sice prohrál, ale přesto mu Ireland dokázal zachovat velkou míru důstojnosti, takže k němu lze cítit i jistou empatii. Není to satiricky karikovaná figurka, ale tragikomický hrdina a v mnohém typický představitel své generace.