Cena Ferdinanda Vaňka 2015 > Paměti krále Achašveroše
Chaim Cigan

Paměti krále Achašveroše

Chaim Cigan
PAMĚTI KRÁLE ACHAŠVEROŠE
(aktovka)


3m, 3ž

Synopse:
     Aktovka s nadsázkou parafrázuje příběh z biblické Knihy Ester.
     Perský král Achašveroš diktuje Písaři historii spiknutí. Dozvěděl se o něm od Žida Mordechaje. Na rozdíl od jiných Židů, které v Perské říši čeká trest, Mordechaj by měl dostat odměnu. V novém, skřípajícím brnění, přichází Haman, přišel na oběd s králem. Panovník se ho ptá, jak by měl uctít muže za prokázané služby a Haman, v domnění, že král chce odměnit jeho, řekne, že by měl být celý den předváděn ve městě jako král a na nejlepším královském hřebci. Že král míní Mordechaje, Hamana šokuje. Král mu navíc dá za úkol, aby jako nejpřednější hodnostář v říši po městě hřebce s Mordechajem vodil. Písař pak krále varuje: Co si pomyslí dějiny o králi, který vyhlásí, že jsou Židé prokletý národ a oni mu zatím zachránili život? Lepší by bylo uvádět, že ho před atentátem zachránil bůh, který se mu zjevil ve snu.
     Haman předvádí Mordechaje ve městě a říká mu, že si za nedlouho nikdo nevzpomene, že Židé chodili po zemi a že šibenici neunikne. Hamana v ponižující roli vidí královna Ester, která s dvorními dámami vybírá sárí na večer. Kůň upustí bobek. Ester Hamanovi namluví, že čichat k bobku královského koně přináší štěstí milencům. Haman to zkouší.
Ester si vzala černé sárí, což krále nepotěšilo. Prý si ho oblékla, aby Hamana přešly choutky. Diví se, že si král vzpomněl na jejího bratrance Mordechaje a o Hamanovi, který přichází s velkým pugétem, řekne, že se chce Izraelitům pomstít, protože se mu Mordechaj nechtěl klanět jako božstvu. Haman se hájí, že šlo o královo nařízení a že národ, který se povyšuje nad zákon perské říše, by měl být vyhlazen. Ester žádá, aby byla vydána katu. Král ale chce, ať se s Hamanem usmíří. Když odejde, chce Haman, aby ho Ester líbala. Ta volá o pomoc a král vidí Hamana, jak Ester obtěžuje. Dá strážím příkaz, ať Hamana zabijí. Stráže, které přišly s pozouny a ty jim teď překážejí při vyndávání zbraní, Hamana pozouny umlátí.
     Mordechaj se stal nejvyšším hodnostářem říše. Ester říká, že obdivuje jeho prozíravost. Místo, aby si ji vzal za ženu, vydal ji králi pohanů. Mordechaj se přizná, že se jen bál. Utěšuje Ester, že ji miluje. Ve chvíli, kdy mu královna skočí do náruče, vejde král. Mordechaj se ovšem vymluví, že je Ester jako jeho dcera. Králi vrtají hlavou zvraty jeho vlastních rozhodnutí. A že za jediný den zemřelo příliš nepřátel Židů. Jak prý bude před dějinami a pamětníky vypadat. Ester si vyžádá ještě jeden den, během kterého krále zbaví pamětníků a synů Hamana, potomků krále Agaga, který chtěl Židy vyhubit. Pro mír Izraele se nesmí stát, aby se „konečné řešení“ mohlo opakovat. Král jde příkladem a jako pamětníka podřízne Písaře jeho vlastním perořízkem. Židům dá žádaný den. Pak bude před dějinami z obliga.